SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
3
8
7

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Tư, 05/09/2012, 16:00

Thẩm định Quy hoạch quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước ngầm tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020

 

       Thực hiện văn bản số 2738/UBND-KT ngày 20/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền tổ chức thẩm định Dự án Quy hoạch quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước ngầm tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020; trong đó, UBND tỉnh ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định.

       Ngày 27/8/2012 Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp Hội đồng thẩm định Dự án Quy hoạch quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước ngầm tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020. Ông Phạm Thành Hiến, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định. Đại diện lãnh đạo Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các huyện, thành phố là thành viên. Tư vấn lập Quy hoạch quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước ngầm tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 là Đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước 806.

     Thay mặt Chủ đầu tư, ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Đoàn QH&ĐTTNN 806 báo cáo tóm tắt nội dung dự án. Hội đồng thẩm định đã dành nhiều thời gian để trao đổi, thảo luận, thông qua các ý kiến đóng góp trong thành viên Hội đồng thẩm định với Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn.

     Kết luận cuộc họp, ông Phạm Thành Hiến yêu cầu Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn hoàn chỉnh một số nội dung và tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng để sớm hoàn chỉnh Quy hoạch gởi Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt./.

                                                                                                                          Thu Trang _Phòng Tổng hợp


Số lượt người xem: 2370 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày