SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
9
9
5
2
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN Thứ Ba, 19/01/2016, 10:10

Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu năm 2016

            Căn cứ Luật Tiếp Công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và Thông tư số 06/2014/NĐ-CP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết quy trình tiếp công dân.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo lịch tiếp công dân của Sở năm 2016 như sau:
1. Địa điểm tiếp công dân
Tại phòng họp số 1 – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu, Số 05 – Đường Nguyễn Tất Thành, P1, Tp. Bạc Liêu, tỉnh bạc Liêu.
2. Lịch tiếp công dân
2.1. Tiếp công dân thường xuyên
Thanh tra Sở tiếp công dân vào các ngày làm việc trong tuần.
2.2. Tiếp công dân định kỳ
Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ vào ngày 10 hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ thì chuyển sang ngày làm việc kế tiếp. Trường hợp Giám đốc bận công việc đột xuất sẽ ủy quyền cho một Phó Giám đốc Sở tiếp công dân thay Giám đốc.
2.3. Tiếp công dân đột xuất
Trường hợp khi xét thấy cấp thiết và đối với vụ việc phức tạp theo quy định pháp luật thì Giám đốc Sở sẽ bố trí tiếp công dân đột xuất ngoài lịch tiếp định kỳ.
3. Thời gian tiếp công dân
 - Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ.
 - Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.
Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết./.
(Nguồn tin: Thông báo số 02/TB-SKH ngày 08/01/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).
Kim Thêu

Số lượt người xem: 423 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày