SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
6
8
1
0

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Hai, 31/03/2014, 14:05

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH quý I

Sản xuất nông nghiệp: Trong quý, toàn tỉnh đã xuống giống 46.215 ha diện tích lúa Đông Xuân, đạt 25,6% kế hoạch giảm 6,2% so cùng kỳ, thu hoạch 17.000 ha với tổng sản lượng trong quý I/2014 ước 110.500 tấn, đạt 10% kế hoạch, bằng 46% so cùng kỳ.

Nuôi trồng thủy sản: Diện tích thả giống quý I/2014 là 79.585 ha, bằng 96,2% so cùng kỳ, trong đó tôm sú thâm canh, bán thâm canh 1.062 ha, tôm thẻ chân trắng 1.699 ha; diện tích hiện đang nuôi tôm 100.253 ha. Diện tích thu hoạch 57.867 ha với sản lượng ước đạt 26.959 tấn (trong đó tôm 11.200 tấn, cá và thủy sản khác 15.759 tấn), đạt 15,7% kế hoạch, tăng 2,1% so với cùng kỳ (riêng trong tháng 3/2014 sản lượng thủy sản đạt 12.616 tấn).

Sản lượng khai thác, đánh bắt thủy, hải sản trong tháng ước 11.987 tấn, lũy kế 3 tháng đầu năm ước đạt 29.721 tấn (trong đó tôm 3.807 tấn, cá và thủy sản khác 25.914 tấn), đạt 28,72% kế hoạch, tăng 5,3% cùng kỳ.

Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác trong quý I/2014 đạt 56.680 tấn, bằng 20,6% kế hoạch, tăng 3,7% so cùng kỳ.

Công thương nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 1994) trong tháng 03/2014 đạt 283 tỷ đồng, ước quý I/2014 đạt 977,4 tỷ đồng, bằng 14,6% kế hoạch, tăng 10,4% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên thị trường trong tháng ước đạt 2.673 tỷ đồng, nâng tổng mức bán lẻ 3 tháng đầu năm lên 7.926 tỷ đồng, bằng 23,2% kế hoạch, tăng 264,7% so cùng kỳ; chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 03/2014 tăng 1,07% so với tháng 12/2013.

Kim ngạch xuất khẩu trong tháng ước đạt 28,1 triệu USD, lũy kế 03 tháng đầu năm 2014 đạt 78,6 triệu USD, bằng 19,7% kế hoạch và tăng 26,3% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị xuất khẩu thủy sản đông lạnh đạt 76,2 triệu USD, tăng 28,9% cùng kỳ (do thủy sản xuất khẩu tăng mạnh đã góp phần làm tăng giá trị kim ngạch); xuất khẩu gạo đạt 5.950 tấn với giá trị 2,4 triệu USD bằng 77,9% cùng kỳ.

Tài chính, Ngân hàng: Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong tháng ước đạt 163 tỷ đồng, tổng thu ngân sách 03 tháng đầu năm ước đạt 558,3 tỷ đồng, bằng 26,6% dự toán, tăng 10,2% so cùng kỳ. Trong đó, thu trong cân đối ngân sách 363 tỷ đồng, bằng 28,8% dự toán, tăng 17,8% so cùng kỳ. Thu qua quản lý ngân sách ước 195,2 tỷ đồng, bằng 23,2% dự toán, giảm 1,5% so cùng kỳ, trong đó thu từ XSKT 174 tỷ đồng, giảm 1,7% so với cùng kỳ. Chi ngân sách trong tháng ước đạt 332 tỷ đồng, nâng tổng chi ngân sách 03 tháng đầu năm lên 1.074 tỷ đồng, bằng 26% dự toán, giảm 4% so cùng kỳ. Trong đó, chi trong cân đối 878,8 tỷ đồng, bằng 26,7% so dự toán và giảm 7% so cùng kỳ. Về tín dụng: Vốn huy động ước đến 31/3/2014 đạt 10.180 tỷ đồng, tăng 4,9% so với cùng kỳ; doanh số cho vay đạt 11.000 tỷ đồng, bằng 93,7% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay 11.900 tỷ đồng, tăng 9,2% so cùng kỳ; trong đó dư nợ ngắn hạn 7.150 tỷ đồng, tăng 3,6% so cùng kỳ; dư nợ trung dài hạn 4.750 tỷ đồng, tăng 18,8% so cùng kỳ.

Giao thông vận tải: Tình hình thông thương, mua bán trên địa bàn tỉnh trong quý I diễn biến thuận lợi, cùng với nhu cầu đi lại và vận tải hàng hóa phục vụ Tết tăng mạnh đã góp phần đưa khối lượng vận tải tăng khá so với cùng kỳ. Khối lượng vận chuyển hàng hoá trong 03 tháng đầu năm ước đạt 2.386 nghìn tấn, tăng 9,2% và khối lượng luân chuyển là 114,9 triệu tấn.km, tăng 9,1% so với cùng kỳ; hành khách vận chuyển trong 3 tháng đầu năm đạt 19,3 triệu HK, tăng 9,3% và luân chuyển đạt 455 triệu HK.km, tăng 9,2% so với cùng kỳ. 

 

Tường Vy - PTH


Số lượt người xem: 745 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày