SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
5
1
9

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Hai, 01/06/2020, 14:55

Đóng góp ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020

           Thực hiện Công văn số 1893/UBND-TH ngày 06/5/2020 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, Ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Báo cáo nêu trên và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời gửi qua địa chỉ email: tonghopbl@yahoo.com.vn chậm nhất vào ngày 05/6/2020.

Đề nghị các cơ quan quan tâm phối hợp thực hiện theo đúng nội dung và thời gian quy định nêu trên.

Tải tài liệu tại đây: Dự thảo Báo cáo

                                Biểu bảng

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch./.


Số lượt người xem: 525 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày