SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
6
0
1
8

 ODA - FDI - NGO

ODA - FDI - NGO Thứ Năm, 19/07/2012, 08:00

Hoạt động và viện trợ tổ chức phi Chính phủ nước ngoài (NGO) 6 tháng đầu năm 2012

Trong thời gian qua, tỉnh tiếp nhận rất ít các dự án viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ (năm 2011 chỉ có 01 dự án, 6 tháng đầu năm 2012 tỉnh chưa nhận được sự viện trợ nào từ tổ chức PCPNN), điều này cho thấy số lượng dự án được viện trợ trên địa bàn tỉnh còn quá ít so với các tỉnh trong cả nước và công tác vận động, thu hút viện trợ của tỉnh còn nhiều hạn chế.

 Để thu hút được tối đa, quản lý tốt, khai thác hiệu quả nguồn viện trợ PCPNN phục vụ tích cực cho mục tiêu xoá đói giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong 6 tháng cuối năm 2012, tỉnh quan tâm tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Tăng cường các mối quan hệ hợp tác quốc tế, tranh thủ vận động nguồn viện trợ; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức PCPNN tới khảo sát, triển khai dự án trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh việc bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn và nhận thức cho cán bộ làm công tác PCPNN, bảo đảm hoạt động tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ  theo đúng quy định của pháp luật.

Để tăng cường công tác xúc tiến vận động viện trợ, trong 6 tháng cuối năm 2012, tỉnh chỉ đạo tiến hành xây dựng danh mục các chương trình, dự án thu hút viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015, cùng với một Chương trình xúc tiến vận động viện trợ cụ thể. Danh mục dự án và Chương trình được ban hành, sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác vận động viện trợ. Đồng thời, cần nghiên cứu, bố trí nguồn kinh phí và chính sách thích hợp hỗ trợ cho các hoạt động vận động, thu hút nguồn viện trợ này.

Tranh thủ sự hỗ trợ của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương đặc biệc là Uỷ ban công tác về các tổ chức PCPNN để ưu tiến giới thiệu các Tổ chức PCPNN để khảo sát và viện trợ cho tỉnh. Tăng cường trao đổi và cung cấp thông tin giữa các cơ quan Trung ương với địa phương về các tổ chức PCPNN và hoạt động viện trợ của các tổ chức này, nhằm giúp địa phương trong quá trình vận động, thu hút và tiếp nhận viện trợ.

 

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ ưu tiện tập trung kêu gọi viện trợ cho các nhóm lĩnh vực và các vùng như sau:

- Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tổng hợp: vận động viện trợ cho các dự án hỗ trợ cho các hộ nghèo tại các xã khó khăn và đặc biệt khó khăn, xã người dân tộc về cách làm kinh tế hộ gia đình, biết xây dựng kế hoạch và bố trí sản xuất hợp lý trên cơ sở áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tăng năng suất vật nuôi, cây trồng, trang bị kiến thức về khuyến nông, khuyến lâm, từng bước phát triển kinh tế hộ gia đình, tăng thu nhập gia đình, tiến tới thoát nghèo; vận động viện trợ cho các dự án xây dựng nguồn nước sạch dùng cho sinh hoạt của người dân ở thôn, thuộc các xã đặc biệt khó khăn hiện đang thiếu nước sinh hoạt; vận động viện trợ cho các dự án xây dựng công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ phục vụ cho việc tưới tiêu diện tích đất nông nghiệp cho nhân dân các xã đặc biệt khó khăn, đặc biệt là dân tộc thiểu số ở một số xã của tỉnh.

- Lĩnh vực giáo dục và đào tạo: vận động viên trợ Dự án xây dựng cơ sở vật chất, cung cấp trang thiết bị và bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên hệ thống nhà trẻ, mẫu giáo tại trung tâm các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh

- Lĩnh vực Y tế: vận động viện trợ cho các dự án xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trạm y tế xã vùng đặc biệt khó khăn; đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực làm công tác y tế ở tuyến huyện, xã; dự án phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; dự án chăm sóc sức khoẻ sinh sản; dự án phòng, chống HIV/AIDS.

- Lĩnh vực bảo vệ môi trường, giảm thiểu hậu quả thiên tai do biến đổi khí hậu: vận động viện trợ cho các dự án: nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường; đào tạo kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu; điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng đa dạng sinh học và xác định các vấn đề ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh; xây dựng nhà máy xử lý chất thải hệ thống bệnh viện tuyến huyện (gồm 6 huyện), các dự án xử lý rác thải, nước thải.

- Các vấn đề xã hội khác: vận động viện trợ cho các dự án về khôi phục các làng nghề truyền thống, đào tạo và tạo việc làm cho các đối tượng người dân tộc; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cung cấp trang thiết bị cho các cơ sở bảo trợ xã hội; chăm sóc người già cô đơn, trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa.

 

 

 

 


Số lượt người xem: 5366 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày