SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
6
1
0
8

 ODA - FDI - NGO

ODA - FDI - NGO Thứ Sáu, 15/06/2012, 07:55

Kết quả công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2012

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 1600/UBND-NV ngày 29/5/2012 về việc đề nghị báo cáo kết quả công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2012; Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Kết quả công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2012 những nội dung chính sau:

          1.     Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2012

a.     Lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Tính từ đầu năm, toàn tỉnh có 07 chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA đang triển khai, với tổng vốn đầu tư 484,8 tỷ đồng, trong đó vốn ODA 351,6 tỷ đồng, vốn đối ứng 133,2 tỷ đồng. Trong 07 chương trình, dự án thì có 05 dự án chuyển tiếp năm 2011 sang năm 2012, bao gồm: 01 dự án y tế, 01 dự án giáo dục, 02 dự án nguồn tài trợ vốn JICA cho lĩnh vực giao thông và thủy lợi; 01 dự án giao thông của nhà tài trợ ngân hàng thế giới (WB5); và có 02 dự án mới, bao gồm: 01 dự án rừng (Chính phủ Đức) và 01 dự án cấp nước sạch (WB).

Ước giải ngân 6 tháng đầu năm 2012 là 54,5 tỷ đồng bằng  41,4% kế hoạch năm, trong đó vốn ODA giải ngân 14,8 tỷ đồng bằng 14,8% kế hoạch năm, vốn đối ứng giải ngân khoảng 39,7 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch năm.

Đối với 05 dự án chuyển tiếp, tình hình thực hiện cụ thể như sau: dự án hỗ trợ y tế vùng đồng bằng sông Cửu Long dự kiến sẽ kết thúc vào cuối quý II/năm 2012, đang trong giai đoạn quyết toán kết thúc dự án; dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long - hợp phần C đã giải ngân hết 61% vốn ODA và 43% vốn đối ứng, dự án này đang thiếu vốn đối ứng để triển khai; dự án xây dựng Đường Thống Nhất II đang triển khai giai đoạn II, đã hoàn thành trên 90% khối lượng, dự kiến dự án sẽ kết thúc vào cuối quý II/2012; dự án Hệ thống thủy lợi Vĩnh Phong đang triển khai thi công xây lắp 3 gói thầu (gói thầu XL-01 VP hoàn thành 25% khối lượng, gói thầu XL-02 VP đã hoàn thành 35% khối lượng, gói thầu XL-03 VP đã hoàn thành 50% khối lượng); Chương trình đảm bảo chất lượng trường học SEQAP, chủ đầu tư đang hoàn chỉnh kế hoạch phân bổ vốn cho các huyện và thành phố, sẽ tiến hành giải ngân vào cuối quý II/2012.

 Đối với 02 dự án khởi công mới: Dự án Thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua thúc đẩy đa dạng sinh ở tỉnh Bạc Liêu, nhà tài trợ đã ký hiệp định, bắt đầu thực hiện từ quý II/2012; Dự án hợp phần cung cấp nước sạch nông thôn tỉnh Bạc Liêu thuộc dự án thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn ĐBSCL - WB tài trợ, chủ đầu tư đang tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư.

Nhìn chung công tác triển khai và thực hiện các chương trình dự án ODA được quan tâm và quản lý chặt chẽ hơn; việc báo cáo của các chủ đầu tư làm tốt hơn; phân tích các nguyên nhân và chủ động tích cực giải quyết, xử lý những khó khăn vướng mắc, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Công tác theo dõi, đánh giá các chương trình, dự án nguồn vốn ODA được tăng cường.

Bên cạnh đó việc vận động thu hút vốn ODA trong 6 tháng đầu năm cũng đạt được kết quả khả quan; với sự chỉ đạo của UBND tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng xong danh mục các chương trình dự án cấp bách, bức xúc để vận động nguồn vốn ODA, cùng với đó Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh có nhiều văn bản, tờ trình gửi Chính phủ và các Bộ Ngành Trung ương để tranh thủ nguồn vốn ODA cho tỉnh. Kết quả là Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đồng ý hỗ trợ vốn ODA cho dự án nâng cấp đường vào Chùa Hưng Thiện, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi với tổng vốn là 11 tỷ đồng (trong đó vốn ODA do JICA tài trợ dự kiến là 9 tỷ đồng), hiện nay Sở Kế hoạch và Đầu tư đang hoàn chỉnh hồ sơ gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để triển khai các bước tiếp theo.

b. Lĩnh vực đầu tư nước ngoài (FDI) và viện trợ phi chính phủ (NGO)

- Lĩnh vực FDI: Trong 6 tháng đầu năm 2012, không cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho dự án, cũng như không thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án đầu tư nước ngoài tại tỉnh; đã cấp điều chỉnh tăng vốn đầu tư và thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty TNHH 1 thành viên thực phẩm đông lạnh Việt I-Mei với tổng vốn đầu tư 30 triệu USD; đang tiếp nhận và xử lý 02 hồ sơ xin cấp mới và 01 hồ sơ xin cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 14 dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Lĩnh vực đầu tư chủ yếu vẫn là nuôi trồng và chế biến suất khẩu thuỷ sản (10 dự án), chiếm 77% tổng dự án đầu tư nước ngoài toàn tỉnh; tổng vốn đầu tư đăng ký là 61,7 triệu USD, các doanh nghiệp giải quyết cho trên 2.500 lao động, doanh thu hàng năm trên 55 triệu USD. Trong 6 tháng đầu năm vốn thực hiện của các dự án là 8,65 triệu USD, doanh thu đạt 10,10 triệu USD.

Tuy nhiên, trong 14 dự án, hiện vẫn còn 02 dự án vẫn chưa hoạt động (Công ty TNHH Sản xuất –Dịch vụ-Thương mại Hiệp Nguyên, Công ty TNHH 1 thành viên Thương mại – Dịch vụ Ngọc Duyên); Sở Kế hoạch và Đầu tư đang rà soát nắm tình hình, khó khăn của 02 doanh nghiệp này nhằm có giải pháp để doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động.

Nhìn chung, một số dự án còn triển khai chậm so với cam kết, hoạt động không hiệu quả. Kết quả này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu huy động vốn để góp phần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững của tỉnh. Do đó, quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không chỉ chủ yếu tập trung vào giai đoạn cấp phép, mà còn phải quan tâm quản lý sau khi được cấp phép đi vào hoạt động nhằm nắm sát thực tế tình trạng kinh doanh của các doanh nghiệp này để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp.

- Lĩnh vực NGO: Trong 06 tháng đầu năm 2012, không có tổ chức phi Chính phủ viện trợ cho tỉnh Bạc Liêu.  

  Nhìn chung, trong thời gian qua, tỉnh tiếp nhận rất ít các dự án viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ, việc tìm hiểu và nắm thông tin về các tổ chức phi chính phủ và các nguồn viện trợ còn hạn chế.

2. Những khó khăn, vướng mắc

a. Đối với lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các chương trình dự án ODA của tỉnh vẫn còn hạn chế. Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn ODA của tỉnh chưa cao, nguyên nhân chủ yếu là năng lực của cả cơ quan chủ đầu tư và các nhà thầu còn hạn chế; thiếu vốn đối ứng, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện dự án, vướng giải phóng mặt bằng; dự án điều chỉnh do trượt giá; năng lực đội ngũ cán bộ quản lý vốn ODA còn yếu; công tác theo dõi, đánh giá các chương trình, dự án còn hạn chế; việc phối hợp giữa các đơn vị liên quan chưa chặt chẽ, nhất là công tác theo dõi, báo cáo.

Công tác vận động thu hút vốn ODA của tỉnh mang lại kết quả chưa cao và còn tồn tại nhiều mặt hạn chế. Hạn chế đầu tiên là việc thụ đông trong công tác vận động thu hút nguồn vốn ODA của tỉnh, chưa chủ động tổ chức vận động ODA độc lập, riêng lẻ với các Nhà tài trợ. Một hạn chế nữa là các dự án sử dụng vốn ODA có thời gian chuẩn bị khá dài, thủ tục phức tạp nên một số đơn vị chưa thật tích cực trong việc chuẩn bị đề cương dự án kêu gọi vốn ODA. Đội ngũ cán bộ làm công tác thu hút vận động vốn ODA của tỉnh không chuyên trách mà chỉ kiêm nhiệm, trình độ ngoại ngữ còn hạn chế nên chưa đủ khả năng đối thoại trực tiếp với các Nhà tài trợ; sự nắm bắt và trao đổi thông tin với Trung ương còn chậm đây cũng là một hạn chế ảnh hưởng không nhỏ đến việc tranh thủ thu hút nguồn vốn ODA đầu tư vào tỉnh.

b. Đối với hoạt động đầu tư nước ngoài (FDI)

- Về Thủ tục hành chính, mặc dù trong thời gian qua đã được các cấp các ngành triển khai quyết liệt thực hiện việc cải cách, tuy nhiên do cách xa các khu kinh tế trong điểm, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh còn yếu kém, hoạt động đầu tư nước ngoài hiệu quả chưa cao.

- Công tác báo cáo tình hình hoạt động của các doanh nghiệp FDI chưa thực hiện tốt, làm ảnh hưỡng rất nhiều trong công tác quản lý của cơ quan nhà nước;

- Công tác hậu kiểm triển khai thực hiện chưa thường xuyên, thiếu sự phối hợp liên ngành;

- Đặc biệt, trong những năm qua các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết không thuận lợi, dịch bệnh đã ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là tình hình xuất khẩu đang chựng lại, do ảnh hưởng tình hình suy thoái kinh tế thế giới, tác động rất lớn đến hoạt động đầu tư, không ít nhà đầu tư có tư tưởng sản xuất cầm chừng chờ thời cơ, và cũng có một số doanh nghiệp xin tạm dừng và chấm dứt hoạt động do phá sản .

- Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ công chức thực hiện công tác thu hút đầu tư còn nhiều hạn chế về năng lực chuyên môn lẫn kinh nghiệm thực tiển.

- Đa phần các doanh nghiệp có vốn nước ngoài trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ, vốn đầu tư ít thường dưới 10 triệu USD, trình độ công nghệ kỹ thuật lạc hậu chưa theo kịp trình độ công nghệ của các nước trên thế giới. Bên cạnh đó vẫn còn một vài dự án có vốn đầu tư nước ngoài vẫn chưa đi vào hoạt động

c. Đối với hoạt động viện trợ phi chính phủ (NGO): thời gian qua, Bạc Liêu có rất ít dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài đến tìm hiểu và viện trợ, tỉnh chưa có chương trình hay kế hoạch cụ thể nào vận động các nhà tài trợ trong công tác này. 

a. Đối với lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

- Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các đơn vị có liên quan (nhà thầu, chủ đầu tư, cơ quan chủ quản) nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án ODA.

- Đảm bảo bố trí đầy đủ và kịp thời nguồn vốn đối ứng cho các chương trình, dự án ODA.

- Chú trọng hơn nữa công tác đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, chuyên nghiệp đáp ứng được yêu cầu tham gia vào các chương trình, dự án được tài trợ. Đồng thời nâng cao năng lực của chủ đầu tư và các nhà thầu trong công tác giải ngân.

- Tăng cường công tác thông tin trao đổi với các bộ, ngành Trung ương để tranh thủ thu hút các nguồn vốn đầu tư vào tỉnh, cũng như kịp thời kiến nghị đến Trung ương các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực thực hiện để xin ý kiến chỉ đạo.

- Giám sát chặt chẽ việc giải ngân nguồn vốn ODA; tăng cường công tác theo dõi, đánh giá các chương trình, dự án ODA.

- Xây dựng các danh mục dự án ưu tiên gọi vốn đầu tư nước ngoài, vốn viện trợ ODA, NGO với các thông tin cụ thể về mục tiêu, quy hoạch đất, địa điểm, giá đất, thế mạnh, nhu cầu của tỉnh… để làm cơ sở cho việc tổ chức các chương trình vận động đầu tư, viện trợ.

- Có kế hoạch, chương trình cụ thể triển khai thực hiện Đề án định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và các khoản vốn vay ưu đãi khác của các nhà tài trợ thời kỳ 2011 – 2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 106/QĐ-TTg ngày 19/1/2012.

b. Đối với hoạt động đầu tư nước ngoài (FDI)

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận đầu tư; hoàn chỉnh quy chế phối hợp liên ngành về cấp giấy chứng nhận đầu tư làm cơ sở xây dựng một cửa liên thông.

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng làm nền tảng thu hút, kêu gọi các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh.

- Củng cố, bổ sung đủ nhân lực cho bộ máy làm công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên ngành trong công tác quản lý và cấp phép đầu tư.

- Cập nhật, bổ sung kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư, thực hiện công khai, minh bạch thủ tục đầu tư nhằm tăng cường tính hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; kiện toàn bộ máy làm việc trong quan hệ, tiếp xúc, giải quyết công việc và tạo ấn tượng tốt đẹp đối với các nhà đầu tư.

- Phát huy và tận dụng  mọi nguồn lực sẵn có trong địa bàn tỉnh, chủ động tìm kiếm đối tác để đầu tư vào những dự án đã được xác lập.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sức hấp dẫn ban đầu cho nhà đầu tư nước ngoài.

- Xây dựng các danh mục dự án ưu tiên gọi vốn đầu tư nước ngoài với các thông tin cụ thể về mục tiêu, quy hoạch đất, địa điểm, giá đất, thế mạnh của tỉnh… đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư, cổng thông tin của tỉnh để làm cơ sở cho việc tổ chức các chương trình vận động đầu tư.

- Tổ chức rà soát các dự án đầu tư nước ngoài đã cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh để có hướng xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Có biện pháp chấn chỉnh, và quan tâm hơn công tác hậu kiểm nhằm nắm sát thực tế tình trạng kinh doanh của các doanh nghiệp.

c. Đối với hoạt động viện trợ phi chính phủ (NGO)

- Trong thời gian tới, tỉnh cần có kế hoạch xây dựng các danh mục dự án vận động viện trợ phi chính phủ, chú trọng vận động viện trợ cho các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đặc biệt là các lĩnh vực y tế, giáo dục và xóa đói giảm nghèo ở các huyện vùng sâu, vùng xa. Các ban, ngành đoàn  thể sẽ chủ động và tích cực quan hệ với các Bộ, ngành Trung ương để có điều kiện tiếp cận với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, vận động viện trợ các dự án tỉnh đang có yêu cầu.

- Cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng các danh mục dự án kêu gọi tài trợ trên địa bàn tỉnh để thông tin đến các tổ chức phi chính phủ cũng như Uỷ ban công tác tổ chức phi chính phủ nước ngoài được biết và có dự án tài trợ cho tỉnh.

Phòng HTĐT 


Số lượt người xem: 4970 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày