SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
7
3
6

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Tư, 28/11/2012, 09:45

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 11/2012

Sản xuất nông nghiệp

Trong tháng, thu hoạch được 11.306 ha lúa vụ mùa với sản lượng 58.385 tấn, xuống giống trà lúa Đông Xuân 2012-2013 khoảng 17.000 ha. Đến nay, diện tích canh tác lúa 86.337 ha, đạt 100,25% kế hoạch, tăng 0,65% so cùng kỳ; diện tích gieo trồng lúa 178.690 ha, đạt 108,04% kế hoạch, tăng 8,72% so cùng kỳ; diện tích thu hoạch 125.091 ha, đạt 75,64% kế hoạch, tăng 13,19% so cùng kỳ. Tổng sản lượng lúa 11 tháng 719.900 tấn, đạt 79,11% kế hoạch, tăng 16,56% so cùng kỳ.

Diện tích thả giống tôm trong tháng là 66.508 ha; diện tích hiện đang nuôi 84.382 ha, trong đó đang có tôm 82.601 ha; diện tích thu hoạch trong tháng 74.611 ha, với sản lượng 13.140 tấn, luỹ kế 11 tháng 142.299 tấn (tôm 62.760 tấn, cá và thuỷ sản khác 79.539 tấn) đạt 90,01% kế hoạch, tăng 3,86% so với cùng kỳ.

Do ảnh hưởng bởi thời tiết chuyển mùa và bão số 8 nên đã ảnh hưởng đến hoạt động khai thác trên biển. Sản lượng khai thác trong tháng đạt 4.326 tấn, nâng lũy kế 11 tháng 95.091 tấn đạt 98,03% kế hoạch, tăng 2% cùng kỳ. Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác trong tháng đạt 17.466 tấn, nâng tổng sản lượng 11 tháng 237.390 tấn (tôm 76.844 tấn, cá và thuỷ sản khác 160.546 tấn), đạt 93,06% kế hoạch, tăng 2,3% cùng kỳ. Ngoài ra, đợt triều cường từ ngày 12-19/11 đã làm thiệt hại các công trình thủy lợi, giao thông và sản xuất nông, ngư nghiệp, ước tính thiệt hại khoảng 12.177 triệu đồng.

Công thương nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng đạt 509,7 tỷ đồng, nâng tổng giá trị sản xuất công nghiệp 11 tháng đạt 4.434,55 tỷ đồng, đạt 86,61% kế hoạch, tăng 15,42% so với cùng kỳ.

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ trên thị trường nội địa trong tháng đạt 1.998 tỷ đồng, nâng tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ 11 tháng ước đạt 19.813 tỷ đồng, đạt 87,28% kế hoạch.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 11 đạt 38,07 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng đạt 329,8 triệu USD, đạt 109,93% kế hoạch, tăng 24,15% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 4,88% so với tháng 12/2011.

Đầu tư  xây dựng

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong tháng ước đạt 559 tỷ đồng, nâng tổng vốn đầu tư 11 tháng lên 5.950 tỷ đồng, đạt 88,81% kế hoạch, tăng 16,74% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn nhà nước 2.094 tỷ đồng, tăng 12,05%, vốn ngoài nhà nước 3.820 tỷ đồng, tăng 28%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 35,4 tỷ đồng, tăng 14,55% so với cùng kỳ.

Tài chínhNgân hàng

Trong tháng, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt 111 tỷ đồng, nâng tổng thu ngân sách 11 tháng lên 1.540,8 tỷ đồng, đạt 113,21% dự toán, tăng 7,39% so cùng kỳ. Trong đó, thu trong cân đối ngân sách 923,6 tỷ đồng, bằng 97,63% dự toán, tăng 9,26% và thu quản lý qua ngân sách đạt 598 tỷ đồng, bằng 149,51% dự toán, tăng 1,47% so cùng kỳ.

Trên cơ sở nguồn thu đạt được và bổ sung từ ngân sách Trung ương, tỉnh đã chủ động cân đối nguồn vốn đáp ứng tốt nhu cầu chi để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chi ngân sách trong tháng 11 ước tính 357,7 tỷ đồng, nâng tổng chi ngân sách 11 tháng lên 3.364,9 tỷ đồng, đạt 103,26% dự toán, tăng 23,16% so cùng kỳ. Trong đó, chi trong cân đối 2.733 tỷ đồng, bằng 95,62% dự toán, tăng 16,06% so cùng kỳ.

Về tín dụng: tổng vốn huy động tại chỗ 11 tháng ước đạt 9.074 tỷ đồng, tăng 24,93% so với cùng kỳ; dư nợ cho vay 11.395 tỷ đồng, tăng 7,06% so cùng kỳ; trong đó dư nợ cho vay nội bảng 10.528 tỷ đồng, tăng 8,25% so với cùng kỳ; dư nợ ngắn hạn 6.804 tỷ đồng, tăng 4,62%; dư nợ trung dài hạn 3.724 tỷ đồng, tăng 15,58% cùng kỳ./.

 

                                                                           Thu Trang_PTH

          

 


Số lượt người xem: 1655 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày