SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
7
6
5

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Năm, 29/11/2018, 14:50

Triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 13/11/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Ngày 13/11/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 với mục tiêu:

 Phát triển phát triển Bạc Liêu trở thành tỉnh có nền kinh tế - xã hội phát triển bền vững, mô hình tăng trưởng hiệu quả và giá trị tăng cao, cơ cấu kinh tế hợp lý, năng suất lao động cao; nông nghiệp hiện đại, sinh thái, công nghệ cao và quản trị tốt, tham gia hiệu quả chuỗi giá trị toàn cầu, đi đầu về ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm so với toàn vùng và cả nước; trở thành trung tâm năng lượng tái tạo và điểm đến hấp dẫn du lịch của khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long; kinh tế biển phát triển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân; liên kết hiệu quả với các địa phương trong tiểu vùng bán đảo Cà Mau và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long trong phát triển kinh tế - xã hội và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các chỉ tiêu cụ thể:

- Phấn đấu giai đoạn 2021 – 2025 tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng bình quân 7,5 – 8%/năm, trong đó: Khu vực I (nông – lâm – ngư nghiệp) tăng 4 – 4,5; khu vực II (công nghiệp – xây dựng) tăng 12,5 – 13%, khu vực III (thương mại – dịch vụ) tăng 8,5 – 9% và cuối giai đoạn này tạo sự tăng trưởng đột phá về nông nghiệp và năng lượng tái tạo, làm tiền đề quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới. Định hướng giai đoạn 2026 – 2030 tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng bình quân khoảng 8,2 – 8,8%/năm, trong đó: Khu vực I tăng khoảng 4,5 – 4,7%; Khu vực II tăng khoảng 13,0 – 13,5%; khu vực III tăng khoảng 9 – 9,5%.

- Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng các ngành phi nông nghiệp. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng khu vực I giảm còn 32,26%, khu vực II tăng lên 20,17%, khu vực III tăng lên 46,83%. Định hướng đến năm 2030, tỷ trọng khu vực I giảm còn 25,96%, khu vực II tăng lên 25,22% và khu vực III tăng lên 48,38%.

- Năng suất lao động tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2021 – 2025 là 7%, giai đoạn 2026 – 2030 là 7,5%.

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 13%; giai đoạn 2026 – 2030 khoảng 15%.

- Hệ số hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (ICOR) đến năm 2025 là 4,5 – 4,7; định hướng đến năm 2030 là 4,3 – 4,5.

- Phấn đấu thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2021 – 2025 là 9 – 10% và giai đoạn 2026 – 2030 là 18 – 20%.

- Dân số thành thị đến năm 2025 là 35 – 40%; định hướng đến năm 2030 là 40 – 45%.

- Phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo (bằng các hình thức) đến năm 2025 khoảng 67,62%; trong đó có chứng chỉ đào tạo 23,8%; định hướng đến năm 2030 khoảng 78,2%; trong đó, có chứng chỉ đào tạo 25,81%.

Tải tài liệu tham khảo tại đây: Nghị quyết số 09-NQ/TU (ngày 13/11/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV)

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch./.


Số lượt người xem: 491 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày