SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
4
6
0
7
7

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Năm, 30/01/2020, 02:46
Tình hình phát triển kinh tế tháng 11 năm 2019  (26/12)
1. Nông nghiệp Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong tháng 10 sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, sản lượng thu hoạch 872.745 tấn, đạt 77,92% kế hoạch, tăng 3,07% so cùng kỳ. Trong đó, thực hiện liên kết sản xuất, tiêu ...
Tình hình phát triển kinh tế tháng 10 năm 2019  (26/12)
1. Nông nghiệp Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong tháng 10 sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, sản lượng thu hoạch 872.745 tấn, đạt 77,92% kế hoạch, tăng 3,07% so cùng kỳ. Trong đó, thực hiện liên kết sản xuất, tiêu ...
Tình hình phát triển kinh tế 9 tháng đầu năm 2019  (26/12)
Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 9 tháng đầu năm, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm của Trung ương, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân, sự điều hành tích cực của Ủy ban nhân dân tỉnh và sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, sự đồng tình, ...
Góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020  (15/10)
Thực hiện Công văn số 4192/UBND-TH ngày 20/09/2019, của UBND tỉnh về việc khẩn trương gửi hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo xong Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Để hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi đến các Sở, Ngành ...
Ngày 15 tháng 8 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2019/NĐ-CP quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao  (07/10)
Nhằm triển khai Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao đến các Nhà đầu tư, Sở Kế hoạch và đầu tư triển khai khái quát một số thông tin về Nghị định số ...
Công bố danh mục các dự án khu đô thị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (07/10)
Ngày 11 tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành văn bản số 4030/UBND-TH về việc chấp thuận bổ sung các dự án khu đô thị vào danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh Bạc Liêu. Nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch và lựa chọn được Nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện các dự án khu đô thị trên địa bàn tỉnh, Sở Kế hoạch và ...
Triển khai Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12/8/2019 phê duyệt Đề án túc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ  (23/09)
Ngày 12/8/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12/8/2019 phê duyệt Đề án túc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ với mục tiêu: - Đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ và kinh tế truyền thống; - Đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm và lợi ích hợp pháp của các bên ...
Tình hình phát triển kinh tế tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019  (04/09)
1. Nông nghiệp Ước đến cuối tháng 8, toàn tỉnh xuống giống được 146.654 ha lúa, đạt 77,72% kế hoạch, tăng 2,76% so cùng kỳ; diện tích lúa thu hoạch 92.622 ha (trong đó đã thu hoạch 36.794 ha Lúa Mùa năm 2018 – 2019 (lúa - tôm); 48.327 ha Lúa Đông Xuân 2018 – 2019; 7.501 ha Lúa Hè Thu), năng suất bình quân 6,26 tấn/ha. Tổng sản lượng lúa trong ...
Tình hình phát triển kinh tế tháng 7/2019  (02/08)
1. Nông nghiệp Ước đến cuối tháng 7, toàn tỉnh xuống giống được 145.971 ha lúa, đạt 77,36% kế hoạch, tăng 3,21% so cùng kỳ; diện tích lúa thu hoạch 89.798 ha (trong đó đã thu hoạch 36.794 ha Lúa Mùa năm 2018 – 2019 (lúa - tôm); 48.327 ha Lúa Đông Xuân 2018 – 2019; 4.677 ha Lúa Hè Thu), năng suất bình quân 6,30 tấn/ha. Sản lượng lúa trong tháng ...
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2020  (04/07)
Chủ động trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày