SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
7
5
7
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN Thứ Bảy, 11/07/2020, 05:25
Lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu năm 2020  (02/01)
Ngày 02/01/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo lịch tiếp công dân của Sở năm 2020 như sau: 1. Địa điểm tiếp công dân Tại phòng họp số 01 - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu, Số 05 – Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. 2. Lịch tiếp công dân 2.1. Tiếp công dân thường xuyên Thanh tra Sở tiếp công dân vào ...
Lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu năm 2019  (21/01)
Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo lịch tiếp công dân năm 2019 của Sở như sau: 1. Địa điểm tiếp công dân Tại phòng họp số 1 – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu, Số 05 – Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. 2. Lịch tiếp công dân 2.1. Tiếp công dân thường xuyên Thanh tra Sở tiếp công dân vào các ngày làm việc trong ...
Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu năm 2017  (05/01)
Căn cứ Luật Tiếp Công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và Thông tư số 06/2014/NĐ-CP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết quy trình tiếp công dân. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo lịch tiếp công dân ...
Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu năm 2016  (19/01)
Căn cứ Luật Tiếp Công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và Thông tư số 06/2014/NĐ-CP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết quy trình tiếp công dân. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo lịch tiếp công ...
Quyết định Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu  (19/01)
Căn cứ Luật Tiếp Công ngày 25/11/2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 22/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số của Luật Tiếp Công dân và Thông tư số 06/2014/NĐ-CP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết quy trình tiếp công dân. Ngày 18/01/2016 Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số ...
Xem theo ngày Xem theo ngày