SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
9
8
8
9

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Năm, 19/06/2014, 15:20

Triển khai Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 về việc giao nhiệm vụ thẩm định Đề cương và dự toán chi phí các Quy hoạch

         Ngày 17/6/2014, UBND tỉnh Bạc Liêu Quyết định về việc giao nhiệm vụ thẩm định Đề cương và dự toán chi phí các Quy hoạch. Quyết định gồm 03 Điều với những nội dung chính như sau:

- Giao Sở Tài chính chủ trì, tiếp nhận và tổ chức thẩm định Đề cương và Dự toán chi phí các Quy hoạch xây dựng (trừ các dự án xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh) theo Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị; Quy hoạch sử dụng đất theo Luật Đất đai và các loại Quy hoạch chuyên ngành khác… do ngân sách nhà nước đảm bảo từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tiếp nhận và tổ chức thẩm định Đề cương và dự toán chi phí các Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Quy hoạch ngành - sản phẩm theo Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính Phủ.

- Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư (gọi chung là cơ quan chủ trì) chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định theo các quy định hiện hành và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thẩm định. Quá trình tổ chức thẩm định phải lấy ý kiến các Sở, Ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan; nếu các Sở, Ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan cùng thống nhất ý kiến thì cơ quan chủ trì trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Trường hợp còn ý kiến khác nhau thì cơ quan chủ trì phải tổ chức thẩm định trước khi tổng hợp, đề xuất trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

- Các đơn vị có liên quan khi nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan chủ trì phải đóng góp một cách chính xác, trung thực, đúng các quy định hiện hành liên quan đến ngành, lĩnh vực mình phụ trách, chịu trách nhiệm về ý kiến đóng góp trước Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời cử cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ, có thẩm quyền tham dự các cuộc họp thẩm định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh. Các văn bản có liên quan đã ban hành trước đây nhưng trái với Quyết định này đều vị bãi bỏ./.

Tải Quyết định tại đây: Quyết định 939/QĐ-UBND

Phòng Tổng hợp

 


Số lượt người xem: 883 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày