SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
4
1
2

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Tư, 10/04/2019, 14:50

Cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Nhật Bản Bạc Liêu - giai đoạn 1 cho Tổ hợp Nhà đầu tư Công ty TNHH Kỹ thuật Ứng dụng Việt Nam và Công ty Cổ phần U&I Advisory Service

             Ngày 19 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Nhật Bản Bạc Liêu - giai đoạn 1 cho Tổ hợp Nhà đầu tư Công ty TNHH Kỹ thuật Ứng dụng Việt Nam và Công ty Cổ phần U&I Advisory Service làm chủ đầu tư.

Các thông tin chính của dự án Nhà máy điện gió Nhật Bản Bạc Liêu - giai đoạn 1 cho Tổ hợp Nhà đầu tư Công ty TNHH Kỹ thuật Ứng dụng Việt Nam và Công ty Cổ phần U&I Advisory Service làm chủ đầu tư như sau:

1. Quyết định chủ trương đầu tư số: 53/QĐ-UBND, ngày 19/3/2019;

2. Nội dung dự án đầu tư:

2.1. Tên dự án đầu tư: Nhà máy điện gió Nhật Bản Bạc Liêu - giai đoạn 1

2.2. Địa điểm thực hiện dự án: Khu bãi bồi ven biển xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu (Nhà máy điện gió Đông Hải 2 theo quy hoạch).

2.3. Mục tiêu dự án.

 

STT

Mục tiêu hoạt động

Mã ngành theo VSIC

(Mã ngành cấp 4)

1

- Đầu tư, kinh doanh điện gió (phong điện);

- Đầu tư khu du lịch sinh thái

4390

2.4. Quy mô dự án.

- Diện tích đất dự kiến sử dụng: 834,4 ha. Trong đó:

+ Diện tích xây dựng trụ turbine:                                                         0,57 ha.

+ Diện tích xây dựng cầu dẫn nối các turbine gió:                                3,20 ha.

+ Diện tích xây dựng móng, cột điện đường dây:                                 0,62 ha.

+ Khu điều hành Ban QLDA, kho bãi vật tư, TBA:                             13,0 ha.

+ Diện tích đất lưu không, hành lang an toàn quản lý lưới điện: 817,01 ha.

          - Công suất thiết kế: 50MW.

          - Sản phẩm đầu ra: Điện thương phẩm và các sản phẩm du lịch.

          2.5. Tổng vốn đầu tư: 2.497.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai nghìn bốn trăm chín mươi bảy tỷ Việt Nam Đồng) và tương đương 110.000.000 USD (bằng chữ: Một trăm mười triệu đô la Mỹ).

2.6. Thời hạn hoạt động: 49 năm, kể từ ngày cấp quyết định chủ trương đầu tư./.

 

                                              Phòng Kinh tế đối ngoại


Số lượt người xem: 683 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày