SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
6
1
4
2

 ODA - FDI - NGO

ODA - FDI - NGO Thứ Tư, 06/04/2011, 09:20

Cập nhật thông tin các dự án thuộc chương trình SPL-V

Chủ dự án có thể tải biểu tóm tắt phía dưới tin bài này.

Ban quản lý dự án JICA tỉnh nhận được văn bản yêu cầu cập nhật thông tin mới nhất vào các biểu tóm tắt dự án của Văn phòng tư vấn Chương trình SPL-V; từ yêu cầu trên, Ban quản lý dự án JICA tỉnh đề nghị các chủ dự án (dự án Hệ thống cấp nước Ngan Dừa, dự án đường Thống Nhất II, dự án hệ thống thủy lợi tiểu vùng 30/4 Chùa Phật) cập nhật đầy đủ thông tin vào biểu tóm tắt dự án (gửi kèm công văn này), gửi về Ban quản lý dự án JICA tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 14/4/2011. Thông tin thay đổi, chỉnh sửa đề nghị quý đơn vị bôi màu đỏ để tiện cho việc đối chiếu.

Các chủ dự án có thể tải biểu tóm tắt dự án phía dưới:

- Biểu tóm tắt dự án Hệ thống cấp nước Ngan Dừa

- Biểu tóm tắt dự án đường Thống Nhất II

- Biểu tóm tắt dự án Hệ thống thủy lợi 30/4 Chùa Phật

Ban quản lý dự án JICA tỉnh


Số lượt người xem: 4256 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày