SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
3
0
3

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Tư, 29/08/2012, 15:55

Tình hình kinh tế tháng 8/2012

 

Nông nghiệp

Trong tháng toàn tỉnh tập trung chăm sóc lúa hè thu, xuống giống các trà lúa vụ mùa và thu đông. Đến nay, diện tích lúa gieo cấy là 129.099 ha, đạt 84% kế hoạch, tăng 8% so cùng kỳ; diện tích thu hoạch 104.000 ha, sản lượng 621.102 tấn đạt 68% kế hoạch, tăng 43% cùng kỳ. Trong đó, diện tích gieo trồng lúa Đông Xuân 94.605 ha, đạt 116% kế hoạch, lúa Hè Thu 55.786 ha, đạt 99% kế hoạch, lúa vụ mùa 18.708 ha, đạt 29% kế hoạch.

Nuôi trồng, đánh bắt thuỷ hải sản: Diện tích thả giống trong tháng là 75.439ha; diện tích hiện đang nuôi 103.314 ha, trong đó đang có tôm 100.858 ha; diện tích thu hoạch trong tháng 92.576 ha, với sản lượng 14.559 tấn, luỹ kế 8 tháng 95.941 tấn (tôm 37.539 tấn, cá và thuỷ sản khác 58.402 tấn) đạt 60,68% kế hoạch và  bằng 104,54% cùng kỳ.

Sản lượng khai thác trong tháng đạt 7.014 tấn, luỹ kế 8 tháng 73.936 tấn, đạt 76,22% kế hoạch và bằng 106,93% cùng kỳ.

Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác trong tháng đạt 21.573 tấn, nâng tổng sản lượng 8 tháng 169.877 tấn (tôm 47.458 tấn, cá và thuỷ sản khác 122.419 tấn), đạt 66,59% kế hoạch và 105,57% cùng kỳ.

Công Thương nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng đạt 394,23 tỷ đồng, nâng tổng giá trị sản xuất công nghiệp 8 tháng đầu năm 2012 ước đạt 2.332 tỷ đồng, đạt 45,55% kế hoạch, tăng 11,43% so với cùng kỳ. Trong đó: khu vực nhà nước tăng 8,34%, công nghiệp ngoài nhà nước tăng 13,21%, công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 8,28% so với cùng kỳ.

Nhìn chung, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8 tiếp tục duy trì mức tăng trưởng so với tháng trước và tăng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, hầu hết các cơ sở, doanh nghiệp Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp vẫn còn gặp khó khăn do tình hình giá cả một số nguyên nhiên, vật liệu đầu vào tăng, nguồn nguyên liệu tuy không còn khó khăn do đang vào mùa thu hoạch nhưng vẫn không đủ cung ứng cho các nhà máy chế biến thủy sản.

Tình hình hoạt động thương mại 8 tháng đầu năm ổn định và tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng khá. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ trên thị trường nội địa trong tháng ước đạt 1.864 tỷ đồng, nâng tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ 8 tháng đầu năm ước đạt 13.944 tỷ đồng, đạt 61,43% kế hoạch và tăng 24,56% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tăng 2,2% so với tháng trước; 8 tháng tăng 2,75% so với tháng 12/2011.

Kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 33,380 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm ước đạt 212,82 triệu USD, đạt 70,94% kế hoạch, tăng 27,97% so với cùng kỳ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu vẫn là thủy sản đông lạnh và gạo.

Đầu tư xây dựng

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong tháng ước đạt 640,084 tỷ đồng, nâng tổng vốn đầu tư 8 tháng đầu năm 2012 lên 3.918,965 tỷ đồng, đạt 58,49% kế hoạch, tăng 16,58% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn nhà nước 1.346,545 tỷ đồng, tăng 9,9%, vốn ngoài nhà nước 2.540,568 tỷ đồng, tăng 20,23%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 31,85 tỷ đồng, tăng 36,73% so với cùng kỳ.

Tài chính

Thu ngân sách tháng 8 ước đạt 105,8 tỷ đồng, nâng tổng thu ngân sách 8 tháng năm 2012 lên 1.087,7 tỷ đồng, đạt 80,81% kế hoạch, tăng 11,24% so với cùng kỳ. Thu trong cân đối ngân sách tăng chậm chỉ đạt 676,6 tỷ đồng, đạt 71,53% kế hoạch, tăng 3,29% cùng kỳ, do việc thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bằng cách giảm, giãn, gia hạn nộp một số loại thuế

Chi trong tháng 8 là 269,4 tỷ đồng, nâng tổng chi ngân sách 8 tháng đầu năm lên hơn 2.228 tỷ đồng, bằng 68,37% dự toán, tăng 18,06% so cùng kỳ. Trong đó, chi trong cân đối 246,7 tỷ đồng, bằng 67,49% dự toán, tăng 20,60% so cùng kỳ./.

                                                                                                                                        Thu Trang_Phòng Tổng hợp

 


Số lượt người xem: 2493 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày