SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
6
8
2

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Sáu, 02/08/2019, 14:15

Tình hình phát triển kinh tế tháng 7/2019

1. Nông nghiệp   

Ước đến cuối tháng 7, toàn tỉnh xuống giống được 145.971 ha lúa, đạt 77,36% kế hoạch, tăng 3,21% so cùng kỳ; diện tích lúa thu hoạch 89.798 ha (trong đó đã thu hoạch 36.794 ha Lúa Mùa năm 2018 – 2019 (lúa - tôm); 48.327 ha Lúa Đông Xuân 2018 – 2019; 4.677 ha Lúa Hè Thu), năng suất bình quân 6,30 tấn/ha. Sản lượng lúa trong tháng 7 ước đạt 23.385 tấn, nâng tổng sản lượng lúa 7 tháng ước đạt 565.418 tấn, đạt 50,48% kế hoạch, tăng 7,74% so cùng kỳ.

Tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trọng tâm là phát triển chuỗi giá trị ngành tôm. Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác trong tháng ước đạt 39.919 tấn, nâng sản lượng thủy sản 7 tháng đầu năm lên 201.358 tấn, đạt 55,93% kế hoạch, tăng 5,84% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng cá ước 100.069 tấn, đạt 99,73% so với cùng kỳ; sản lượng tôm đạt 76.700 tấn, tăng 17,84% so với cùng kỳ. Cụ thể:

Nuôi trồng thủy sản (NTTS): Toàn tỉnh hiện có 125.859 ha NTTS; hiện đang nuôi 116.841 ha, trong đó đang nuôi tôm 114.599 ha (nuôi tôm siêu thâm canh, thâm canh và bán thâm canh (STC, TC & BTC) 8.682 ha, các hình thức nuôi khác 105.917 ha), cá và thủy sản khác 2.242 ha. Sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 7 ước đạt 29.873 tấn, nâng tổng sản lượng 7 tháng lên 129.908 tấn, tăng 9,93% so cùng kỳ; tăng chủ yếu là do sản lượng nuôi tôm đạt cao với 68.718 tấn, tăng 19,42% so cùng kỳ.

Về khai thác, đánh bắt thủy sản: Sản lượng ước đạt 71.450 tấn, bằng 99,14% so với cùng kỳ. Trong đó, cá khai thác đạt 47.128 tấn, bằng 98,66% cùng kỳ; Thủy sản khác đạt 16.340 tấn, bằng 97,48% cùng kỳ; riêng tôm sản lượng đạt 7.982 tấn, tăng 5,85% so cùng kỳ.

Về xây dựng nông thôn mới (XDNTM): Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 21 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, 07 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 19 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí. Các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

2. Công Thương nghiệp

Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tiếp tục phát triển tương đối ổn định và có mức tăng khá so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 tăng 4,79% so với tháng trước; lũy kế 7 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,12% so cùng kỳ. Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu trên địa bàn tỉnh trong 7 tháng đều tăng so cùng kỳ, như: Sản lượng chế biến thủy sản đông lạnh ước đạt 48.798,50 tấn, tăng 13,50%; bia các loại ước đạt 30 triệu lít, tăng 2,28%; điện thương phẩm ước đạt 619,47 triệu kwh, tăng 9,78%; nước máy thương phẩm ước đạt 5.560,13 ngàn m3, tăng 13,84%; dệt may ước đạt 9,13 triệu sản phẩm, tăng 16,90% so cùng kỳ;... Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tháng 7 ước đạt 5.770,60 tỷ đồng, nâng tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ 7 tháng ước 38.427,83 tỷ đồng, đạt 58,22% kế hoạch, tăng 14,0% so cùng kỳ. Trong đó: Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ ước đạt 28.770,57 tỷ đồng và doanh thu dịch vụ ước đạt 9.657,26 tỷ đồng.

Tình hình xuất khẩu thủy sản của tỉnh có chuyển biến tích cực, nhưng chủ yếu vẫn tập trung vào mặt hàng thủy sản xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm ước 374,47 triệu USD, đạt 54,27% kế hoạch, tăng 6,67% so cùng kỳ. Trong đó, thủy sản xuất khẩu tháng 7 ước đạt 5.646 tấn, nâng lượng thủy sản xuất khẩu 7 tháng ước 37.941,04 tấn, đạt 58,94% kế hoạch, tăng 8,71% so cùng kỳ (tôm đông lạnh đạt 36.833,54 tấn, thủy sản khác đạt 1.107,50 tấn); Ngoài ra, trong tháng xuất khẩu gạo ước 6.903 tấn, đạt 23,01% kế hoạch, tăng gấp 5 lần so cùng kỳ; xuất khẩu muối ước 342,8 tấn, đạt 158,70% kế hoạch, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ.

3. Đầu tư - Xây dựng

Công tác xây dựng cơ bản luôn được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo tích cực, thường xuyên, chỉ đạo, kịp thời sở gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư. Ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định phân bổ kế hoạch năm 2019; đồng thời, chỉ đạo các cấp, các ngành, các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán đảm bảo theo đúng quy định và tiến độ thực hiện các dự án, công trình hạ tầng trọng điểm ngay từ những tháng đầu năm; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện. Tính đến ngày 19/7/2019, kế hoạch năm 2019 giải ngân được 1.150.090/2.716.994 triệu đồng, đạt tỷ lệ 42,33%.

4. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp

Trong công tác thu hút đầu tư, tỉnh thực hiện đẩy mạnh phát huy nội lực, đa dạng hóa các hình thức huy động vốn. Tăng cường thu hút ngoại lực để phát triển kinh tế - xã hội bằng cách cải thiện môi trường đầu tư, môi trường sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, tỉnh còn chủ động xây dựng phương pháp thu hút và mời gọi đầu tư khác biệt; quan tâm việc thu hút đầu tư tại chỗ như là mở kênh xúc tiến hiệu quả đối với các nhà đầu tư, đặc biệt đối với nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, việc thực hiện chính sách ưu đãi và hỗ trợ cho các nhà đầu tư với phương châm “đúng đối tượng, đủ chính sách, nhanh thủ tục”; áp dụng các chính sách ưu đãi và hỗ trợ ở mức cao nhất, có lợi nhất cho nhà đầu tư. Đến nay tỉnh đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 12 dự án (trong đó: có 10 dự án trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.083,74 tỷ đồng; 02 dự án nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký 113,47 triệu USD).

Trong tháng, ước thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 25 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 120 tỷ đồng; nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới từ đầu năm đến nay lên 192 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 2.257 tỷ đồng, tăng 4,35% về số lượng doanh nghiệp thành lập mới và tăng 24,84% về vốn đăng ký so cùng kỳ.

5. Tài chính – Ngân hàng

5.1. Tài chính:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong tháng 7 ước đạt 197,6 tỷ đồng, nâng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 7 tháng đầu năm lên 1.927,23 tỷ đồng, đạt 60,55% dự toán và tăng 1,11% so cùng kỳ. Ước tính tổng chi ngân sách tháng 7 là 555,15 tỷ đồng, nâng tổng chi ngân sách 7 tháng lên 3.365,25 tỷ đồng, đạt 49,61% dự toán và tăng 54,53% so cùng kỳ.

5.2. Ngân hàng:

Ước nguồn vốn huy động tại chỗ đến ngày 31/7/2019 đạt 20.500 tỷ đồng, tăng 10,46% so với cuối năm 2018. Trong đó, vốn huy động trên 12 tháng là 12.200 tỷ đồng, tăng 9,81% so với cuối năm 2018. Tổng dư nợ cho vay đến cuối tháng ước đạt 25.400 tỷ đồng, tăng 7,11% so với cuối năm 2018 (trong đó: Dư nợ ngắn hạn 15.050 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 59,25%/dư nợ; dư nợ trung và dài hạn 10.350 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 40,75%/dư nợ). Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở phạm vi an toàn, ước đến 31/7/2019 tỷ lệ nợ xấu là 480 tỷ đồng, chiếm 1,89%/tổng dư nợ cho vay.

6. Về giao thông vận tải

Công tác quản lý giao thông trên địa bàn luôn được thực hiện tốt; khối lượng và doanh thu vận tải tăng khá so với cùng kỳ. Ước tính khối lượng vận chuyển hành khách 7 tháng đầu năm đạt 11,26 triệu hành khách, tăng 11,14% so cùng kỳ; luân chuyển ước đạt 273,38 triệu hành khách.km, tăng 11,51% so cùng kỳ. Khối lượng vận chuyển hàng hóa đạt 9,40 triệu tấn, tăng 11,69% và luân chuyển 513,93 triệu tấn.km, tăng 11,57% so cùng kỳ.

7. Tài nguyên - Môi trường

Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường có nhiều chuyển biến tích cực nhất là việc đăng ký đất đai, giao dịch bảo đảm; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trong tháng đã cấp 3.316 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh; xác nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 2.015 trường hợp.

Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ môi trường; thực hiện công tác kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải và rác thải;…đặc biệt là quan tâm việc xử lý môi trường đối với các hố tiêu hủy dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh. Tăng cường theo dõi chặt chẽ diễn biến chất lượng nguồn nước mặt, nước ngầm, tình hình xâm nhập mặn tại các điểm tiếp giáp với biển phục vụ cho công tác quản lý và sản xuất.

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch./.

 


Số lượt người xem: 1270 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày