SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
8
9
0
6
6

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Tư, 05/09/2012, 14:25

Xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2012 và kế hoạch đầu tư xây dựng đến năm 2015

          Ngày 03/7/2012 UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND về việc xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn và hướng dẫn ghi chép sổ tay sản xuất theo hướng VietGAP trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2012 và Kế hoạch đầu tư xây dựng đến năm 2015, với mục tiêu:

         Giúp nông dân mạnh dạn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào thực tế sản xuất lúa trên quy mô diện tích lớn trên cơ sở liên kết cộng đồng với nhiều hộ nông dân tham gia, nhằm rút ngắn khoảng cách chênh lệch về năng suất giữa các hộ nông dân, nâng cao năng suất bình quân trong toàn vùng, hạn chế việc sử dụng hóa chất, thân thiện với môi trường, tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn, đạt chất lượng cao, giảm giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận; đồng thời, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn cho người sản xuất và người tiêu dùng, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

           Làm nền tảng cho việc sản xuất lúa theo hướng VietGAP trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, xây dựng thương hiệu lúa gạo Việt Nam, tiến tới xây dựng vùng nguyên liệu thông qua việc tăng cường liên kết 4 nhà.

Nhu cầu kinh phí đầu tư cho xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn năm 2012

 

TT

Hạng mục đầu tư

Nhu cầu kinh phí (triệu đồng)

Tổng số

Trong đó

Vốn ngân sách

Vốn dân

I

Chi phí vật chất năm đầu

13.830,858

4.504,268

9.326,590

1

Trà lúa Thu Đông (ngắn ngày)

1.579,008

525,568

1.053,44

2

Trà lúa Một bụi đỏ

324,99

139,59

185,4

3

Trà lúa Đông Xuân 2012-2013

11.926,86

3.839,11

8.087,75

II

Chi phí tập huấn

832,58

832,58

-

III

Lãi suất vay tín dụng

2.800

2.800

-

 

Tổng (I+II+III)

17.463,438

8.136,848

9.326,59

Nhu cầu vốn ngân sách đầu tư cho xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn giai đoạn 2012-2015

 

TT

Hạng mục đầu tư

Tổng số

Trong đó (triệu đồng)

 

Năm 2012

Giai đoạn

2013-2015

I

Hỗ trợ chi phí vật chất

4.504,27

4.504,27

 

1

Trà lúa Thu Đông (ngắn ngày)

525,57

525,57

 

2

Trà lúa Một bụi đỏ

139,59

139,59

 

3

Trà lúa Đông Xuân 2012-2013

3.839,11

3.839,11

 

II

Hỗ trợ chi phí tập huấn

832,58

832,58

297

III

Hỗ trợ lãi suất tín dụng

2.800

2.800

 

 

Tổng (I+II+III)

8.433,848

8.136,848

297

Nhu cầu kinh phí đầu tư cho công tác thủy lợi phục vụ cho cánh đồng mẫu lớn:

Tổng kinh phí: 7.976 triệu đồng, trong đó nguồn vốn cấp bù miễn thủy lợi phí: 2.126 triệu đồng, nguồn vốn Chương trình 132: 3.510 triệu đồng và nguồn ngân sách địa phương đối ứng: 2.340 triệu đồng./.

                                                                                                                                                              Thu Trang_Phòng Tổng hợp


Số lượt người xem: 1832 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày