SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
2
5
3

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Ba, 08/01/2019, 15:30

Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 13/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV

Ngày 28/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 13/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 với một số nội dung chủ yếu sau:       

1. Mục đích

Triển khai kịp thời, có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 13/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 đến các Sở, Ban, Ngành, các đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị xây dựng chương trình, cụ thể hóa kế hoạch để tổ chức thực hiện đạt yêu cầu kế hoạch đề ra.

2. Yêu cầu

Xây dựng kế hoạch phát triển Bạc Liêu trở thành tỉnh có nền kinh tế - xã hội phát triển bền vững, mô hình tăng trưởng hiệu quả và giá trị tăng cao, cơ cấu kinh tế hợp lý, năng suất lao động cao; nông nghiệp hiện đại, sinh thái, công nghệ cao và quản trị tốt, tham gia hiệu quả chuỗi giá trị toàn cầu, đi đầu về ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm so với toàn vùng và cả nước; trở thành trung tâm năng lượng tái tạo và điểm đến hấp dẫn du lịch của khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long; kinh tế biển phát triển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân; liên kết hiệu quả với các địa phương trong tiểu vùng bán đảo Cà Mau và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long trong phát triển kinh tế - xã hội và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tổ chức thực hiện đồng bộ, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, chỉ đạo kịp thời các nhiệm vụ thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; phát huy những thế mạnh, phân tích làm rõ các nguyên nhân khách quan và chủ quan của những hạn chế, tồn tại, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh để có biện pháp khắc phục kịp thời.

3. Nhiệm vụ chủ yếu

- Tập trung triển khai phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trên 05 trụ cột ưu tiên, gồm: (1) Nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, trọng tâm là ứng dụng công nghệ cao, quản trị hiện đại, liên kết chuỗi giá trị toàn cầu; (2) phát triển năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) và điện khí; (3) phát triển du lịch cao cấp; (4) phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh; (5) đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, nhân lực, giáo dục, y tế gắn bó chặt chẽ với các trụ cột kinh tế ưu tiên.

- Xây dựng nông nghiệp hiện đại, liên kết chuỗi sản xuất – chế biến thực phẩm theo chuẩn mực quốc tế, công nghệ cao thân thiện môi trường; thương hiệu sản phẩm nổi tiếng; trung tâm công nghệ cao về sản xuất tôm; cùng các tỉnh trong tiểu vùng bán đảo Cà Mau thành địa bàn chiến lược sản xuất và chế biến tôm tham gia chuỗi toàn cầu.

- Năng lượng tái tạo, điện khí phát triển trở thành nguồn đóng góp quan trọng vào mạng lưới điện Quốc gia; phát triển các cơ sở sản xuất thiết bị về năng lượng tái tạo cho cả nước; hình thành được các điểm đến du lịch chất lượng cao đặc thù vùng miền Tây gắn với đờn ca tài tử.

- Kinh tế biển trở thành thế mạnh và là một trụ cột kinh tế chính, mở rộng không gian kinh tế ra biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo.

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế trang trại hiện đại, kinh tế hợp tác phát triển mạnh mẽ, có các doanh nghiệp lớn đầu tư và dẫn dắt kinh tế địa phương ở các lĩnh vực trọng điểm.

- Phát triển, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ trong chuỗi thực phẩm nông nghiệp (sản xuất, chế biến, dịch vụ, thương mại); ngành công nghiệp sản xuất thiết bị về năng lượng tái tạo; ngành du lịch, kinh tế biển.

- Thúc đẩy liên kết cùng các địa phương trong Tiểu vùng bán đảo Cà Mau về chiến lược phát triển, quy hoạch, phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư và xây dựng cơ chế chính sách tiểu vùng về phát triển kinh tế xã hội; thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự được đảm bảo.

             Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch số 123/KH-UBND

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch./.


Số lượt người xem: 609 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày