SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
5
5
1

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Sáu, 22/03/2019, 09:45

Tình hình phát triển kinh tê - xã hội tháng 02/2019

1. Nông nghiệp

Toàn ngành đã tập trung hướng dẫn nông dân thực hiện thời vụ sản xuất lúa, rau màu năm 2019; tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Ước đến cuối tháng 02, toàn tỉnh đã xuống giống 86.217 ha lúa, đạt 45,69% kế hoạch, tăng 5% so cùng kỳ; diện tích lúa thu hoạch 37.745 ha Lúa Mùa năm 2018 (lúa - tôm), năng suất bình quân 5,84 tấn/ha, với tổng sản lượng lúa 202.000 tấn, đạt 18,04% kế hoạch, tăng 24,72% so cùng kỳ.

Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 14.981 tấn, nâng sản lượng thủy sản 02 tháng đầu năm lên 32.817 tấn, tăng 3,78% so với cùng kỳ. Các sản phẩm thủy sản hầu hết đều tăng so với cùng kỳ, cụ thể: Sản lượng thủy sản có giá trị kinh tế cao như cá đạt 17.545 tấn, tăng 6,66%; thủy sản khác, ước đạt 6.331 tấn, tăng 4,84% so cùng kỳ; tôm sản lượng đạt 8.941 tấn, bằng 97,88% so cùng kỳ. Như vậy, sản lượng thủy sản những tháng đầu năm đạt khá, nguyên nhân do việc ứng dụng các mô hình nuôi cá – lúa kết hợp (cá lóc, cá trê đồng…) đạt hiệu quả. Cụ thể:

Nuôi trồng thủy sản (NTTS): Diện tích NTTS trong tháng 88.854 ha; hiện đang nuôi 88.703 ha, trong đó đang nuôi tôm 88.263 ha (nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh (TC&BTC) 2.422 ha, các hình thức nuôi khác 85.841 ha), cá và thủy sản khác 440 ha; diện tích cải tạo chuẩn bị thả giống 22.961 ha (trong đó tôm TC&BTC 6.429 ha). Diện tích thu hoạch 65.271 ha. Sản lượng thu hoạch trong tháng đạt 7.349 tấn (trong đó tôm 3.061 tấn, cá và thủy sản khác 4.288 tấn); nâng tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng 02 tháng lên 18.567 tấn (trong đó tôm 7.421 tấn, cá và thủy sản khác 11.146 tấn), đạt 7,64% kế hoạch, tăng 15,48%.

Về khai thác, đánh bắt thủy sản: Hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản 02 tháng đầu năm gặp không ít khó khăn bởi thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp. Hoàn lưu bão diễn ra đầu tháng 01 đã làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của nhiều hộ ngư dân trên địa bàn. Trong 02 tháng, sản lượng thủy sản khai thác, đánh bắt ước đạt 14.250 tấn, đạt 91,67% so với cùng kỳ (trong đó cá khai thác đạt 9.319 tấn, đạt 92,55%; tôm đạt 1.520 tấn, đạt 89,78%; thủy sản khác đạt 3.411 tấn, đạt 90,17% so cùng kỳ).

Về xây dựng nông thôn mới (XDNTM): Theo dõi tình hình XDNTM của các huyện, thị xã, thành phố. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã ban hành Quyết định công nhận xã Vĩnh Lộc, xã Ninh Hòa (huyện Hồng Dân); xã Điền Hải (huyện Đông Hải) và xã Châu Hưng A, xã Vĩnh Hưng A (huyện Vĩnh Lợi) đạt chuẩn nông thôn mới. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 21 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới.

2. Công Thương nghiệp

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước 02 tháng đầu năm tăng 12,95% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: Ngành khai khoáng tăng 0,02%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,32%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 36,44%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,16%.

Nhìn chung, các sản phẩm công nghiệp chủ yếu trong 02 tháng đều có mức tăng trưởng so với cùng kỳ như: Sản lượng chế biến thủy sản đông lạnh ước đạt 13.140 tấn, bằng 15,11% kế hoạch, tăng 9,30% so với cùng kỳ; bia các loại ước đạt 9,90 triệu lít, bằng 16,78% kế hoạch, tăng 6,57% so với cùng kỳ; điện thương phẩm ước đạt 165,19 triệu kwh, bằng 15,44% kế hoạch, tăng 14,61% so với cùng kỳ; nước máy thương phẩm ước đạt 1.412 ngàn m3, đạt 13,43% kế hoạch, tăng 10,32% so với cùng kỳ;…

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tháng 02 ước đạt 4.709,26 tỷ đồng, nâng tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ 02 tháng ước 9.231,07 tỷ đồng, đạt 14% kế hoạch, tăng 1,97% so với cùng kỳ. Trong đó: Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ ước đạt 8.021,74 tỷ đồng và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.209,33 tỷ đồng.

Tình hình xuất khẩu hàng hóa trong tháng 02 tăng so với cùng kỳ, nhưng chủ yếu vẫn tập trung vào mặt hàng thủy sản xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu 02 tháng đầu năm ước đạt 94,80 triệu USD, đạt 13,74% kế hoạch, tăng 0,42% so với cùng kỳ; trong đó, thủy sản xuất khẩu tháng 02 ước đạt 5.098 tấn, nâng lượng thủy sản xuất khẩu 02 tháng ước đạt 9.873,50 tấn, đạt 15,34% kế hoạch, tăng 0,43% so với cùng kỳ (tôm đông lạnh đạt 9.618,50 tấn, thủy sản khác đạt 255 tấn).

3. Đầu tư - Xây dựng

Về đầu tư: Công tác xây dựng cơ bản luôn được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo tích cực, thường xuyên, chỉ đạo, kịp thời sở gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư. Ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định phân bổ kế hoạch năm 2018; đồng thời, chỉ đạo các cấp, các ngành, các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán đảm bảo theo đúng quy định và tiến độ thực hiện các dự án, công trình hạ tầng trọng điểm ngay từ những tháng đầu năm; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện. Tính đến ngày 31/01/2019, kết quả giải ngân năm 2018 được 2.600.470/3.069.174 triệu đồng, đạt tỷ lệ 84,73%. Riêng vốn năm 2019, kết quả giải ngân 02 tháng đầu năm được 184.368/2.639.356 triệu đồng, đạt tỷ lệ 7%.

Về xây dựng: Công tác quản lý xây dựng luôn được tăng cường giám sát, đặc biệt là đối với các dự án sử dụng ngân sách nhà nước góp phần hạn chế thất thoát, lãng phí, bảo đảm chất lượng công trình. Trong tháng, đã triển khai thực hiện Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng với UBND cấp huyện, xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 17/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

4. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp

Tình hình thu hút đầu tư luôn được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt. Trong tháng đã tổ chức cuộc gặp mặt một số Doanh nghiệp, Nhà đầu tư tại Hà Nội và tại Thành phố Hồ Chí Minh; thông báo đến các doanh nghiệp FDI đăng ký tham dự Hội nghị hướng dẫn thể chế, chính sách về nước ngoài trong bối cảnh mới; tiếp nhận và xử lý 03 hồ sơ dự án xin nghiên cứu khảo sát, đề xuất thực hiện dự án, điều chỉnh dự án từ các nhà đầu tư. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 08 hồ sơ dự án xin nghiên cứu khảo sát, đề xuất thực hiện dự án, điều chỉnh dự án; 07 đề xuất kiến nghị khác từ các Nhà đầu tư. Đặc biệt, trong 02 tháng đầu năm, có 01 dự án đã thực hiện ký quỹ, với tổng số tiền là 689.640.000 đồng (Dự án Trại tôm Thương phầm Bạc Liêu của Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam); tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà máy sợi Đông Nam - Bạc Liêu của Công ty Cổ phần Dệt Đông Nam tại Khu Công nghiệp Trà Kha. Ngoài ra, tỉnh đã xem xét đề xuất tạm dừng thực hiện một số dự án BT trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thông báo đến 02 Nhà đầu tư thực hiện việc ký quỹ, cụ thể: Công ty Cổ phần Nuôi trồng thủy sản và Ứng dụng công nghệ cao Đông Hải (Dự án Nuôi trồng thủy sản và Ứng dụng công nghệ cao Đông Hải với tổng số tiền là 7.000.000.000 đồng; Công ty TNHH MTV Huỳnh Châu (Dự án Hoa viên nghĩa trang Yên Bình với tổng số tiền là 3.409.635.770 đồng). Bên cạnh đó, tỉnh đang xem xét, tiếp nhận Dự án “Tăng cường bình đẳng giới và đầu tư kinh doanh nông nghiệp có trách nhiệm ở Đông Nam Á – Giai đoạn 2” tại tỉnh Bạc Liêu do Tổ chức SIDA (Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển) tài trợ.

Trong tháng, ước thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 15 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 119,069 tỷ đồng; nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới từ đầu năm đến nay lên 40 doanh nghiệp, với tổng số vốn là 307,269 tỷ đồng, giảm 11% về số lượng doanh nghiệp thành lập mới và tăng 2,57 lần về số vốn đăng ký so với cùng kỳ.

5. Tài chính – Ngân hàng

1.5.1. Tài chính:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong tháng 02 ước đạt 206 tỷ đồng, nâng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 02 tháng đầu năm lên 769,478 tỷ đồng, đạt 24,17% dự toán và tăng 14,05% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách Nhà nước trong tháng ước đạt 628 tỷ đồng, nâng tổng chi ngân sách nhà nước 02 tháng đầu năm lên 1.278,867 tỷ đồng, tăng 32,3% so cùng kỳ.

1.5.2. Ngân hàng:

Ước nguồn vốn huy động tại chỗ đến ngày 28/02/2019 đạt 18.650 tỷ đồng, tăng 0,50% so với cuối năm 2018; trong đó, vốn huy động trên 12 tháng là 11.300 tỷ đồng, tăng 1,71% so với cuối năm 2018; tổng dư nợ cho vay đến cuối tháng ước đạt 24.000 tỷ đồng, tăng 1,20% so với cuối năm 2018 (trong đó, dư nợ ngắn hạn 14.100 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 58,75% trên tổng dư nợ; dư nợ trung và dài hạn 9.900 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 41,25% trên tổng dư nợ). Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở phạm vi an toàn, chiếm 1,62%/tổng dư nợ cho vay.

6. Về giao thông vận tải

Ước khối lượng vận chuyển hành khách trong tháng đạt 11,37 triệu hành khách, nâng tổng khối lượng vận chuyển hành khách 02 tháng đầu năm lên 22,48 triệu hành khách, tăng 12,66% và luân chuyển đạt 562,92 triệu hành khách.km, tăng 10,66% so với cùng kỳ. Khối lượng vận chuyển hàng hóa trong tháng ước đạt 1,2 triệu tấn, nâng tổng khối lượng vận chuyển hàng hóa 02 tháng đầu năm lên 2,4 triệu tấn, tăng 12,54% so với cùng kỳ, luân chuyển đạt 142,18 triệu tấn.km, tăng 11,58% so cùng kỳ.

7. Tài nguyên - Môi trường

Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Trong tháng đã triển khai Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; đồng thời, tiếp tục thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính, hệ thống thông tin địa chính thị trấn Châu Hưng và các xã thuộc huyện Vĩnh Lợi. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về “Tăng cường ứng phó biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2016 - 2020”. Thường xuyên theo dõi diễn biến khí hậu, thời tiết, chất lượng nguồn nước mặt phục vụ sản xuất và nuôi trồng thủy sản của nhân dân. Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quan tâm thực hiện tích cực. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ môi trường.

Trong tháng đã cấp 2.324 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh; xác nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 1.617 trường hợp; đồng thời, đã tổ chức thẩm định và cấp lại 01 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất, 01 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; 02 giấy phép điều chỉnh khai thác, sử dụng nước dưới đất.

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch./.


Số lượt người xem: 747 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày