SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
5
3
1

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Năm, 27/12/2018, 10:00

Tình hình phát triển kinh tế tháng 12/2018

1. Nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, toàn ngành đã tập trung đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Ước đến cuối tháng 12, toàn tỉnh đã xuống giống 185.036 ha lúa, đạt 100,56% kế hoạch, tăng 2,32% so cùng kỳ; diện tích lúa thu hoạch 151.855 ha (năng suất bình quân 5 - 6 tấn/ha), với tổng sản lượng lúa 1.110.551 tấn, đạt 104,07% kế hoạch, tăng 1,42% so cùng kỳ; thị trường giá cả hàng nông sản có xu hướng tăng; việc liên kết sản xuất luôn được quan tâm; nhiều công ty tham gia bao tiêu các giống lúa chất lượng cao, thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa vụ Thu Đông 13.563 ha (chiếm 32,15 % diện tích lúa Thu Đông), ước sản lượng bao tiêu 74.637 tấn, góp phần nâng cao chuỗi giá trị sản xuất kinh doanh lúa gạo, tăng thu nhập cho nông dân. Bên cạnh đó, nông dân tiếp tục sản xuất rau màu chuyên canh trên đất rẫy và đưa màu xuống ruộng ở những nơi có đủ điều kiện sản xuất. Ước đến cuối tháng 12 xuống giống 14.360 ha rau, màu (màu trên rẫy 13.688 ha, màu xuống ruộng 672 ha), thu hoạch 13.500 ha. Công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt theo kế hoạch, nên hầu hết diện tích lúa và hoa màu đều được chủ động phòng ngừa và bảo vệ tốt.

Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản trong tháng ước đạt 28.584 tấn (trong đó tôm 20.050 tấn, cá và thủy sản khác 8.534 tấn), nâng tổng sản lượng thủy sản cả năm lên 341.262 tấn (trong đó: tôm 139.000 tấn, cá và thủy sản khác 202.262 tấn), đạt 100,61% kế hoạch, tăng 5,77% so cùng kỳ, cụ thể:

Nuôi trồng thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản trong tháng ước đạt 95.553 ha, nâng tổng diện tích nuôi trồng thủy sản cả năm lên 138.889 ha; hiện đang nuôi 67.036 ha, trong đó nuôi tôm 67.000 ha (nuôi tôm sú, tôm thẻ siêu thâm canh, thâm canh và bán thâm canh (TC&BTC) 2.071 ha, các hình thức nuôi khác 64.929 ha), cá và thủy sản khác 36 ha; diện tích cải tạo chuẩn bị thả giống 696 ha (trong đó tôm TC&BTC 634 ha). Diện tích thu hoạch ước đạt 88.507 ha; sản lượng thu hoạch trong tháng ước đạt 23.307 tấn (trong đó tôm 18.916 tấn, cá và thủy sản khác 4.391 tấn), nâng tổng sản lượng nuôi trồng cả năm đạt 226.528 tấn (trong đó tôm 126.358 tấn, cá và thủy sản khác 100.849 tấn), đạt 100,89% kế hoạch, tăng 7,34% so cùng kỳ.

Tiếp tục xây dựng dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu với mục tiêu đưa “Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm của cả nước” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, dự án đang tập trung thi công xây dựng hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn I và nạo vét hệ thống thủy lợi cấp, thoát nước phục vụ “Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu”. Đẩy nhanh tiến độ lập và trình duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu”; lấy ý kiến góp ý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nội dung Đề án “Xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước”. Toàn tỉnh có 10 Công ty, đơn vị (Công ty Cổ phần Việt Úc, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam, Công ty TNHH MTV Hải Nguyên, Công ty TNHHSX và Thương mại Trúc Anh, Công ty TNHH MTV Huy Long An - Bạc Liêu,...) ứng dụng công nghệ cao (áp dụng công nghệ nhà màng của Israel; công nghệ cho ăn tự động của Úc; công nghệ sinh học xác định tình trạng sức khỏe của tôm,...), với tổng diện tích 810,50 ha; thả nuôi tôm 100,61 ha, thu hoạch 77,61 ha; sản lượng 2.350 tấn (năng suất bình quân 47,48 tấn/ha mặt nước nuôi), thiệt hại 23 ha. Đồng thời, đã triển khai thực hiện nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao (nuôi tôm 2 giai đoạn) cho 287 hộ dân, tổng diện tích 814,38 ha, thả nuôi tôm 161,86 ha, thu hoạch 146,36 ha; sản lượng 4.210 tấn (năng suất bình quân 47,96 tấn/ha mặt nước nuôi), thiệt hại 15,5 ha. Ngoài ra, nhiều mô hình liên kết chuỗi an toàn vệ sinh thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản được thực hiện, các công ty đã tiến hành ký kết với hợp tác xã, tổ hợp tác tại địa phương thực hiện nuôi tôm sú quảng canh cải tiến theo tiêu chuẩn Global Gap/ASC, bao tiêu sản phẩm… góp phần giúp nông dân giảm chi phí sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ổn định, hiệu quả và nâng cao giá trị.

Về khai thác, đánh bắt thủy sản: Toàn tỉnh hiện có 1.141 chiếc tàu cá đăng ký, đăng kiểm (tổng công suất 214.206 CV; tổng số thuyền viên 6.799 người), trong đó tàu cá đánh bắt xa bờ 565 chiếc (tổng công suất 196.827 CV). Sản lượng khai thác thủy sản trong tháng ước đạt 5.277 tấn (trong đó tôm 1.134 tấn; cá và thủy sản khác 4.143 tấn), nâng tổng sản lượng khai thác thủy sản cả năm lên 115.004 tấn (trong đó tôm 12.642 tấn, cá và thủy sản khác 101.413 tấn) đạt 100,05% kế hoạch, tăng 2,8% so cùng kỳ.

Về xây dựng nông thôn mới: Với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tình hình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương có nhiều khởi sắc; các cấp, các ngành tích cực việc triển khai thực hiện, đa dạng hóa các nguồn vốn thông qua lồng ghép các dự án để thực hiện chương trình. Các địa phương đều có sự cố gắng trong triển khai thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu đăng ký; trong đó, tập trung vào những nội dung cốt lõi, cách làm hay, sáng tạo; đẩy mạnh phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kết quả, huyện Phước Long đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn, thành phố Bạc Liêu đang xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Ước đến cuối năm có 18 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, bằng 81,82% kế hoạch (kế hoạch 22 xã; còn lại 04 xã chưa đạt là: xã Tân Phong, thị xã Giá Rai; xã Vĩnh Hưng, Hưng Thành, Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi).

2. Công Thương nghiệp

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 12 ước tăng 15,66% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp cả năm 2018 tăng 12,59% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó: Ngành khai khoáng tăng 13,84%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,30%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 15,20%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,12% so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung, tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp phát triển khá và tăng so với cùng kỳ, các sản phẩm công nghiệp đều có sản lượng tăng lên: Thủy sản đông lạnh ước đạt 76.538 tấn, tăng 12,10%; bia các loại ước đạt 52,72 triệu lít,  tăng 7,15%; điện thương phẩm ước đạt 985,30 triệu kwh, tăng 9%; nước máy thương phẩm ước đạt 9.480 ngàn m3, tăng 10,38%; điện gió ước đạt 234,32 triệu kwh, tăng 17,20% so với cùng kỳ; … Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên thị trường nội địa tháng 12 ước đạt 5.052,38 tỷ đồng, nâng tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ trên thị trường nội địa cả năm ước đạt 54.192,16 tỷ đồng, bằng 95,07% kế hoạch, tăng 13,19% so với cùng kỳ. Trong đó: Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ ước đạt 41.460,87 tỷ đồng và doanh thu dịch vụ ước đạt 12.731,29 tỷ đồng.

Tình hình xuất khẩu hàng hóa của tỉnh năm 2018 tăng khá so với cùng kỳ, nhưng chủ yếu vẫn tập trung vào mặt hàng thủy sản xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu 12 tháng ước đạt 606,01 triệu USD, bằng 100% kế hoạch, tăng 14,02% so với cùng kỳ và tiêu thụ nội địa ước đạt 35,78 triệu USD, bằng 100% kế hoạch, tăng 20,15% so với cùng kỳ; trong đó, thủy sản xuất khẩu trong tháng ước đạt 4.723,74 tấn, nâng lượng thủy sản xuất khẩu cả năm ước đạt 56.612,88 tấn (tôm đông lạnh đạt 54.612,79 tấn, thủy sản khác đạt 2.000,09 tấn), đạt 102,72% kế hoạch, tăng 13,40% so với cùng kỳ; gạo xuất khẩu cả năm ước đạt 2.250 tấn, bằng 4,50% kế hoạch và 97% so với cùng kỳ.

3. Đầu tư - Xây dựng

Về đầu tư: Được sự quan tâm chỉ đạo điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND - UBND tỉnh trong công tác xây dựng cơ bản, đã kịp thời xử lý những vướng mắc khó khăn của các chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện; linh hoạt điều chỉnh vốn nội bộ những dự án giải ngân thấp, không có khả năng giải ngân sang các dự án có nhu cầu vốn thanh toán khối lượng hoàn thành. Cùng với nỗ lực của các chủ đầu tư, các Sở Ban, Ngành nên tỷ lệ giải ngân 12 tháng đầu năm 2018 đạt khá (kết quả giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước ước đến ngày 18/12/2018 là 2.163.570/3.069.174 triệu đồng, đạt tỷ lệ 70,49%).

Về xây dựng: Công tác quản lý xây dựng luôn được tăng cường giám sát, đặc biệt là đối với các dự án sử dụng ngân sách nhà nước góp phần hạn chế thất thoát, lãng phí, bảo đảm chất lượng công trình. Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh tiếp tục được quan tâm; các đồ án quy hoạch chung được triển khai hoàn thiện làm cơ sở cho việc lập quy hoạch chi tiết nhằm ổn định cuộc sống cho người dân, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

4. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp

Công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua được thực hiện đa dạng, đổi mới về hình thức và chú trọng chiều sâu, chất lượng ngày càng được nâng cao. Trong tháng đã tiếp nhận và xử lý 08 hồ sơ dự án xin nghiên cứu khảo sát, đề xuất thực hiện dự án, điều chỉnh dự án, đăng ký góp vốn mua cổ phần, mua lại phần vốn góp từ các nhà đầu tư; cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 01 dự án với tổng vốn đầu tư 20 tỷ đồng (Nuôi tôm công nghệ cao siêu thâm canh (theo quy trình ba giai đoạn) của Công ty TNHH MTV Thủy sản Đào Thúy; cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 01 dự án với tổng vốn đầu tư 80 tỷ đồng (Nhà máy chế biến chả cá và sản xuất bột cá của Công ty TNHH MTV Thủy sản Trường Phúc); 01 dự án thực hiện việc ký quỹ với số tiền 41,148 tỷ đồng (Dự án Nhà máy điện gió tỉnh Bạc Liêu giai đoạn III của Công ty CP Super Wind Energy Công Lý Bạc Liêu). Tính đến cuối năm 2018, đã tiếp nhận và xử lý 95 hồ sơ dự án xin nghiên cứu khảo sát, đề xuất thực hiện dự án, điều chỉnh dự án, đăng ký góp vốn mua cổ phần, mua lại phần vốn góp từ các nhà đầu tư. Trong đó: 03 dự án đã được UBND cấp quyết định chủ trương đầu tư với vốn đầu tư 2.699 tỷ đồng; 04 dự án đã được UBND tỉnh cấp thuận chủ trương đầu tư với số vốn 73 tỷ đồng; 19 dự án được UBND tỉnh chấp thuận cho nghiên cứu, khảo sát, đề xuất dự án đầu tư; cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 12 dự án (trong đó: 11 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư 2.899,942 tỷ đồng; 01 dự án nước ngoài với tổng vốn đầu tư 365,76 triệu USD); cấp điều chỉnh 08 dự án (trong đó: 06 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư 3.488,911 tỷ đồng và 02 dự án nước ngoài với tổng vốn đầu tư 19,26 triệu USD).

Đối với tình hình phát triển doanh nghiệp: Trong tháng, ước thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 40 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 4.080 tỷ đồng; lũy kế 12 tháng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 330 doanh nghiệp, số vốn đăng ký là 7.485 tỷ đồng, tăng 22,2% về số doanh nghiệp và tăng 3,8 lần về số vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Về phát triển hợp tác xã (HTX): Công tác tổ chức đăng ký lại hoạt động hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã được tích cực quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, đảm bảo các hợp tác xã có đủ điều kiện được chuyển đổi theo thời gian luật định. Đẩy mạnh triển khai các hoạt động hỗ trợ thực hiện đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểm mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long”. Ước năm 2018, toàn tỉnh có 20 Hợp tác xã (HTX) thành lập mới với 600 thành viên và tổng vốn điều lệ đăng ký mới là 20 tỷ đồng. Ước lũy kế toàn có 136 HTX với 23.425 thành viên và tổng vốn điều lệ đăng ký là 136,444 tỷ đồng.

5. Tài chính – Ngân hàng

5.1. Tài chính:

Tỉnh đã chỉ đạo ngành Thuế phối hợp các Sở, Ban, ngành chức năng triển khai các chính sách ưu đãi về thuế; đồng thời tăng cường nhiều biện pháp quản lý nguồn thu, đảm bảo “thu đúng, thu đủ, kịp thời”, tiến hành phân loại từng nguồn thu, sắc thuế để tập trung quản lý, khai thác có hiệu quả các nguồn thu còn tiềm năng. Theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế, giá cả thị trường, quản lý chặt chẽ về đối tượng, doanh số, tiến hành kiểm tra, rà soát, điều chỉnh mức thuế phù hợp. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cả năm 2018 ước đạt 2.937 tỷ đồng, đạt 101% dự toán và tăng 3,15% so cùng kỳ.

Trên cơ sở nguồn thu đạt được và bổ sung từ Ngân sách Trung ương, tỉnh đã chủ động cân đối nguồn vốn theo nguyên tắc đúng luật, tiết kiệm, chống lãng phí. Tổng chi ngân sách Nhà nước năm 2018 ước đạt 7.107,076 tỷ đồng, đạt 104,82% dự toán, tăng 26,74% so cùng kỳ.

5.2. Ngân hàng:

Tỉnh tập trung đẩy mạnh chỉ đạo và giám sát tốc độ tăng trưởng tín dụng của các chi nhánh tổ chức tín dụng theo tinh thần Nghị quyết của Chính phủ; tập trung điều chỉnh cơ cấu tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa…Quan tâm đến công tác thẩm định trước khi cho vay, giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích; tích cực thu hồi nợ vay đến hạn, quá hạn, giảm tỷ lệ nợ xấu. Ước đến cuối năm 2018, nguồn vốn huy động đạt 18.700 tỷ đồng, tăng 5,57% so cùng kỳ; tổng dư nợ cho vay ước đạt 23.640 tỷ đồng, tăng 10,04% so cùng kỳ (trong đó, dư nợ ngắn hạn 13.900 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 58,8%/dư nợ; dư nợ trung và dài hạn 9.740 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 41,2%/dư nợ). Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở phạm vi an toàn 1,73% (dưới 3%).

6. Về giao thông vận tải

Công tác quản lý vận tải ngày càng đi vào nề nếp, hoạt động bến bãi được duy trì, công tác điều hành phương tiện, kiểm tra, quản lý việc thực hiện nội quy bến bãi, đăng ký và niêm yết giá vé, quản lý an ninh trật tự, vệ sinh môi trường được đảm bảo phục vụ tốt cho việc đi lại của nhân dân trong các dịp Lễ, Tết, đáp ứng được yêu cầu của nhân dân và doanh nghiệp. Ước khối lượng vận chuyển hành khách năm 2018 đạt 113,79 triệu hành khách, tăng 12,36% và luân chuyển đạt 2.654 triệu hành khách.km, tăng 12,84% so với cùng kỳ. Khối lượng vận chuyển hàng hóa đạt 15,204 triệu tấn, tăng 12,34% so với cùng kỳ, luân chuyển đạt 747,58 triệu tấn.km, tăng 12,14% so cùng kỳ.

7. Khoa học - Công nghệ

Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ từng bước đã có nhiều tiến bộ, việc nghiên cứu đã bám sát vào nhu cầu thực tiễn mục tiêu các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh. Hiện nay, nhiều mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ đã triển khai bước đầu mang lại hiệu quả… đã góp phần nâng cao nhận thức cho người dân trong việc áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, mang lại hiệu quả đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thường xuyên tiến hành kiểm tra đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa đối với các doanh nghiệp, cửa hàng có sử dụng phương tiện đo, đếm và hàng bao gói sẵn trên địa bàn.

8. Tài nguyên - Môi trường

Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về “Tăng cường ứng phó biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2016 - 2020”. Thường xuyên theo dõi diễn biến khí hậu, thời tiết, chất lượng nguồn nước mặt phục vụ sản xuất và nuôi trồng thủy sản của nhân dân. Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quan tâm thực hiện tích cực. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ môi trường.

Trong tháng, đã cấp 3.433 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh; xác nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 1.672 trường hợp.

                                                                                                                                                       Phòng Tổng hợp, Quy hoạch


Số lượt người xem: 555 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày