SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
9
3
0
Ngày pháp luật Thứ Bảy, 11/07/2020, 05:43
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11)  (01/11)
Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh Bạc Liêu (Kế hoạch số 75) về việc tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Bộ luật dân sự 2015  (27/10)
Bộ luật dân sự 2015 gồm 6 Phần, 27 Chương, 689 Điều. Cấu trúc Bộ luật dân sự năm 2015 như sau: Ảnh minh họa Phần thứ nhất: Quy định chung Chương I: Những quy định chung Chương II: Xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền dân sự Chương III: Cá nhân Chương IV: Pháp nhân Chương V: Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở ...
Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016  (27/10)
Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016 gồm có 6 Chương, 61 Điều. Ảnh: Minh họa Luật Báo chí quy định quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân như sau: - Phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới. - Tham gia ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. - Góp ý kiến, ...
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016  (27/10)
Để triển khai Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2016 có chất lượng, thiết thực và hiệu quả, ngày 25/10/2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-STTTT Tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam" năm 2016. Nội dung thực hiện Ngày Pháp luật năm 2016 tập trung triển khai Luật Báo chí, Bộ Luật dân sự và các ...
Xem theo ngày Xem theo ngày