SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
8
2
3

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Sáu, 07/12/2018, 09:50

Đóng góp ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 13/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”

           Thực hiện Công văn số 5098/UBND-TH ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh về việc phân công xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 13/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”; để có cơ sở trình UBND tỉnh theo đúng quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, Ngành có liên quan nghiên cứu, phối hợp đóng góp ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch nêu trên, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng thời qua địa chỉ Email: tonghopbl@yahoo.com.vn chậm nhất vào ngày 15/12/2018.

          Rất mong các cơ quan quan tâm phối hợp thực hiện theo đúng nội dung và thời gian quy định nêu trên.

          Tải tài liệu tại đây: Dự thảo Kế hoạch  

 Phòng Tổng hợp, Quy hoạch./.


Số lượt người xem: 603 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày