SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
6
0
1

 ODA - FDI - NGO

ODA - FDI - NGO Thứ Bảy, 15/08/2020, 08:08
Triển khai Quyết định số 1753/QĐ-BKHĐT công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/ hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi  (10/12)
Ngày 28/11/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 1753/QĐ-BKHĐT công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/ hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ...
Triển khai Nghị định số 132/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về việc quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài  (07/12)
Ngày 01/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 132/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về việc quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, cụ thể: 1. Sửa đổi, bổ sung: Khoản 4a, 15, 15a, 16, 18, 20, 20a, 21, 22, 23, và ...
Triển khai Quyết định số 1489/QĐ-TTg phê duyệt Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn 2021 – 2025  (30/11)
Ngày 06/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1489/QĐ-TTg phê duyệt Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn 2021 – 2025, cụ thể: 1. Đối với giai đoạn 2018 – 2020 Quan điểm, nguyên tắc chung như sau: - Tập trung xử lý các vướng mắc, ...
Báo cáo tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi quý IV/2017  (12/02)
Căn cứ văn bản số 05/BKHĐT-KTĐN ngày 02/01/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA Quý IV/2017, Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 104/UBND-TH ngày 10/01/2018 về việc thực hiện công tác báo cáo thực hiện chương trình, dự án ODA, Sở Kế hoạch và Đầu tư ...
Tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi quý IV/2016  (23/02)
Tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA Quý IV/2016 tỉnh Bạc Liêu: I. Tình hình vận động ODA và vốn vay ưu đãi: Trong quý IV/2016, tỉnh chưa thẩm định và phê duyệt chương trình, dự án sử dụng vốn ODA. II. Tình hình thực hiện các dự án 1. Đánh giá chung về tình hình thực hiện các chương trình, dự án Theo quyết định 186/QĐ-UBND ngày ...
Báo cáo đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn ODA và vốn vay ưu đãi của các Nhà tài trợ nước ngoài  (08/11)
Báo cáo đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn ODA và vốn vay ưu đãi của các Nhà tài trợ nước ngoài Căn cứ công văn số 8603/BKHĐT-KTĐN ngày 17/10/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các Nhà tài trợ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu báo cáo như sau như sau: 1. Đánh giá hiệu ...
Báo cáo Công tác đối ngoại năm 2016, dự kiến kế hoạch công tác đối ngoại năm 2017  (31/10)
Trên cơ sở văn bản số 186/SNgV-VP ngày 17/10/2016 của Sở Ngoại vụ về việc đề nghị báo cáo công tác đối ngoại năm 2016 và dự kiến kế hoạch công tác đối ngoại năm 2017; Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo như sau: I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐỐI NĂM 2016 1.Tình hình thu hút nguồn vốn ODA, FDI, NGO a) Đối với lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính ...
Báo cáo tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi quý III/2016  (31/10)
Căn cứ Công văn số 8040/BKHĐT-KTĐT ngày 30/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo Quý III/2016 về tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA, Sở Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi quý III/2016 như sau: I. Tình hình vận động ODA và vốn vay ưu đãi: Trong quý III/2016, tỉnh chưa ...
Phối hợp Báo cáo Quý II/2015 và Kế hoạch giải ngân vốn ODA năm 2016  (16/07)
Đề nghị các chủ đầu tư phối hợp Báo cáo Quý II/2015 và Kế hoạch giải ngân vốn ODA năm 2016
Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài 6 tháng, ước cả năm 2015  (15/07)
Tình hình đầu tư nước ngoài (FDI) 6 tháng, ước cả năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày