SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
8
6
9

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Năm, 04/07/2019, 08:55

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2020

Chủ động trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Nhằm chủ động triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch kinh tế xã - hội, kế hoạch đầu tư công năm 2020 đảm bảo tiến độ và chất lượng theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, Ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2020, trong đó:

Đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, trên cơ sở các mục tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, dựa trên tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và dự báo tình hình trong thời gian tới mà các đơn vị đề xuất xây dựng kế hoạch năm 2020 nhằm đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đối với xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020, các đơn vị phải bám sát mục tiêu nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và phải gắn với nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị để đề xuất xây dựng kế hoạch nhằm đảm bảo tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí và đúng theo các quy định hiện hành./.

 Phòng THQH.

Các biểu bảng kèm theo. 


Số lượt người xem: 1615 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày