SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
7
4
4
4
4

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Tư, 03/10/2012, 15:55

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP và Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ

Những tháng đầu năm 2012, tình hình kinh tế của tỉnh tiếp tục chịu sự tác động của suy giảm kinh tế thế giới; sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; thực thi các chính sách ưu đãi về thuế, chính sách tín dụng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ trong Nghị quyết số 13/NQ-CP.

Thực hiện các giải pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, đánh giá rà soát dư nợ các khoản vay cũ điều chỉnh giảm lãi suất về mức tối đa 15%/năm nhằm giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì ổn định, từng bước phát triển sản xuất kinh doanh. Kết quả, đến 31/8/2012 dư nợ cho vay có lãi suất thấp hơn hoặc bằng 15% là 5.171 tỷ đồng, trong đó: dư nợ lãi suất nhỏ hơn hoặc bằng 10% gần 258 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 5,08%; dư nợ lãi suất từ 10% đến 13% là 924 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 18%, dư nợ lãi suất từ 13% đến 15% là 3.990 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 76,7%. Dư nợ lãi suất trên 15% là 3.194 tỷ đồng.

Tổng vốn huy động tại chỗ ước đạt 8.320 tỷ đồng, tăng 10,65% so với cuối năm 2011 và tăng 10,47% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay là 11.360 tỷ đồng, tăng 4,49% so với cuối năm 2011và tăng 8,7% so cùng kỳ. Trong đó, dư nợ cho vay nội bảng là 10.490 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cuối năm 2011 và tăng 10,17% so với cùng kỳ; dư nợ ngắn hạn 6.940 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 66,16%/dư nợ nội bảng, dư nợ trung dài hạn 3.550 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 43,84%. Nợ xấu 362 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 3,45%/tổng dư nợ, tăng 2% so với cuối năm 2011, số tuyệt đối tăng 219,455 tỷ đồng.

Đồng thời, thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn nộp một số thuế cho doanh nghiệp theo quy định, kết quả trong 9 tháng đầu năm đã thực hiện gia hạn thời gian nộp thuế cho trên 360 lượt doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; hạn chế tối đa chi phát sinh ngoài dự toán; tổ chức sắp xếp lại các nhiệm vụ chi bảo đảm hợp lý và công khai tài chính về ngân sách theo quy định. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 1.256,353 tỷ đồng, đạt 93,3% dự toán, tăng 3,5% so cùng kỳ. Trong đó thu trong cân đối là 766,758 tỷ đồng, đạt 81% dự toán, tăng 3,97% so với cùng kỳ. Chi ngân sách ước thực hiện 2.709,8 tỷ đồng, đạt 83,1% dự toán, tăng 36,3% so với cùng kỳ. Trong đó, chi trong cân đối 2.212,3 tỷ đồng, đạt 83,2% dự toán, tăng 31,3% so cùng kỳ.

Tình hình cung - cầu hàng hoá: sau các đợt điều chỉnh tăng giá xăng dầu, giá cả nhiều mặt hàng đồng loạt tăng theo chi phí nhiên liệu đầu vào và phí vận chuyển đã đẩy chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2012 tiếp tục tăng 1,38% so với tháng trước. Tính chung 9 tháng, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,07% so tháng 12/2011. Trong đó, nhóm hàng có mức tăng cao nhất là nhóm dịch vụ vận tải, tăng 4,32%, (nguyên nhân do giá xăng dầu tăng). Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều mặt hàng khác không bị chi phối trực tiếp bởi giá xăng dầu, nhưng vẫn phải chịu tác động gián tiếp từ phí dịch vụ vận chuyển để điều chỉnh tăng giá bán. Tiếp đến là nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt, vật liệu xây dựng tăng 4,02%, chủ yếu tăng ở giá xăng dầu và mặt hàng gas.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là nhiều doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khó tiếp cận với nguồn vốn vay lãi suất thấp; một số công trình đình giãn, hoãn tiến độ chưa được ưu tiên bố trí vốn để kết thúc dự án; công tác giải phóng mặt bằng mặc dù có sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự nỗ lực của chủ đầu tư và các cơ quan chức năng nhưng vẫn còn là khó khăn lớn trong quá trình thực hiện các dự án; đầu tư toàn xã hội còn thấp; huy động nguồn lực cho an sinh xã hội hạn chế, đời sống của nhân dân một số nơi khu vực nông thôn còn khó khăn./.

                                                                                                                              TT - Phòng TH

 


Số lượt người xem: 2745 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày