SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
6
2
1
3

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Hai, 25/05/2020, 04:02
Phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ  (17/03)
Thực hiện Công văn số 1020/UBND-TH ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị có ...
Tình hình phát triển kinh tế tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2020  (05/03)
1.1. Nông nghiệp Trong tháng, tỉnh đã chỉ đạo nông dân chăm sóc, bảo vệ các trà lúa hiện có; hướng dẫn thực hiện thời vụ sản xuất vụ lúa Đông Xuân 2019 – 2020. Ước đến cuối tháng 02 đã xuống giống 87.122 ha (trong đó: 39.578 ha Lúa Mùa 2019 - 2020; 47.544 ha lúa Đông – Xuân 2019 -2020); năng suất trung bình 5,31 tấn/ha; thu hoạch 39.578 ha ...
Tình hình phát triển kinh tế tháng 01 năm 2020  (05/03)
1.1. Nông nghiệp Về trồng trọt: Trong tháng, tỉnh đã chỉ đạo nông dân chăm sóc, bảo vệ các trà lúa hiện có; hướng dẫn thực hiện thời vụ sản xuất vụ lúa Đông Xuân 2019 – 2020. Ước đến cuối tháng 01 đã xuống giống 82.750 ha (trong đó: 39.578 ha Lúa Mùa 2019 - 2020; 43.172 ha lúa Đông – Xuân 2019 -2020); năng suất trung bình 5,29 tấn/ha; thu ...
Kế hoạch số 13/KH-UBND về việc thực hiện các kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bạc Liêu năm 2020  (05/03)
Ngày 31/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND về việc thực hiện các kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bạc Liêu năm 2020, cụ thể như sau: 1. Phương án đang thực hiện * Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) theo giá so sánh 2010, tăng 10 – 11% so năm 2019. * Tốc độ tăng trưởng các khu vực: - Khu vực I ...
Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2020.  (05/03)
Ngày 06/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2020. 1. Mục đích: Nhằm thống nhất kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm của năm 2020; trong đó, cần đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, ...
Tình hình phát triển kinh tế tháng 11 năm 2019  (26/12)
1. Nông nghiệp Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong tháng 10 sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, sản lượng thu hoạch 872.745 tấn, đạt 77,92% kế hoạch, tăng 3,07% so cùng kỳ. Trong đó, thực hiện liên kết sản xuất, tiêu ...
Tình hình phát triển kinh tế tháng 10 năm 2019  (26/12)
1. Nông nghiệp Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong tháng 10 sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, sản lượng thu hoạch 872.745 tấn, đạt 77,92% kế hoạch, tăng 3,07% so cùng kỳ. Trong đó, thực hiện liên kết sản xuất, tiêu ...
Tình hình phát triển kinh tế 9 tháng đầu năm 2019  (26/12)
Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 9 tháng đầu năm, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm của Trung ương, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân, sự điều hành tích cực của Ủy ban nhân dân tỉnh và sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, sự đồng tình, ...
Góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020  (15/10)
Thực hiện Công văn số 4192/UBND-TH ngày 20/09/2019, của UBND tỉnh về việc khẩn trương gửi hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo xong Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Để hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi đến các Sở, Ngành ...
Ngày 15 tháng 8 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2019/NĐ-CP quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao  (07/10)
Nhằm triển khai Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao đến các Nhà đầu tư, Sở Kế hoạch và đầu tư triển khai khái quát một số thông tin về Nghị định số ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày