SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
3
9
0

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Năm, 04/10/2012, 16:20

Tình hình kinh tế 9 tháng đầu năm 2012

Sản xuất nông nghiệp: diện tích gieo trồng lúa ước thực hiện 9 tháng 173.229 ha, đạt 104,7% kế hoạch, tăng 7,6% so cùng kỳ. Tổng sản lượng lúa thu hoạch 645.549 tấn, đạt 70,9% kế hoạch và tăng 6,5% so cùng kỳ.

Nuôi trồng và khai thác thủy sản: Tổng sản lượng thuỷ sản khai thác và nuôi trồng 9 tháng ước trên 198 ngàn tấn (trong đó tôm 56.418 tấn, cá và thủy sản khác 141.616 tấn),  đạt 77,6% kế hoạch, tăng 9,2% so cùng kỳ. Trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng là 115.828 tấn, đạt 73,2% kế hoạch, tăng 11,1% so cùng kỳ; sản lượng khai thác 82.206 tấn, đạt 84,7% kế hoạch, tăng 6,7% cùng kỳ.

Vụ muối năm 2011 - 2012, diêm dân các địa phương đã đưa vào sản xuất 2.747 ha (trong đó 81,4 ha sản xuất theo mô hình trải bạt). Sản lượng muối thu hoạch 73.692 tấn, đạt 49% kế hoạch, giảm 24,6% so cùng kỳ. Sản lượng muối thu hoạch không đạt kế hoạch là do mưa trái mùa vào tháng 01, 02 và 3/2012 đã gây thiệt hại cho bà con diêm dân. (UBND tỉnh đã xuất ngân sách số tiền 3 tỷ 038 triệu đồng hỗ trợ kịp thời cho các hộ diêm dân bị thiệt hại). 

Về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay đã có 50 xã đang tiến hành lập quy hoạch và triển khai xây dựng đề án, trong đó có 17 xã đã phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới (huyện Phước Long 07 xã, huyện Hòa Bình 03 xã, huyện Đông Hải 06 xã, thành phố Bạc Liêu 01 xã), 33 xã đang thẩm định và trình phê duyệt quy hoạch; 10 xã đã phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới (huyện Phước Long 07 xã, huyện Hòa Bình 01 xã, huyện Đông Hải 02); 40 xã đang trong thời gian dự thảo đề án và lấy ý kiến đóng góp của cộng đồng dân cư.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: tiếp tục giữ được tốc độ tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp (Giá cố định 94) ước thực hiện 2.738,6 tỷ đồng, đạt 53,5% kế hoạch, tăng 13,8% so với cùng kỳ.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng khá; hàng hóa vật tư thiết yếu đáp ứng khá tốt nhu cầu phục vụ sản suất và tiêu dùng của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên thị trường nội địa 9 tháng ước đạt 15.911 tỷ đồng, bằng 70% kế hoạch, tăng 24,6% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 243,53 triệu USD, đạt 81% kế hoạch, tăng 21,7% so với cùng kỳ. Đã xuất khẩu 22.737 tấn thủy sản, đạt 85,8% kế hoạch, tăng 40,4% so cùng kỳ; 51.425 tấn gạo, đạt 51,4% kế hoạch, bằng 74,7% so cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước thực hiện 4.532 tỷ đồng, đạt 67,6% kế hoạch, tăng 18% so với cùng kỳ. Trong đó: Khu vực nhà nước tăng 3,3%, khu vực ngoài nhà nước tăng 26,5%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng gần 36% so với cùng kỳ.

Giải ngân nguồn vốn đầu tư XDCB từ ngân sách Nhà nước tính đến 14/9/2012 là 849/1.596 tỷ đồng, đạt 53,2% kế hoạch. Trong đó: Vốn cân đối ngân sách đạt 74,4%; vốn Xổ số kiến thiết đạt 64,9%; vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu đạt 49%; vốn Chương trình MTQG đạt 19,6% và vốn Trái phiếu Chính phủ đạt 37,9% kế hoạch.

Do năm 2012 phải tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11/CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, nên gặp nhiều khó khăn trong việc phân bổ vốn; vốn Chương trình MTQG trung ương giao chậm và thấp hơn so với năm 2011; tình hình thiếu vốn cho các dự án đang triển khai, đặc biệt là các dự án bệnh viện tuyến huyện sử dụng vốn TPCP, Khu công nghiệp Trà Kha, một số tuyến đường giao thông…

          Về phát triển doanh nghiệp: Tình trạng khó khăn về vốn và sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ trong những tháng đầu năm, không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp đang hoạt động mà còn tác động đến doanh nghiệp vừa và nhỏ đăng ký thành lập mới. Trong 9 tháng năm 2012 có 105 doanh nghiệp đăng ký, giảm 12,5% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký mới 1.092 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm 2011.

Về xúc tiến đầu tư: Trong 9 tháng năm 2012, tỉnh đã tiếp nhận 31 dự án xin đầu tư. Số dự án hoàn thành các thủ tục và đã cho chủ trương đầu tư 08 dự án, các dự án còn lại các sở, ngành có liên quan tiếp tục làm việc với nhà đầu tư đánh giá dự án và thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình đầu tư. Nhìn chung các dự án đang triển khai phù hợp với các lĩnh vực tỉnh đang kêu gọi đầu tư./.

                                                                                                             TT-Phòng TH

 


Số lượt người xem: 2281 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày