SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
4
2
2

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Tư, 31/10/2012, 14:20

Tình hình kinh tế tháng 10/2012

 Sản xuất nông nghiệp

Trong tháng, tiếp tục tập trung chỉ đạo chăm sóc các trà lúa vụ mùa và thu đông. Đến nay diện tích canh tác lúa 85.146 ha, đạt 98,87% kế hoạch, tăng 12,2% so cùng kỳ, diện tích gieo trồng lúa 173.229 ha, đạt 104,74% kế hoạch, tăng 5% so cùng kỳ, diện tích thu hoạch 112.848 ha, đạt 68,23% kế hoạch, tăng 22,83% so cùng kỳ. Tổng sản lượng lúa 10 tháng 651.960 tấn, đạt 71,6% kế hoạch tăng 7,53% so cùng kỳ.

Diện tích thả giống trong tháng là 74.008 ha; diện tích hiện đang nuôi 91.115 ha, trong đó đang có tôm 88.640 ha; diện tích thu hoạch trong tháng 79.032 ha, với sản lượng 13.331 tấn, luỹ kế 10 tháng 129.159 tấn (tôm 50.364 tấn, cá và thuỷ sản khác 78.795 tấn) đạt 81,69% kế hoạch, tăng 8% so với cùng kỳ.

Tình hình thời tiết không ổn định nên đã ảnh hưởng đến hoạt động khai thác trên biển. Sản lượng khai thác trong tháng đạt 8.559 tấn, nâng lũy kế 10 tháng 90.765 tấn đạt 93,57% kế hoạch tăng 7,12% cùng kỳ. Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác trong tháng đạt 21.890 tấn, nâng tổng sản lượng 10 tháng 219.924 tấn (tôm 63.269 tấn, cá và thuỷ sản khác 156.655 tấn), đạt 86,21% kế hoạch tăng 7,63% cùng kỳ.

 Công thương nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng đạt 477,89 tỷ đồng, nâng tổng giá trị sản xuất công nghiệp 10 tháng ước đạt 3.216,55 tỷ đồng, bằng 62,82% kế hoạch, tăng 15,09% so với cùng kỳ.

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ trên thị trường nội địa tháng 10 ước đạt 1.986,71 tỷ đồng, nâng tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ 10 tháng đầu năm 2012 ước đạt 17.870 tỷ đồng, bằng 78,72% kế hoạch và tăng 24,42% so với cùng kỳ. Trong đó: tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ ước đạt 12.446 tỷ đồng, bằng 75,43% so với kế hoạch, tăng 24,2% so cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 10 đạt 32,2 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 10 tháng ước 276,84 triệu USD, đạt 92,28% kế hoạch, tăng 15,58% so với cùng kỳ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu vẫn là thủy sản đông lạnh và gạo. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,32% so với tháng trước và tăng 4,48% so với tháng 12/2011.

 Đầu tư  xây dựng

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong tháng ước đạt 587,6 triệu đồng, nâng tổng vốn đầu tư 10 tháng lên 5.197,8 tỷ đồng, đạt 77,58% kế hoạch, tăng 16,27% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn nhà nước 1.703 tỷ đồng, tăng 13,5%, vốn ngoài nhà nước 3.455 tỷ đồng, tăng 26,02%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 39 tỷ đồng, tăng 17,11% so với cùng kỳ.

Tài chính

Trong tháng, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt 118,8 tỷ đồng, nâng tổng thu ngân sách 10 tháng lên 1.391,9 tỷ đồng, đạt 102,27% dự toán, tăng 4,51% so với cùng kỳ. Thu trong cân đối ngân sách 841,4 tỷ đồng, đạt 88,95% dự toán, tăng 4,13% so với cùng kỳ. Thu quản lý qua ngân sách đạt 534,9 tỷ đồng, đạt 133,74% dự toán, tăng 2,14% so cùng kỳ. Mặc dù phải thực thi chính sách ưu đãi về thuế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ trong Nghị quyết số 13/NQ-CP và Chỉ thị số 03/CT-UBND của UBND tỉnh cho một số nguồn thu lớn đạt thấp hơn so với cùng kỳ, song ngành thuế đã đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, chống thất thu thuế và có những biện pháp khai thác, quản lý tốt các nguồn thu tiềm năng để đảm bảo ổn định nguồn thu và đưa tiến độ thu ngân sách tiếp tục duy trì tốc độ tăng trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế.

Chi trong tháng là 330,4 tỷ đồng, nâng tổng chi 10 tháng lên 3.059,3 tỷ đồng, bằng 93,88% dự toán, tăng 39,66% so cùng kỳ. Trong đó, chi trong cân đối 292,9 tỷ đồng, bằng 86,51% dự toán, tăng 32,79% so cùng kỳ./.

                                                                                     Thu Trang _PTH

 


Số lượt người xem: 1461 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày