SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
6
3
2

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Hai, 20/05/2019, 10:20

Ngày 08/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 63/QĐ-UBND Ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2019 của tỉnh Bạc Liêu

              Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ “ban hành Quy chế quản lý Nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư”;
Thực hiện Công văn số 7176/BKHĐT-ĐTNN ngày 10/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tưvề việc hướng dẫn xây dựng Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2019”,
Thực hiện Công văn số 1069/BKHĐT-ĐTNN ngày 22/02/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư “về việc Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2019 của tỉnh Bạc Liêu”;
  Ngày 08/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 63/QĐ-UBND Ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2019 của tỉnh Bạc Liêu, bao gồm một số nội dung chính như sau:
1. Quan điểm
- Hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019 của tỉnh Bạc Liêu được xây dựng trên cơ sở đảm bảo phù hợp Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV đề ra.
- Công tác xúc tiến đầu tư vào tỉnh kết hợp với quảng bá, giới thiệu Bạc Liêu gắn liền với kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên tập trung thu hút đầu tư vào 05 lĩnh vực trụ cột: (1) Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; (2) Phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; (3) Phát triển du lịch với định hướng trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; (4) Phát triển có trọng tâm các lĩnh vực thương mại dịch vụ - giáo dục đào tạo - y tế chất lượng cao; (5) Phát triển Kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh; bên cạnh việc thu hút đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, dịch vụ, ...
- Đa dạng hóa các hình thức đầu tư nhằm khuyến khích các nguồn vốn trong và ngoài nước tham gia vào đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh.
- Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp quan trọng, cấp thiết hàng đầu để thu hút đầu tư.
2. Mục tiêu
2.1. Mục tiêu tổng quát
- Tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước trên các lĩnh vực trọng tâm của tỉnh trong điều kiện ngân sách nhà nước còn khó khăn, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh Bạc Liêu.
- Tập trung thu hút đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các ngành công nghiệp hỗ trợ. Coi trọng hiệu quả đầu tư, tiết kiệm tối đa diện tích sử dụng đất, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng. Khuyến khích các dự án sử dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường; ưu tiên những dự án sử dụng nhiều lao động địa phương.
- Chủ động, tích cực hội nhập; cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh; nâng cao tiềm năng, vị thế và xây dựng hình ảnh địa phương, con người Bạc Liêu đối với khu vực, trong và ngoài nước.
- Thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, tạo sự gắn kết hợp lý, có hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư vào địa phương; kết nối các hoạt động xúc tiến đầu tư với xúc tiến thương mại, du lịch và các lĩnh vực có liên quan.
2.2. Mục tiêu cụ thể
- Phấn đấu trong năm 2019, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Bạc Liêu đứng trong top 20 và thuộc nhóm có chất lượng điều hành kinh tế khá của cả nước và đứng thứ 05 so với các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
- Trong năm 2019, phấn đấu thu hút được khoảng 12 dự án trong nước, với tổng vốn khoảng 5.000 - 7.000 tỷ đồng và 03 dự án nước ngoài, với tổng vốn đầu tư khoảng 4.475,607 triệu USD.
3. Định hướng thu hút đầu tư
Trong năm 2019, tỉnh Bạc Liêu tập trung thu hút đầu tư vào 05 lĩnh vực trụ cột: (1) Phát triển nông nghiệp mà trọng tâm là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sản xuất tôm, lúa gạo; (2) Phát triển công nghiệp, trọng tâm là năng lượng tái tạo (gồm điện gió, điện mặt trời) và điện khí; (3) Phát triển du lịch; (4) Phát triển thương mại dịch vụ - giáo dục - y tế chất lượng cao; (5) Phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đặc biệt, tỉnh sẽ ưu tiên mời gọi đầu tư vào những lĩnh vực có rất nhiều tiềm năng, thế mạnh như: Du lịch sinh thái, năng lượng tái tạo, thủy sản, nông nghiệp - chế biến thực phẩm,...
Định hướng chung của tỉnh Bạc Liêu trong thu hút mời gọi các dự án đầu tư là chọn lọc các dự án có chất lượng, có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, công nghệ sinh học, vật liệu mới, thân thiện môi trường và giải quyết nhiều lao động tại địa phương. Tăng cường xúc tiến mời gọi đầu tư các dự án có quy mô lớn; lựa chọn các nhà đầu tư lớn, có uy tín, có tiềm lực về tài chính; đồng thời chú trọng đến các dự án có quy mô vừa và nhỏ phù hợp với tiềm năng, thế mạnh và điều kiện của tỉnh.
                                                                        Phòng Kinh tế đối ngoại

Số lượt người xem: 1239 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày