SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
4
4
6

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Ba, 06/11/2012, 07:55

Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày 26 tháng 10 năm 2012 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ký Quyết định phê duyệt Khung Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Bạc Liêu, Khung Kế hoạch được chia làm 3 giai đoạn:

+ Giai đoạn 2011-2012: giai đoạn khởi công, xây dựng Khung Kế hoạch hành động;

+ Giai đoạn 2013- 2015: giai đoạn triển khai thực hiện Khung Kế hoạch;

+ Giai đoạn sau 2015: giai đoạn thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ của Khung Kế hoạch.

Mục tiêu chung của Khung Kế hoạch là tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của con người và các hệ thống tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, phát triển nền kinh tế các – bon thấp nhằm bảo vệ và nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an ninh và phát triển bền vững kinh tế xã hội tỉnh Bạc Liêu trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, tích cực cùng với quốc gia và cộng đồng quốc tế bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất.

Nhiệm vụ và giải pháp đặt ra trong thời gian tới:

- Chủ động ứng phó với thiên tai và giám sát sự biến đổi khí hậu;

- Đảm bảo an ninh lương thực và tài nguyên nước;

- Ứng phó tích cực với nước biển dâng tại các vùng dễ bị tổn thương;

- Bảo vệ, phát triển bền vững rừng, tăng cường hấp thụ khí nhà kính và bảo tồn đa dạng sinh học;

- Giảm nhẹ phát thải các khí gây hiệu ứng nhà kính góp phần bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất;

- Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu, hoàn thiện cơ chế chính sách;

- Xây dựng cộng đồng ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu;

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu;

- Tăng cường hợp tác trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu.

Về cơ chế tài chính: ngân sách tỉnh bảo đảm các nguồn lực cần thiết; đồng thời huy động sự đóng góp của cộng đồng quốc tế và trong nước; tạo cơ sở pháp lý thuận lợi nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế xã hội, các tổ chức trong và ngoài nước đầu tư cho việc ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bạc Liêu; lồng ghép với các chương trình, dự án khác để thu hút nguồn vốn đầu tư.

Kinh phí cho các hoạt động thực hiện Khung Kế hoạch ước tính:

+ Nhóm dự án phi công trình: 32 dự án, với tổng kinh phí khoảng 92,7 tỷ đồng.

+ Nhóm dự án đầu tư xây dựng công trình: 69 dự án với tổng kinh phí khoảng 20.048 tỷ đồng.

Trong đó:

- Nguồn vốn từ ngân sách Trung ương khoảng 50%;

- Thu hút đầu tư nước ngoài khoảng 30%;

- Từ ngân sách địa phương và các thành phần kinh tế khoảng 20%./.

                                                                        Thu Trang _PTH

 

 

 


Số lượt người xem: 2041 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày