SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
9
9
7
8
Ngày pháp luật Thứ Năm, 27/10/2016, 15:20

Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016

Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016 gồm có 6 Chương, 61 Điều.

Ảnh: Minh họa
Luật Báo chí quy định quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân như sau:
- Phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới.
- Tham gia ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với các tổ chức của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác.
Người công tác tại cơ quan báo chí tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 26 Luật về Báo chí được xét cấp thẻ nhà báo phải bảo đảm các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:
- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;
- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;
- Đối với trường hợp cấp thẻ lần đầu, phải có thời gian công tác liên tục tại cơ quan báo chí đề nghị cấp thẻ từ 02 năm trở lên tính đến thời điểm xét cấp thẻ, trừ tổng biên tập tạp chí khoa học và trường hợp khác theo quy định pháp luật;
- Được cơ quan báo chí hoặc cơ quan công tác đề nghị cấp thẻ nhà báo.
Luật Báo chí 2016 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Luật báo chí năm 1989 (đã được sửa đổi theo Luật số 12/1999/QH10) hết hiệu lực từ ngày Luật này có hiệu lực.
Thanh tra Sở

Số lượt người xem: 418 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày