SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
7
0
8

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Tư, 08/05/2019, 08:25

Tình hình phát triển kinh tế Quý I năm 2019

1. Sản xuất nông nghiệp

Trong quý I, toàn tỉnh đã xuống giống 86.072 ha lúa, đạt 87,4% kế hoạch, tăng 4,8% so cùng kỳ; diện tích lúa thu hoạch 53.282 ha, năng suất 5,69 tấn/ha, với tổng sản lượng lúa 302.938 tấn, đạt 27,05% kế hoạch, bằng 124,3% so cùng kỳ. Tổ chức triển khai thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa vụ Đông Xuân 16.000 ha với các doanh nghiệp, sản xuất lúa chất lượng theo hướng VietGAP áp dụng kỹ thuật SRI nhằm góp phần giảm khí thải nhà kính; mô hình trồng ngô nếp (bắp tươi) theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng; ngoài ra, bà con nông dân còn được hướng dẫn quy trình sản xuất theo phương pháp “3 giảm - 3 tăng” với 44.000 ha lúa. Bên cạnh sản xuất lúa nông dân tiếp tục sản xuất rau màu chuyên canh trên đất rẫy và đưa màu xuống ruộng ở những nơi có đủ điều kiện sản xuất; ước đến cuối tháng  3 xuống giống 3.500 ha (màu trên rẫy 3.310 ha, màu xuống ruộng 190 ha), thu hoạch 2.200 ha.

Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác trong quý I đạt 56.638 tấn, đạt 15,73 % kế hoạch, tăng 4,28% so với cùng kỳ. Các sản phẩm thủy sản hầu hết đều tăng so với cùng kỳ, cụ thể: tôm sản lượng đạt 18.825 tấn, tăng 5,99%, cá đạt 28.517 tấn, bằng 96,88%; thủy sản khác đạt 9.593 tấn, tăng 29,74% so cùng kỳ. Trong đó:

Nuôi trồng thủy sản phát triển, diện tích nuôi trồng thủy sản trong quý I là 103.993 ha; hiện đang nuôi 103.348 ha, trong đó đang nuôi tôm 102.780 ha, cá và thủy sản khác 568 ha; diện tích cải tạo chuẩn bị thả giống 15.169 ha; diện tích thu hoạch 65.672 ha; sản lượng thu hoạch ước 31.772 tấn (trong đó tôm 15.587 tấn, cá và thủy sản khác 16.185 tấn), đạt 13,07 % kế hoạch, tăng 11,27% so cùng kỳ.

Về khai thác thủy sản: Sản lượng khai thác 24.866 tấn (trong đó tôm 2.941 tấn; cá và thủy sản khác 21.925 tấn), đạt 21,25% kế hoạch, bằng 96,54% so cùng kỳ.

Về xây dựng nông thôn mới: Trong quý I, đã tổ chức công nhận xã Vĩnh Lộc, xã Ninh Hòa (huyện Hồng Dân), xã Điền Hải (huyện Đông Hải), xã Châu Hưng A và xã Vĩnh Hưng A (huyện Vĩnh Lợi) đạt chuẩn nông thôn mới. Tính đến nay, có 21 xã được công nhận đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, 07 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí, 20 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí; 01 xã đạt 09 tiêu chí.

2. Công Thương nghiệp

Hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục có sự phát triển khá so với cùng kỳ; các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp quý I tăng 10,87% so với cùng kỳ; trong đó: Ngành khai khoáng tăng 4,99%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,59%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 19,05%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,24% so với cùng kỳ. Các sản phẩm chủ yếu đều tăng so cùng kỳ như: Sản lượng chế biến thủy sản xuất khẩu 20.202 tấn, đạt 23,23% kế hoạch, tăng 10,74%; bia các loại 12,76 triệu lít, đạt 21,63% kế hoạch, tương đương với cùng kỳ; điện thương phẩm ước 242,07 triệu kwh, đạt 22,62% kế hoạch, tăng 9,79%; dệt may đạt 4,65 triệu sản phẩm, đạt 23,25% kế hoạch, tăng 43,96% so với cùng kỳ; …

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ trên thị trường nội địa trong quý 16.739,9 tỷ đồng, đạt 25,36% kế hoạch, tăng 13,39% so với cùng kỳ. Việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường được thực hiện tốt nên không xảy ra tình trạng thiếu hàng, đầu cơ, tăng giá, gây bất ổn thị trường.

 Tình hình xuất khẩu hàng hóa trong quý I tăng chậm so với cùng kỳ, kim ngạch xuất khẩu đạt 147 triệu USD, bằng 21,3% kế hoạch, tăng 1,06% so với cùng kỳ, sản phẩm xuất chủ yếu là thủy sản 15.308 tấn, đạt 23,78% kế hoạch, tăng 4,8% so với cùng kỳ (Trong đó: tôm đông lạnh đạt 14.905,5 tấn, thủy sản khác đạt 403 tấn).

 3. Đầu tư - Xây dựng

Về đầu tư: Ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định phân bổ kế hoạch năm 2019; đồng thời, chỉ đạo các cấp, các ngành, các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán đảm bảo theo đúng quy định và tiến độ thực hiện các dự án, công trình hạ tầng trọng điểm; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, công tác quản lý, giám sát cũng được tăng cường. Trong quý I, các chủ đầu tư tập trung chủ yếu vào công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành để đẩy mạnh tỷ lệ giải ngân vốn của năm 2018 nên tình hình giải ngân vốn kế hoạch 2019 đạt tỷ lệ còn thấp. Tính đến ngày 13/3/2019 giải ngân được 248.371/2.639.356 triệu đồng, đạt tỷ lệ 9,41%.

Về xây dựng: Công tác quản lý xây dựng luôn được tăng cường giám sát, đặc biệt là đối với các dự án sử dụng ngân sách nhà nước góp phần hạn chế thất thoát, lãng phí, bảo đảm chất lượng công trình. Các bảng giá vật liệu xây dựng, giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng, giá nhân công ca máy và thiết bị dịch vụ công ích; giá cước vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng đường sông, đường bộ được công bố định kỳ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tinh

4. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp

Tình hình thu hút đầu tư luôn được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt. Ngay đầu năm, tỉnh đã tổ chức cuộc gặp mặt một số Doanh nghiệp, Nhà đầu tư tại Hà Nội và tại Thành phố Hồ Chí Minh; thông báo đến các doanh nghiệp FDI đăng ký tham dự Hội nghị hướng dẫn thể chế, chính sách về nước ngoài trong bối cảnh mới. Kết quả đến nay, tiếp nhận và xử lý 25 hồ sơ dự án xin nghiên cứu khảo sát, đề xuất thực hiện dự án, điều chỉnh dự án; đề xuất kiến nghị khác từ các Nhà đầu tư; tiếp nhận 01 hồ sơ đăng ký đầu tư xây dựng cầu bê tông vĩnh cửu trên địa bàn tỉnh theo hình thức BOT của Doanh nghiệp tư nhân Giang Nam Điền; cấp điều Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 01 dự án (Dự án  Nhà máy điện gió Đông Hải 1 - giai đoạn 1 của Công ty TNHH năng lượng Bắc Phương) với tổng vốn khoảng 2.497 tỷ đồng; thực hiện ký quỹ 01 dự án (Trại tôm Thương phầm Bạc Liêu của Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam) với tổng số tiền là 689.640.000 đồng. Đồng thời, thông báo đến 02 Nhà đầu tư thực hiện việc ký quỹ, cụ thể: Công ty Cổ phần Nuôi trồng thủy sản và Ứng dụng công nghệ cao Đông Hải (Dự án Nuôi trồng thủy sản và Ứng dụng công nghệ cao Đông Hải với tổng số tiền là 7.000.000.000 đồng; Công ty TNHH MTV Huỳnh Châu (Dự án Hoa viên nghĩa trang Yên Bình với tổng số tiền là 3.409.635.770 đồng). Bên cạnh đó, tỉnh đang xem xét, tiếp nhận Dự án “Tăng cường bình đẳng giới và đầu tư kinh doanh nông nghiệp có trách nhiệm ở Đông Nam Á – Giai đoạn 2” tại tỉnh Bạc Liêu do Tổ chức SIDA (Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển) tài trợ.

Nhìn chung, các dự án đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong năm 2018, đến thời điểm hiện tại các dự án đều đảm bảo tiến độ thực hiện dự án cũng như thực hiện các thủ tục pháp lý khác có liên quan như: xin phép xây dựng, môi trường, PCCC, … để đảm bảo khởi công dự án đúng theo tiến độ đã đăng ký. Trong quý I/2019 đã khởi công xây dựng Nhà máy sợi Đông Nam - Bạc Liêu (Tập đoàn Dệt may Việt Nam) tại Khu Công nghiệp Trà Kha với tổng vốn đầu tư hơn 500 tỷ đồng, được thực hiện theo 02 giai đoạn.

Trong quý I/2019, toàn tỉnh ước có 79 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký là 350 tỷ đồng tương đương về số doanh nghiệp và giảm 70% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân là do cùng thời điểm năm 2018, có một số doanh nghiệp đầu tư ngoài tỉnh đăng ký số vốn lớn. Lũy kế đến cuối quý I/2019, toàn tỉnh ước có 2.036 doanh nghiệp đang hoạt động, với số vốn đăng ký là 22.960 tỷ đồng. Ngoài ra, trong quý I/2019, có 131 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi, tăng gần 02 lần so với cùng kỳ; tập trung các nội dung chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển nhượng vốn, thay đổi ngành nghề, thay đổi địa chỉ, thay đổi người đại diện theo pháp luật,...

Về lĩnh vực Hợp tác xã: Trong quí I/2019 đã thành lập mới 4 HTX (thành phố Bạc Liêu 1 HTX, huyện Vĩnh Lợi 1 HTX, huyện Hồng Dân 1 HTX, huyện Phước Long 1 HTX), với 65 thành viên, vốn điều lệ là 2.720 triệu đồng; giải thể bắt buộc 1 HTX (huyện Vĩnh Lợi). Lũy kế đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có 147 HTX, với 22.867 thành viên, vốn điều lệ là 184.686 triệu đồng.

5. Tài chính - Ngân hàng

Trong quý, tổng thu ngân sách nhà nước 1.044,326 tỷ đồng, đạt 32,81% dự toán, tăng 9,31% so với cùng kỳ. Đóng góp chủ yếu trong tổng thu ngân sách trên địa bàn là thu từ xổ số kiến thiết với 520 tỷ đồng, tăng 4,01% so với cùng kỳ. Ước tính tổng chi ngân sách địa phương 1.359 tỷ đồng, đạt 20,04% dự toán, bằng 94,75% so với cùng kỳ.

Về tín dụng: Tổng huy động trên địa bàn ước đến cuối tháng 02/2019 ước đạt 18.650 tỷ đồng, tăng 1,18% so với tháng trước; trong đó, tiền gửi tiết kiệm từ dân cư đạt 15.750 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 84,45% tổng huy động. Các Ngân hàng thương mại trên địa bàn đã triển khai nhiều gói tín dụng, tăng cường tiếp thị để thực hiện kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2019, công tác giải ngân được thực hiện tốt, dư nợ có bước tăng trưởng ổn định. Uớc đến 28/02/2019 dư nợ cho vay 24.000 tỷ đồng, tăng 0,90% so với tháng trước; dư nợ ngắn hạn 14.100 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 58,75%/dư nợ; dư nợ trung dài hạn 9.900 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 41,25%/dư nợ. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở phạm vi an toàn, chiếm 1,62%/tổng dư nợ cho vay.

6. Giao thông vận tải

Ước tính khối lượng vận chuyển hành khách trong quý 33.986 nghìn hành khách, đạt 27,51% kế hoạch, tăng 11,14% so với cùng kỳ; luân chuyển đạt 849,36 triệu hành khách.km, đạt 29,81% kế hoạch, tăng 10,48% so với cùng kỳ. Khối lượng vận chuyển hàng hóa ước 3.701 nghìn tấn, đạt 23,31% kế hoạch, tăng 11,67% so với cùng kỳ; luân chuyển ước 215,71 triệu tấn.km, đạt 27,79% kế hoạch, tăng 10,79% so với cùng kỳ.

Công tác giao thông nông thôn được các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện ngay đầu năm và tăng cường công tác kiểm tra xây dựng các tuyến đường giao thông theo tiêu chí nông thôn mới, kiểm tra công tác sửa chữa, dặm vá, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn đang xuống cấp. Hiện nay có 43/49 xã (đạt 87,8%) đường ô tô đến trung tâm xã.

7. Tài nguyên, môi trường

Việc quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Thường xuyên theo dõi diễn biến khí hậu, chất lượng nguồn nước mặt, nước ngầm, tình hình xâm nhập mặn tại các điểm tiếp giáp với biển phục vụ cho công tác quản lý và sản xuất. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ môi trường.

Trong quý I cấp 6.738 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh; xác nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 3.953 trường hợp; thực hiện 2.323 hồ sơ trích đo, trích lục và vẽ hiện trạng thửa đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh; chỉnh lý biến động 9.424 hồ sơ địa chính; cung cấp 390 hồ sơ liên quan đất đai; 03 mốc tọa độ; 04 bản đồ hành chính cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu./.

 Phòng Tổng hợp, Quy hoạch


Số lượt người xem: 1070 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày