SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
2
4
5
7
1

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Bảy, 24/08/2019, 13:40
Tình hình phát triển kinh tế tháng 7/2019  (02/08)
1. Nông nghiệp Ước đến cuối tháng 7, toàn tỉnh xuống giống được 145.971 ha lúa, đạt 77,36% kế hoạch, tăng 3,21% so cùng kỳ; diện tích lúa thu hoạch 89.798 ha (trong đó đã thu hoạch 36.794 ha Lúa Mùa năm 2018 – 2019 (lúa - tôm); 48.327 ha Lúa Đông Xuân 2018 – 2019; 4.677 ha Lúa Hè Thu), năng suất bình quân 6,30 tấn/ha. Sản lượng lúa trong tháng ...
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2020  (04/07)
Chủ động trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
Tình hình phát triển kinh tế tháng 5/2019  (04/07)
1. Nông nghiệp Tập trung hướng dẫn thực hiện thời vụ sản xuất lúa, rau màu năm 2019; tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Ước đến cuối tháng 5, toàn tỉnh xuống giống được 139.372 ha lúa, đạt 73,86% kế hoạch, tăng 15,28% so cùng ...
Triển khai Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.  (29/05)
Ngày 07/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. Trong đó, Nghị định này quy định chi tiết một số nội dung tại các Điều 15 (nhiệm vụ lập quy hoạch), 17 (tổ chức tư vấn lập quy hoạch), 19 (lấy ý kiến về quy hoạch), 22 (nội dung quy hoạch tổng thể quốc gia), 23 (nội dung quy ...
Ngày 08/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 63/QĐ-UBND Ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2019 của tỉnh Bạc Liêu  (20/05)
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ “ban hành Quy chế quản lý Nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư”; Thực hiện Công văn số 7176/BKHĐT-ĐTNN ngày 10/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư“về việc hướng dẫn xây dựng Chương ...
Tình hình phát triển kinh tế tháng 4/2019  (08/05)
1.1. Nông nghiệp Toàn ngành đã tập trung hướng dẫn nông dân thực hiện thời vụ sản xuất lúa, rau màu năm 2019; tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Ước đến cuối tháng 4, toàn tỉnh đã xuống giống 86.072 ha lúa, đạt 45,62% kế hoạch, ...
Tình hình phát triển kinh tế Quý I năm 2019  (08/05)
1. Sản xuất nông nghiệp Trong quý I, toàn tỉnh đã xuống giống 86.072 ha lúa, đạt 87,4% kế hoạch, tăng 4,8% so cùng kỳ; diện tích lúa thu hoạch 53.282 ha, năng suất 5,69 tấn/ha, với tổng sản lượng lúa 302.938 tấn, đạt 27,05% kế hoạch, bằng 124,3% so cùng kỳ. Tổ chức triển khai thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa vụ Đông Xuân 16.000 ha với ...
Những nhân tố quan trọng giúp Bạc Liêu thu hút được nhiều Nhà đầu tư lớn, tiềm năng.  (10/04)
Bạc Liêu là một địa phương còn gặp nhiều khó khăn về hạ tầng giao thông, kỹ thuật và nguồn lực cũng rất hạn chế. Song, với quyết tâm không chịu đi sau, không chịu tụt hậu và hướng đến tăng trưởng nhanh, bền vững; trong những năm gần đây, Bạc Liêu đã dồn sức cho công tác thu hút đầu tư bằng nhiều chương trình, giải pháp để mời gọi các nhà đầu tư ...
Kết quả các chỉ số thành phần PCI năm 2018 của tỉnh Bạc Liêu  (10/04)
Năm 2018 tỉnh Bạc Liêu được 62,53 điểm, xếp thứ 39 trên 63 tỉnh, thành cả nước; tăng 1,44 điểm, và tăng 03 bậc so với năm 2017 (năm 2017 được 61,09 điểm, xếp thứ 42 trên 63 tỉnh, thành cả nước), xếp hạng ở nhóm khá so với cả nước, đứng thứ 09 so với các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long (trên các tỉnh Hậu Giang; Sóc Trăng; Trà Vinh; Cà ...
Cấp Quyết định chủ trương đầu tư Dự án nuôi trồng thủy sản Ứng dụng công nghệ cao Đông Hải cho Công ty Cổ phần Nuôi trồng thủy sản Ứng dụng công nghệ cao Đông Hải  (10/04)
Ngày 25 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu cấp Quyết định chủ trương đầu tư Dự án nuôi trồng thủy sản Ứng dụng công nghệ cao Đông Hải cho Công ty Cổ phần Nuôi trồng thủy sản Ứng dụng công nghệ cao Đông Hải làm chủ đầu tư. Các thông tin chính của Dự án nuôi trồng thủy sản Ứng dụng công nghệ cao Đông Hải cho Công ty Cổ phần Nuôi ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày