SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
1
7
9

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Ba, 18/09/2012, 09:05

Bạc Liêu thành lập Qũy hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Nhằm hỗ trợ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển sản phẩm; đổi mới phát triển công nghệ, kỹ thuật; phát triển thị trường, mở rộng tiêu thụ sản phẩm; xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mới, các mô hình hợp tác xã điển hình tiên tiến tại tỉnh Bạc Liêu; ngày 03/7/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 1608/QĐ-UBND về việc thành lập Qũy hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu.

Qũy hỗ trợ phát triển hợp tác xã là tổ chức tài chính Nhà nước; có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng thương mại để giao dịch khi có yêu cầu. Qũy hỗ trợ phát triển hợp tác xã hoạt động theo phương thức:

- Huy động và tiếp nhận các nguồn vốn đóng góp tự nguyện của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các nguồn tài chính trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật Việt Nam, của tỉnh để tạo nguồn vốn hỗ trợ phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Hỗ trợ các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thông qua các phương thức cho vay đầu tư, hỗ trợ có hoàn lại vốn gốc.

+ Đối với phương thức hỗ trợ có hoàn lại đủ vốn gốc và lãi phải phù hợp với khả năng nguồn lực tài chính của Qũy; thời gian hoàn lại khoản hỗ trợ tối đa không quá 3 năm; mức hỗ trợ tối đa không quá 50% kinh phí thực hiện dự án.

+ Đối với phương thức cho vay: mức lãi suất cho vay được tính bằng 60% lãi suất cho vay của Ngân hàng thương mại trong cùng thời điểm. Lãi suất nợ quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay ghi trong hợp đồng tín dụng. Trong từng trường hợp cụ thể Qũy hỗ trợ phát triển hợp tác xã quyết định hình thức bảo đảm tiền vay và phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật. 

- Tiếp nhận và quản lý các nguồn vốn ủy thác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ đầu tư hoặc tài trợ các hoạt động, nhiệm vụ phát triển hợp tác xã.

Qũy hỗ trợ phát triển hợp tác xã hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, đồng thời phải bảo tồn vốn và tự bù đắp chi phí quản lý./.

                                                                                                      Thu Trang_PTH

 

 

 

 


Số lượt người xem: 2149 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày