SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
4
5
8

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Ba, 03/06/2014, 09:05

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 5/2014

Sản xuất nông nghiệp: Trong tháng 5/2014, toàn tỉnh đã xuống giống 23.395 ha lúa Hè Thu, bằng 41,2% kế hoạch và đạt 65% so với cùng kỳ, và 6.000 ha cây thực phẩm, thu hoạch 5.500 ha rau màu; nông dân tiếp tục sản xuất chuyên canh trên đất rẫy và đưa màu xuống ruộng ở những nơi có điều kiện sản xuất.

Nuôi trồng thủy sản: Diện tích thả giống trong tháng là 63.091 ha; diện tích hiện đang nuôi tôm 106.435 ha; diện tích thu hoạch trong tháng 84.097 ha, với sản lượng thu hoạch trong tháng ước đạt 15.695 tấn, lũy kế thực hiện 5 tháng 55.152 tấn, bằng 32,1% kế hoạch, tăng 6,3% so cùng kỳ. 

Sản lượng khai thác, đánh bắt thủy, hải sản trong tháng ước 10.329 tấn, nâng sản lượng 5 tháng lên 49.984 tấn, đạt 48,3% kế hoạch, tăng 5,1% cùng kỳ.

Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác trong tháng đạt 26.024 tấn, nâng tổng sản lượng thủy sản 5 tháng lên 105.136 tấn (tôm 31.341 tấn, cá và thuỷ sản khác 73.795 tấn), đạt 38,2% kế hoạch, tăng 5,7% so cùng kỳ.

Công thương nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 1994) trong tháng 5/2014 đạt 242 tỷ đồng, nâng giá trị sản xuất 5 tháng lên  1.426 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên thị trường trong tháng ước đạt 2.722 tỷ đồng, nâng tổng mức bán lẻ 5 tháng đầu năm lên 13.034 tỷ đồng, tăng 25,9% so cùng kỳ; chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 5/2014 tăng 027% so với tháng trước và tăng 1,76% so với tháng 12/2013.

Kim ngạch xuất khẩu trong tháng ước đạt 44,2 triệu USD, lũy kế 5 tháng đầu năm 2014 đạt 170,1 triệu USD, đạt 42,5% kế hoạch và tăng 43,4% so với cùng kỳ (trong đó giá trị xuất khẩu thủy sản đông lạnh tháng 5 đạt 168 triệu USD, đạt 47% kế hoạch, tăng 44,2% cùng kỳ; gạo xuất khẩu 2,2 triệu USD, đạt 5,2% kế hoạch và bằng 99,8% cùng kỳ).

Đầu tư - Xây dựng: Tổng vốn đầu tư xã hội trong tháng 820 tỷ đồng, nâng tổng số vốn đầu tư 5 tháng đầu năm 2014 lên 3.740 tỷ đồng, đạt 41,2% kế hoạch và tăng 15,7% so cùng kỳ. Đến 30/4/2014, đã giải ngân được 695,3 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đạt 37,6% kế hoạch 2014. Công tác thu hút đầu tư được đẩy mạnh, trong tháng đã cấp giấy chứng nhận đầu tư 02 dự án, tổng vốn đăng ký 91 tỷ đồng, nâng tổng số dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư 5 tháng đầu năm lên 07 dự án, với tổng vốn đăng ký 904,7 tỷ đồng; cấp 82 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 370 tỷ đồng, tăng 17,8% so cùng kỳ.

Tài chính, Ngân hàng: Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong tháng ước 151,1 tỷ đồng, tổng thu ngân sách 5 tháng đầu năm ước đạt 890,2 tỷ đồng, bằng 42,4% dự toán, tăng 4,4% so cùng kỳ. Trong đó, thu trong cân đối ngân sách 548,9 tỷ đồng, bằng 43,6% dự toán, tăng 10,4% so cùng kỳ. Chi ngân sách ước đạt 347,4 tỷ đồng, nâng tổng chi ngân sách 5 tháng đầu năm lên 1.639,2 tỷ đồng, bằng 39,6% dự toán, bằng 92,1% so cùng kỳ. Trong đó, chi trong cân đối 1.334 tỷ đồng, bằng 40,5% so dự toán. Về tín dụng: Vốn huy động trong tháng 5/2014 đạt 14.410 tỷ đồng, tăng 0,7% so với cùng kỳ; doanh số cho vay đạt 11.250 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay 11.900 tỷ đồng, tăng 4,6% so cùng kỳ; trong đó dư nợ ngắn hạn 7.380 tỷ đồng, tăng 14%; dư nợ trung và dài hạn 4.520 tỷ đồng, tăng 10,2% so cùng kỳ.

Giao thông vận tải: Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn bến bãi luôn được quan tâm chỉ đạo một cách chặt chẽ, đảm bảo hoạt động thông suốt, đặc biệt là trong các ngày lễ 30/4, 1/5. Khối lượng vận chuyển hàng hoá trong tháng 5/2014 ước đạt 3,8 triệu tấn, tăng 9,3% và khối lượng luân chuyển là 189.565 triệu tấn.km, tăng 9,3% so với cùng kỳ; hành khách vận chuyển 5 tháng đầu năm đạt 31.745 triệu HK, tăng 9,9% và luân chuyển đạt 749,9 triệu HK.km, tăng 10% so với cùng kỳ./.

 

Phòng Tổng hợp


Số lượt người xem: 1057 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày