SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
8
9
7

 ODA - FDI - NGO

ODA - FDI - NGO Thứ Hai, 18/06/2012, 07:45

Tình hình đầu tư nước ngoài quý I, ước cả năm 2012

Tình hình đầu tư nước ngoài quý I, ước cả năm 2012

Đánh giá tình hình đầu tư nước ngoài trong Quý I/2012:

- Trong quý I/2012, tỉnh không cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho dự án, cũng như không thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án đầu tư nước ngoài tại tỉnh; đã cấp điều chỉnh tăng vốn đầu tư và thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty TNHH 1 thành viên thực phẩm đông lạnh Việt I-Mei.

 - Tính đến thời điểm quý I/2012, trên địa bàn tỉnh có 13 dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Lĩnh vực đầu tư chủ yếu vẫn là nuôi trồng và chế biến suất khẩu thuỷ sản (10 dự án), chiếm 77% tổng dự án đầu tư nước ngoài toàn tỉnh; tổng vốn đầu tư đăng ký là 61 triệu USD, các doanh nghiệp giải quyết cho trên 2.500 lao động, doanh thu hàng năm trên 55 triệu USD.

- Trong 3 tháng đầu năm vốn thực hiện của các dự án là 8,65 triệu USD, doanh thu đạt 10,10 triệu USD.    

- Tuy nhiên, trong 13 dự án, hiện vẫn còn 02 dự án vẫn chưa hoạt động (Công ty TNHH Sản xuất –Dịch vụ-Thương mại Hiệp Nguyên, Công ty TNHH 1 thành viên Thương mại – Dịch vụ Ngọc Duyên); Sở Kế hoạch và Đầu tư đang rà soát nắm tình hình, khó khăn của 02 doanh nghiệp này nhằm có giải pháp để doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động.

- Chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài được quy định cụ thể tại Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và Thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT ngày 31/3/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tuy nhiên thực tế trong thời gian qua việc báo cáo của các doanh nghiệp thực hiện chưa tốt, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải liên hệ rất nhiều lần nhưng chỉ có một số ít doanh nghiệp báo cáo, có những trường hợp không thể liên lạc được với doanh nghiệp do thay đổi vị trí, số điện thoại,...

 

Giải pháp, kiến nghị trong công tác chỉ đạo, điều hành trong năm 2012

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận đầu tư; hoàn chỉnh quy chế phối hợp liên ngành về cấp giấy chứng nhận đầu tư làm cơ sở xây dựng một cửa liên thông.

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng làm nền tảng thu hút, kêu gọi các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh.

- Củng cố, bổ sung đủ nhân lực cho bộ máy làm công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên ngành.

- Cập nhật, bổ sung kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư, thực hiện công khai, minh bạch thủ tục đầu tư nhằm tăng cường tính hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; kiện toàn bộ máy làm việc trong quan hệ, tiếp xúc, giải quyết công việc và tạo ấn tượng tốt đẹp đối với các nhà đầu tư.

- Phát huy và tận dụng  mọi nguồn lực sẵn có trong địa bàn tỉnh, chủ động tìm kiếm đối tác để đầu tư vào những dự án đã được xác lập.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sức hấp dẫn ban đầu cho nhà đầu tư nước ngoài.

- Xây dựng các danh mục dự án ưu tiên gọi vốn đầu tư nước ngoài với các thông tin cụ thể về mục tiêu, quy hoạch đất, địa điểm, giá đất, thế mạnh của tỉnh… đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư, cổng thông tin của tỉnh để làm cơ sở cho việc tổ chức các chương trình vận động đầu tư.

- Tổ chức rà soát các dự án đầu tư nước ngoài đã cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh để có hướng xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Có biện pháp chấn chỉnh, và quan tâm hơn công tác hậu kiểm nhằm nắm sát thực tế tình trạng kinh doanh của các doanh nghiệp./.

Phòng HTĐT

 

 

 


Số lượt người xem: 2975 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày