SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
4
8
7

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Năm, 29/11/2018, 09:50

Tình hình phát triển kinh tế tháng 11/2018

1. Nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, toàn ngành đã tập trung đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đến cuối tháng 11, toàn tỉnh đã xuống giống 58.818 ha lúa Hè Thu, 44.103 ha lúa Thu Đông và 37.840 ha lúa Mùa 2018 – 2019 (lúa trên đất tôm – lúa); đồng thời, trong tháng đã thu hoạch 1.700 ha lúa Thu Đông, nâng tổng diện tích thu hoạch lúa 11 tháng lên 142.637 ha (năng suất bình quân 5 - 6 tấn/ha), với tổng sản lượng lúa 856.121 tấn, đạt 78,18% kế hoạch, tăng 4,88% so cùng kỳ.

Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản trong tháng ước đạt 24.389 tấn (trong đó tôm 13.631 tấn, cá và thủy sản khác 10.758 tấn), nâng tổng sản lượng 11 tháng lên 316.678 tấn (trong đó: tôm 118.950 tấn, cá và thủy sản khác 197.728 tấn), đạt  93,36% kế hoạch, tăng 8,71% so cùng kỳ, cụ thể:

Nuôi trồng thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản trong tháng 98.822 ha; hiện đang nuôi 89.780 ha, trong đó nuôi tôm 88.697 ha (nuôi tôm sú, tôm thẻ siêu thâm canh, thâm canh và bán thâm canh (TC&BTC) 4.339 ha, các hình thức nuôi khác 84.358 ha), cá và thủy sản khác 1.083 ha; diện tích cải tạo chuẩn bị thả giống 941 ha (trong đó tôm TC&BTC 879 ha). Diện tích thu hoạch 72.745 ha; sản lượng thu hoạch 21.187 tấn (trong đó tôm 13.369 tấn, cá và thủy sản khác 7.818 tấn), nâng sản lượng thu hoạch 11 tháng lên 207.900 tấn (trong đó tôm 107.442 tấn, cá và thủy sản khác 100.458 tấn), đạt 92,32% kế hoạch, tăng 12,14% so cùng kỳ.

Tiếp tục xây dựng dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu với mục tiêu đưa “Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm của cả nước” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, dự án triển khai Tập trung thi công xây dựng hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn I và nạo vét hệ thống thủy lợi cấp, thoát nước phục vụ “Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu”. Đẩy nhanh tiến độ lập và trình duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu”; Đề án “Xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước”. Toàn tỉnh có 10 Công ty, đơn vị (Công ty Cổ phần Việt Úc, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam, Công ty TNHH MTV Hải Nguyên, Công ty TNHHSX và Thương mại Trúc Anh, Công ty TNHH MTV Huy Long An - Bạc Liêu,...) ứng dụng công nghệ cao (áp dụng công nghệ nhà màng của Israel; công nghệ cho ăn tự động của Úc; công nghệ sinh học xác định tình trạng sức khỏe của tôm,...), với tổng diện tích 810,50 ha; thả nuôi tôm 70,06 ha, thu hoạch 61,06 ha; sản lượng 2.889 tấn (năng suất bình quân 47,48 tấn/ha mặt nước nuôi), thiệt hại 9,0 ha; đồng thời; tỉnh tỉnh đã triển khai kế hoạch thực hiện nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao (nuôi tôm 2 giai đoạn) cho 287 hộ dân, tổng diện tích 814,38 ha, thả nuôi tôm 115,38 ha, thu hoạch 103,9 ha; sản lượng 4.983 tấn (năng suất bình quân 47,96 tấn/ha mặt nước nuôi), thiệt hại 11,48 ha. Bên cạnh đó, nhiều mô hình liên kết chuỗi an toàn vệ sinh thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản được thực hiện, các công ty đã tiến hành ký kết với hợp tác xã, tổ hợp tác tại địa phương thực hiện nuôi tôm sú quảng canh cải tiến theo tiêu chuẩn Global Gap/ASC, bao tiêu sản phẩm…góp phần giúp nông dân giảm chi phí sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ổn định, hiệu quả và nâng cao giá trị.

Về khai thác, đánh bắt thủy sản: Toàn tỉnh hiện có 1.144 chiếc tàu cá đăng ký, đăng kiểm (tổng công suất 214.168 CV; tổng số thuyền viên 6.836 người), trong đó tàu cá đánh bắt xa bờ 566 chiếc (tổng công suất 196.740 CV). Sản lượng khai thác thủy sản trong tháng đạt 3.202 tấn (trong đó tôm 262 tấn; cá và thủy sản khác 2.940 tấn), nâng sản lượng khai thác 11 tháng lên 108.778 tấn (trong đó tôm 11.508 tấn, cá và thủy sản khác 97.270 tấn) đạt 95,42% kế hoạch, tăng 2,72% so cùng kỳ.

Về lâm nghiệp: Tiếp tục quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng hiện có; chăm sóc diện tích rừng trồng; thực hiện Phương án tỉa thưa nuôi dưỡng rừng trồng phòng hộ ven biển 25,38 ha đước tại xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình. Thực hiện xong phương án trồng rừng phòng hộ ven biển năm 2018 (trồng 30.000 cây phân tán và 11,8 ha trồng tập trung, gồm 8,72 ha Cây Đưng và 3,14 ha cây Đước).

Diêm nghiệp: Bắt đầu những tháng mùa mưa, diêm dân được hướng dẫn nuôi trồng thủy sản trên đất muối trong mùa mưa để tăng thêm thu nhập. Hiện nay, lượng muối tồn trong dân 3.360 tấn; giá muối (giá muối trắng 1.200 - 1.400 đồng/kg; giá muối đen 1.000 - 1.100 đồng/kg). Tiếp tục chuyển đổi phương thức sản xuất từ muối đen sang muối trắng; nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng thương hiệu muối Bạc Liêu.

Về xây dựng nông thôn mới: Với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tình hình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương có nhiều khởi sắc; các cấp, các ngành tích cực việc triển khai thực hiện, đa dạng hóa các nguồn vốn thông qua lồng ghép các dự án để thực hiện chương trình. Các địa phương đều có sự cố gắng trong triển khai thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu đăng ký; trong đó, tập trung vào những nội dung cốt lõi, cách làm hay, sáng tạo; đẩy mạnh phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Bên cạnh đó, tỉnh đã ban hành Quyết định quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn đến năm 2020 và Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2030. Hiện có 17 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới (trong đó có 15 đã được công nhận), 07 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí, 23 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí và 02 xã đạt dưới 10 tiêu chí.

2. Công Thương nghiệp

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tháng 11 tăng 7,12% so với kỳ trước, tăng 17,18% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước 11 tháng tăng 12,71% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: Ngành khai khoáng tăng 13,65% so với cùng kỳ năm trước; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,29% so với cùng kỳ năm trước; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 16,46% so với cùng kỳ năm trước; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,86% so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung, tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp phát triển khá và tăng so với cùng kỳ, các sản phẩm công nghiệp đều tăng: Sản lượng chế biến thủy sản đông lạnh ước đạt 70.005 tấn, bằng 93,67% kế hoạch, tăng 12,31% so với cùng kỳ; bia các loại ước đạt 47,02 triệu lít, bằng 94,04% kế hoạch, tăng 7,18% so với cùng kỳ; điện thương phẩm ước đạt 896,27 triệu kwh, bằng 88,74% kế hoạch, tăng 7,84% so với cùng kỳ; nước máy thương phẩm ước đạt 8.785 ngàn m3, bằng 97,61% kế hoạch, tăng 10,32% so với cùng kỳ;… Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên thị trường nội địa tháng 11 ước đạt 4.955,88 tỷ đồng, nâng tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ trên thị trường nội địa 11 tháng ước đạt 49.163,69 tỷ đồng bằng 86,25% kế hoạch, tăng 12,97% so với cùng kỳ. Trong đó: Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ ước đạt 37.673,91 tỷ đồng và doanh thu dịch vụ ước đạt 11.489,78 tỷ đồng.

Tình hình xuất khẩu hàng hóa của tỉnh 11 tháng năm 2018 tăng khá so với cùng kỳ, nhưng chủ yếu vẫn tập trung vào mặt hàng thủy sản xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu 11 tháng ước đạt 561,19 triệu USD, bằng 92,61% kế hoạch, tăng 12,66% so với cùng kỳ và tiêu thụ nội địa ước đạt 33,99 triệu USD, bằng 95% kế hoạch, tăng 20,15% so với cùng kỳ.

3. Đầu tư - Xây dựng

Về đầu tư: Được sự quan tâm chỉ đạo điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND - UBND tỉnh trong công tác xây dựng cơ bản, đã kịp thời xử lý những vướng mắc khó khăn của các chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện; linh hoạt điều chỉnh vốn nội bộ những dự án giải ngân thấp, không có khả năng giải ngân sang các dự án có nhu cầu vốn thanh toán khối lượng hoàn thành. Cùng với nỗ lực của các chủ đầu tư, các Sở Ban, Ngành nên tỷ lệ giải ngân 11 tháng đầu năm 2018 đạt khá (kết quả giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước ước đến ngày 19/11/2018 là 1.832.777/3.069.174 triệu đồng, đạt tỷ lệ 59,72%).

Về xây dựng: Trong tháng đã triển khai Công văn số 2464/BXD-KTXD ngày 03/10/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn áp dụng phụ cấp không ổn định sản xuất vào đơn giá nhân công xây dựng; đồng thời đã cấp mới 38 giấy phép xây dựng, với tổng diện tích 8.958,58 m2 (công trình và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn TP Bạc Liêu). Công bố kịp thời bảng giá vật liệu xây dựng, giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng, giá dịch vụ công ích… để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

4. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp

Công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua được thực hiện đa dạng, đổi mới về hình thức và chú trọng chiều sâu, chất lượng ngày càng được nâng cao. Trong tháng 11, cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 03 dự án với tổng vốn đầu tư 29,2 tỷ đồng. Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 01 dự án (Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở thương mại và chợ trung tâm Hộ Phòng cho Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ - Thương mại Phước Vinh). Đến nay, có 23 dự án triển khai thực hiện, với tổng vốn giải ngân 1.435 tỷ đồng.

Trong tháng, ước thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 22 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 875 tỷ đồng; lũy kế 11 tháng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 288 doanh nghiệp, số vốn đăng ký là 3.240 tỷ đồng, tăng 14,3% về số doanh nghiệp và tăng gấp 2 lần về số vốn đăng ký so với cùng kỳ.

5. Tài chính

Tỉnh đã chỉ đạo ngành Thuế phối hợp các Sở, Ban, ngành chức năng triển khai các chính sách ưu đãi về thuế; đồng thời tăng cường nhiều biện pháp quản lý nguồn thu, đảm bảo “thu đúng, thu đủ, kịp thời”, tiến hành phân loại từng nguồn thu, sắc thuế để tập trung quản lý, khai thác có hiệu quả các nguồn thu còn tiềm năng. Theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế, giá cả thị trường, quản lý chặt chẽ về đối tượng, doanh số, tiến hành kiểm tra, rà soát, điều chỉnh mức thuế phù hợp. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 11 tháng năm 2018 ước đạt 2.753,59 tỷ đồng, bằng 94,69% so với dự toán và tăng 4,82% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách Nhà nước ước 11 tháng năm 2018 đạt 6.664,37 tỷ đồng, bằng 98,29% so dự toán, tăng 47% so cùng kỳ.

6. Về giao thông vận tải

Công tác quản lý vận tải ngày càng đi vào nề nếp, hoạt động bến bãi được duy trì, công tác điều hành phương tiện, kiểm tra, quản lý việc thực hiện nội quy bến bãi, đăng ký và niêm yết giá vé, quản lý an ninh trật tự, vệ sinh môi trường được đảm bảo phục vụ tốt cho việc đi lại của nhân dân trong các dịp Lễ, Tết, đáp ứng được yêu cầu của nhân dân và doanh nghiệp. Ước khối lượng vận chuyển hành khách tháng 11 đạt 10,643 triệu hành khách, nâng tổng khối lượng vận chuyển hành khách 11 tháng lên 103,538 triệu hành khách, tăng 11,7% và luân chuyển đạt 2.420,46 triệu hành khách.km, tăng 12,44% so với cùng kỳ. Khối lượng vận chuyển hàng hóa trong tháng đạt 1,093 triệu tấn, nâng tổng khối lượng vận chuyển hàng hóa 11 tháng lên 14,043 triệu tấn, tăng 12,16% và luân chuyển 667,65 triệu tấn.km, tăng 12% so cùng kỳ.

7. Khoa học - Công nghệ

Trong 11 tháng năm 2018, hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ từng bước đã có nhiều tiến bộ, việc nghiên cứu đã bám sát vào nhu cầu thực tiễn mục tiêu các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh. Hiện nay, nhiều mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ đã triển khai bước đầu mang lại hiệu quả… đã góp phần nâng cao nhận thức cho người dân trong việc áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, mang lại hiệu quả đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Hoạt động quản lý đo lường chất lượng ngày càng chặt chẽ, đáp ứng được yêu cầu của xã hội. Công tác quản lý và thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng dần đi vào nề nếp; trong đó tập trung đẩy mạnh kiểm tra về đo lường chất lượng hàng hóa mũ bảo hiểm; đồ chơi trẻ em; thiết bị điện và điện tử; vàng trang sức, mỹ nghệ và xăng dầu lưu thông trên thị trường.

8. Tài nguyên - Môi trường

Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về môi trường như: Ngày Môi trường thế giới 05/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới 08/6; triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018…; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020); Kế hoạch sử dụng đất năm 2019. Trong tháng, đã cấp 2.520 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh; xác nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 1.955 trường hợp.

 Phòng Tổng hợp, Quy hoạch./.


Số lượt người xem: 433 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày