SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
8
5
2
0
2

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Năm, 27/09/2012, 16:25

Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày 25/9/2012 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ký Quyết định số 2324/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020.

Mục tiêu của Kế hoạch: xây dựng khu vực dịch vụ phat triển nhanh, hiệu quả, không ngừng nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế; phát triển các lĩnh vực dịch vụ có tiềm năng lớn, có lợi thế cạnh tranh và giá trị gia tăng cao, phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đảm bảo tăng trưởng bền vững và từng bước chuyển dần sang nền kinh tế tri thức. Giai đoạn 2013-2015: tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ đạt 18,5%/năm với quy mô khoảng 31,9% GDP toàn tỉnh; giai đoạn 2016-2020: tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ đạt 16%/năm với quy mô khoảng 34% GDP toàn tỉnh. Từng bước nâng cao trình độ nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển các ngành, lĩnh vực dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Nội dung thực hiện Chiến lược bao gồm: dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông; tài chính; hỗ trợ kinh doanh; giáo dục và đào tạo; vận tải; khoa học và công nghệ; du lịch; chăm sóc sức khỏe; phân phối.

Chiến lược đã đề ra nhiệm vụ chủ yếu: nâng cao nhận thức xã hội về dịch vụ; phát triển mạnh các lĩnh vực dịch vụ có tiềm năng và lợi thế, các ngành dịch vụ có hàm lượng khoa học và công nghệ cao mang lại giá trị gia tăng cao; xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng của khu vực dịch vụ; ra soát nắm lại trình độ nguồn nhân lực hiện có trong các ngành, lĩnh vực dịch vụ… trong giai đoạn 2013-2015. Giai đoạn 2016-2020 phát triển mạnh mẽ, toàn diện và bền vững khu vực dịch vụ; sử dụng thành quả bước đầu của nền giáo dục, trong đó có giáo dục bậc cao và giáo dục chuyên nghiệp được ưu tiên phát triển trong giai đoạn trước cũng như khả năng cạnh tranh được tạo ra do phát triển công nghệ thông tin và truyền thông, các lĩnh vực khoa học công nghệ khác, thực hiện chuyển dịch mạnh mẽ sang các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng, hàm lượng công nghệ, tri thức cao, dần tiến tới mục tiêu hình thành nền kinh tế tri thức trong các giai đoạn phát triển tiếp sau. Các lĩnh vực dịch vụ tiếp tục được tập trung phát triển: công nghệ thông tin và truyền thông, tài chính, hỗ trợ kinh doanh…Thực hiện đào tạo và đào tạo lại, đồng thời bồi dưỡng nâng cao trình độ nguồn nhân lực trong các ngành, lĩnh vực dịch vụ./.

                                                                                                                                                    Thu Trang_PTH


Số lượt người xem: 2041 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày