SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
8
5
9

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Ba, 17/03/2020, 09:55

Phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

        Thực hiện Công văn số 1020/UBND-TH ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương nghiên cứu, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý của đơn vị mình để phối hợp xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời gửi qua địa chỉ email: tonghopbl@yahoo.com.vn trước ngày 20/3/2020.

         Đề nghị các cơ quan quan tâm phối hợp thực hiện theo đúng nội dung và thời gian quy định nêu trên.

         Tải tài lệu tại đây: Chỉ thị số 11/CT-TTg

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch./.


Số lượt người xem: 857 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày