SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
3
2
6

 ODA - FDI - NGO

ODA - FDI - NGO Thứ Tư, 02/03/2011, 15:55

Một vài thông tin về tổ chức JICA.

Tổ chức JICA - nhà tài trợ lớn.

Thông tin chung về JICA:

JICA là chữ viết tắt của Văn phòng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (The Japan International Cooperation Agency). JICA là cơ quan triển khai viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật Bản cho các dự án hợp tác mang tính kỹ thuật. Được thành lập từ năm 1974, mục tiêu của JICA là đóng góp một phần vào việc tái thiết các nước đang phát triển. JICA hiện có đại diện tại hơn 100 nước trên thế giới và đang mở rộng hoạt động tại hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Mục tiêu của JICA là trợ giúp các nước đang phát triển, hướng tới mục tiêu có thể độc lập giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội của riêng mỗi nước. Để nhằm tăng cường tính độc lập, JICA đặt trọng tâm hành động vào việc chia sẻ các kinh nghiệm và kiến thức của Nhật Bản với các nước đang phát triển.

Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và bộ phận Hoạt động hợp tác kinh tế hải ngoại Nhật Bản (OECOs) của Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) kể từ ngày 1/10/2008 đã hợp nhất thành tổ chức "JICA mới". JICA mới có nguồn tài chính khoảng 10 tỷ USD, với 1.600 nhân viên cùng  hàng ngàn chuyên gia, tư vấn và tình nguyện viên, sẽ trở thành một cơ quan phát triển song phương lớn nhất thế giới với phạm vi hoạt động khoảng 150 quốc gia.

Các lĩnh vực hỗ trợ của JICA tại Việt Nam:
Trước đây, hỗ trợ của JICA cho Việt Nam tập trung vào 5 lĩnh vực ưu tiên:
    1. Xây dựng cơ chế và phát triển năng lực.
    2. Hệ thống điện, hệ thống giao thông và các loại hình cơ sở hạ tầng khác.
    3. Phát triển nông nghiệp và nông thôn.
    4. Giáo dục và y tế.
    5. Môi trường.
Từ năm 2003, JICA hỗ trợ tập trung vào 3 lĩnh vực chính:
1. Khuyến khích tăng trưởng:
Các mục tiêu quan trọng bao gồm khích lệ bộ phận tư nhân, trong đó có các công ty có vốn nước ngoài, góp phần xây dựng cơ chế và chính sách thích hợp cũng như xây dựng nền tảng cho các hoạt động kinh tế (cơ sở hạ tầng kinh tế và phát triển nguồn nhân lực).
Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, JICA hướng viện trợ vào lĩnh vực cải thiện môi trường đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ và bộ phận tư nhân; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, điện và công nghệ thông tin; phát triển nguồn nhân lực, cải cách kinh tế.
2. Cải thiện điều kiện sống và xã hội:
Các thách thức trong lĩnh vực này thường gắn liền với vấn đề đói nghèo, thể hiện qua sự thiếu thốn các nhu cầu cơ bản của đời sống con người. Để giải quyết vấn đề an ninh con người cũng như giảm nghèo, JICA đặc biệt chú ý đến giáo dục, y tế, phát triển nông nghiệp và nông thôn, môi trường.
3. Xây dựng cơ chế:
Cơ cấu lại nền tảng kinh tế và xã hội không chỉ giúp đạt được các mục tiêu tăng trưởng mà còn góp phần vượt qua các thách thức về môi trường sống và các điều kiện xã hội. JICA hỗ trợ cải tạo hệ thống luật pháp và cải cách hành chính, bao gồm các dịch vụ công và cải cách tài chính.

 

Các dự án JICA hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bạc liêu:

- Dự án đường Xẻo Quao - Thống nhất (huyện Hồng Dân)

- Dự án thủy lợi tiểu vùng 30/4-Chùa Phật (huyện Hòa Bình)

- Hệ thống cấp nước thị trấn Ngan Dừa (Huyện Hồng Dân)

- Dự án thủy lợi Vĩnh Phong (Huyện Phước Long - Hòa Bình - Giá Rai)

- Dự án xây dựng đường Thống Nhất II (Huyện Hồng Dân)

Đã có 3/5 dự án hoàn thành và đi vào hoạt động (Dự án đường Xẻo Quao - Thống nhất; Dự án thủy lợi tiểu vùng 30/4-Chùa Phật; Hệ thống cấp nước thị trấn Ngan Dừa) , đem lại nhiều hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bạc Liêu


Số lượt người xem: 15522 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày