SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
8
0
3

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Năm, 05/03/2020, 08:45

Kế hoạch số 13/KH-UBND về việc thực hiện các kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bạc Liêu năm 2020

          Ngày 31/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND về việc thực hiện các kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bạc Liêu năm 2020, cụ thể như sau:

          1. Phương án đang thực hiện

          * Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) theo giá so sánh 2010, tăng 10 – 11% so năm 2019.

          * Tốc độ tăng trưởng các khu vực:

          - Khu vực I tăng: 5,2%

          - Khu vực II tăng: 17,3%

          - Khu vực III tăng: 13,8%.

          2. Kịch bản 1: Tốc độ tăng trưởng 12%

          * Tốc độ tăng trưởng các khu vực:

          - Khu vực I tăng: 5,7%

          - Khu vực II tăng: 18,9%

          - Khu vực III tăng: 15,0%

          * Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

          - GRDP bình quân đầu người                      58,94 triệu đồng/người/năm.

          - Tổng vốn đầu tư toàn xã hội                     29.000 tỷ đồng.

          - Kim ngạch xuất khẩu                                816,5 triệu USD.

          - Sản lượng thủy sản                                    403.000 tấn.

                   Trong đó: Tôm                                  203.000 tấn

          - Tôm đông                                                 99.802 tấn.

          3. Kịch bản 2: Tốc độ tăng trưởng 12,5%

          * Tốc độ tăng trưởng các khu vực:

          - Khu vực I tăng: 5,9%

          - Khu vực II tăng: 19,7%.

          - Khu vực III tăng: 15,6%.

          * Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

          - GRDP bình quân đầu người                      59,19 triệu đồng/người/năm.

          - Tổng vốn đầu tư toàn xã hội                     29.250 tỷ đồng.

          - Kim ngạch xuất khẩu                                824,8 triệu đồng.

          - Sản lượng thủy sản                                    404.500 tấn.

                   Trong đó: Tôm                                  204.500 tấn.

          - Tôm đông                                                 100.552 tấn

          4. Kịch bản 3: Tốc độ tăng trưởng 13%

          * Tốc độ tăng trưởng các khu vực:

          - Khu vực I tăng: 6,2%

          - Khu vực II tăng: 20,5%

          - Khu vực III tăng: 16,3%

          * Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

          - GRDP bình quân đầu người                      59,45 triệu đồng/người/năm.

          - Tổng vốn đầu tư toàn xã hội                     29.500 tỷ đồng

          - Kim ngạch xuất khẩu                                833,1 triệu USD

          - Sản lượng thủy sản                                    406.000 tấn

                   Trong đó: Tôm                                  206.000 tấn

          - Tôm đông                                                 101.302 tấn

          Trong 03 kịch bản trên, Ủy ban nhân dân tỉnh chọn kịch bản 1 (tốc độ tăng trưởng 12%) để phấn đấu thực hiện trong năm 2020.

           Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch số 13/KH-UBND

           Phòng Tổng hợp, Quy hoạch./.

        


Số lượt người xem: 796 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày