SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
7
4
3
9
7

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Sáu, 28/09/2012, 13:40

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời để chuẩn bị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, cũng như các danh mục đầu tư năm 2013 thông qua UBND tỉnh và giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị báo cáo tình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, trong đó cần tập trung một số nội dung sau:

          1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa phương mình và ước thực hiện cả năm 2012 (có so sánh với mục tiêu, các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao trong năm 2012 và so sánh với kết quả thực hiện năm 2011; phân tích làm rõ các nguyên nhân khách quan và chủ quan của những hạn chế, tồn tại để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới); đặc biệt cần chú trọng tình hình triển khai thực hiện các Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch, dự toán Ngân sách nhà nước, vốn đầu tư XDCB và các giải pháp chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 (theo Chương trình hành động của UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 18/01/2012) và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường (theo tinh thần Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 15/8/2012 của UBND tỉnh).

2. Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 cần căn cứ vào các mục tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, tình hình thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và dự báo tình hình trong thời gian tới gắn với đặc điểm của từng ngành, lợi thế so sánh của từng địa phương; đề xuất những giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

3. Báo cáo tình hình thực hiện các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu mà đơn vị làm chủ đầu tư (Bao gồm: tiến độ thực hiện quy hoạch, tổng vốn đã được phân bổ, ước  giải ngân đến 31/12/2012 và nhu cầu vốn để thực hiện các quy hoạch trong năm 2013).

4. Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản: nêu cụ thể các danh mục và tình hình giải ngân các nguồn vốn năm 2012 ước giải ngân đến 31/12/2012 và đề xuất các danh mục dự án đầu tư năm 2013. Các danh mục dự án đề xuất phải thỏa các điều kiện của Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ và văn bản số 7356/BKHĐT-TH ngày 28/10/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 1792.

Lưu ý: Báo cáo kế hoạch bao gồm phần lời văn, phần phụ lục các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, danh mục các dự án đầu tư, nhu cầu vốn đầu tư cho năm 2013.

          Báo cáo kế hoạch hoàn thành và gửi văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư  đồng thời gửi qua địa chỉ Email: skhdt@baclieu.gov.vn chậm nhất vào ngày 11 tháng 10 năm 2012, để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Đề nghị các sở ban ngành và UBND các huyện và thành phố tập trung xây dựng kế hoạch năm 2013 theo đúng nội dung và thời gian quy định nói trên.

          Ngoài ra để nắm rõ hơn tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính mời các đơn vị (có danh sách kèm theo), chuẩn bị nội dung làm việc với Ban Giám đốc và các phòng nghiệp vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thời gian theo lịch làm việc cụ thể (gửi kèm công văn này).

          - Thành phần mời: đại diện Ban Giám đốc các Sở, Ngành và cán bộ nghiệp vụ; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và cán bộ nghiệp vụ.

          - Mỗi đơn vị chuẩn bị 10 bộ tài liệu (theo các nội dung đã nêu ở phần trên).

          - Địa điểm: phòng họp số 01 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

          Rất mong các đơn vị quan tâm hoàn chỉnh đầy đủ các nội dung báo cáo và đến làm việc đúng thành phần và thời gian./.

                                                                                                                                     Phòng Tổng hợp

 


Số lượt người xem: 3311 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày