SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
7
8
0

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Hai, 07/01/2019, 15:30

Quyết định số 277/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2019

          Căn cứ Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; ngày 26/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 277/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2019 tỉnh Bạc Liêu; trong đó xác định một số chỉ tiêu chủ yếu cần đẩy mạnh thực hiện trong năm 2019:

          - Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) theo giá so sánh 2010 tăng 8,5 – 9%.

          - GRDP bình quân đầu người:                              49,07 triệu đồng/người/năm

          - Cơ cấu GRDP:                               

            + Nông, lâm nghiệp, thủy sản:                             39,69%

          + Công nghiệp và xây dựng:                                 16,41%

          + Thương mại, dịch vụ:                                          42,53%

          + Riêng thuế NK, thuế SP trừ trợ cấp sản phẩm:     1,37%.

          - Tổng thu trong cân đối ngân sách:                      3.183 tỷ đồng.

          - Tổng vốn đầu tư toàn xã hội:                               22.915 tỷ đồng.

          - Kim ngạch xuất khẩu:                                           690 triệu USD.

          - Sản lượng lúa:                                                      1.120.000 tấn.

          - Sản lượng thủy sản:                                             306.000 tấn.

                   Trong đó: Tôm                                              150.000 tấn.

          - Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp hạng 30/các tỉnh, thành cả nước.

          - Số xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới (lũy kế):  25 xã.

          - Tỷ lệ hộ sử dụng điện:                                          99,7%

          - Tỷ lệ hộ nghèo giảm:                                              2%.

          - Tỷ lệ lao động qua đào tạo:                                  58,08%.

          - Tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế:               95,3%.

          - Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế:                     87%.

          - Giường bệnh/vạn dân:                                          26 giường.

          - Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng:           11%.

          - Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia:                           59,58%.

          - Tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở đô thị:                       83%.

          - Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch:                                  71,6%.

          Trong đó: Tỷ lệ hộ nông thôn sử dụng nước sạch:   56,8%.                    

          Ngoài các chỉ tiêu trọng tâm nêu trên, căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch được giao các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

          Xem chi tiết tại đây: Quyết định số 277/QĐ-UBND

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch./.

         


Số lượt người xem: 617 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày