SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
5
8
6

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Ba, 04/12/2018, 10:25

Góp ý Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 10/10/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4513/UBND-TH ngày 17/10/2018, về việc phân công xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 10/10/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo xong Kế hoạch của UBND tỉnh “triển khai thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 10/10/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020”.

Để hoàn chỉnh Kế hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi đến các Sở, Ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét góp ý dự thảo Kế hoạch nêu trên (nội dung dự thảo Kế hoạch được đăng tải tại địa chỉ: http://skhdt.baclieu.gov.vn, trong mục: Tin nổi bật). Văn bản góp ý của quý đơn vị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 11/12/2018 để Sở tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch trình UBND tỉnh./.

*Tải dự thảo kèm theo Công văn tại đây.

Phòng THQH


Số lượt người xem: 538 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày