SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
6
9
4
5
7

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Chủ Nhật, 15/12/2019, 11:33
Góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020  (15/10)
Thực hiện Công văn số 4192/UBND-TH ngày 20/09/2019, của UBND tỉnh về việc khẩn trương gửi hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo xong Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Để hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi đến các Sở, Ngành ...
Ngày 15 tháng 8 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2019/NĐ-CP quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao  (07/10)
Nhằm triển khai Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao đến các Nhà đầu tư, Sở Kế hoạch và đầu tư triển khai khái quát một số thông tin về Nghị định số ...
Công bố danh mục các dự án khu đô thị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (07/10)
Ngày 11 tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành văn bản số 4030/UBND-TH về việc chấp thuận bổ sung các dự án khu đô thị vào danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh Bạc Liêu. Nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch và lựa chọn được Nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện các dự án khu đô thị trên địa bàn tỉnh, Sở Kế hoạch và ...
Triển khai Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12/8/2019 phê duyệt Đề án túc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ  (23/09)
Ngày 12/8/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12/8/2019 phê duyệt Đề án túc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ với mục tiêu: - Đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ và kinh tế truyền thống; - Đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm và lợi ích hợp pháp của các bên ...
Tình hình phát triển kinh tế tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019  (04/09)
1. Nông nghiệp Ước đến cuối tháng 8, toàn tỉnh xuống giống được 146.654 ha lúa, đạt 77,72% kế hoạch, tăng 2,76% so cùng kỳ; diện tích lúa thu hoạch 92.622 ha (trong đó đã thu hoạch 36.794 ha Lúa Mùa năm 2018 – 2019 (lúa - tôm); 48.327 ha Lúa Đông Xuân 2018 – 2019; 7.501 ha Lúa Hè Thu), năng suất bình quân 6,26 tấn/ha. Tổng sản lượng lúa trong ...
Tình hình phát triển kinh tế tháng 7/2019  (02/08)
1. Nông nghiệp Ước đến cuối tháng 7, toàn tỉnh xuống giống được 145.971 ha lúa, đạt 77,36% kế hoạch, tăng 3,21% so cùng kỳ; diện tích lúa thu hoạch 89.798 ha (trong đó đã thu hoạch 36.794 ha Lúa Mùa năm 2018 – 2019 (lúa - tôm); 48.327 ha Lúa Đông Xuân 2018 – 2019; 4.677 ha Lúa Hè Thu), năng suất bình quân 6,30 tấn/ha. Sản lượng lúa trong tháng ...
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2020  (04/07)
Chủ động trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
Tình hình phát triển kinh tế tháng 5/2019  (04/07)
1. Nông nghiệp Tập trung hướng dẫn thực hiện thời vụ sản xuất lúa, rau màu năm 2019; tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Ước đến cuối tháng 5, toàn tỉnh xuống giống được 139.372 ha lúa, đạt 73,86% kế hoạch, tăng 15,28% so cùng ...
Triển khai Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.  (29/05)
Ngày 07/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. Trong đó, Nghị định này quy định chi tiết một số nội dung tại các Điều 15 (nhiệm vụ lập quy hoạch), 17 (tổ chức tư vấn lập quy hoạch), 19 (lấy ý kiến về quy hoạch), 22 (nội dung quy hoạch tổng thể quốc gia), 23 (nội dung quy ...
Ngày 08/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 63/QĐ-UBND Ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2019 của tỉnh Bạc Liêu  (20/05)
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ “ban hành Quy chế quản lý Nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư”; Thực hiện Công văn số 7176/BKHĐT-ĐTNN ngày 10/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư“về việc hướng dẫn xây dựng Chương ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày