SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
8
8
9
9
6

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Tư, 08/08/2012, 08:25

Tình hình kinh tế tháng 7/2012

Thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân và Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2012; trong tháng 7 phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm các ngành, các cấp tích cực triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ công tác trọng tâm đã đề ra. Kết quả đạt được trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:

 1. Sản xuất nông nghiệp

-Trồng trọt

Trong tháng, toàn tỉnh tập trung chăm sóc, xuống giống các trà lúa Hè Thu, lúa mùa; đến nay đã xuống giống lúa Hè Thu 55.790 ha đạt 100% kế hoạch, đã thu hoạch 11.000 ha với sản lượng đạt 61.200 tấn; xuống giống lúa mùa được 5.559 ha.

Cây thực phẩm: Xuống giống 7.542 ha (trong đó, màu trên rẫy 7.076 ha, màu xuống ruộng 466 ha), thu hoạch 6.355 ha.

Trong tháng, diện tích nhiễm sâu bệnh trên lúa cần phòng trừ là 60.833 lượt ha, đã trừ 50.218 lượt ha, đối tượng gây hại chủ yếu vẫn là rầy nâu, đạo ôn bông, cháy bìa lá, khô vằn, bệnh khô đầu lá, vàng lá, sâu đục thân…Diện tích lúa chết do nắng hạn 533 ha, giá vật tư nông nghiệp vẫn còn cao, trong đó giá thu mua lúa thấp ảnh hưởng đến đời sống người sản xuất.

- Chăn nuôi

Đàn heo phục hồi chậm do giá heo giống cao, giá bán giảm. Đàn gia cầm đang có xu hướng phát triển tốt.

Trong tháng tình hình dịch bệnh diễn biến khá phức tạp, bệnh heo tai xanh xuất hiện 26 ổ dịch ở địa bàn 7 xã, thị trấn thuộc 02 huyện Giá Rai và Vĩnh Lợi. Song công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm được triển khai thực hiện tốt, kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các ổ dịch phát sinh, thực hiện tiêu độc khử trùng trên diện rộng; đã tiêm phòng gia súc 36.638 liều, cúm gia cầm 151.303 liều, LMLM gia súc 250 liều, tai xanh 18.550 liều và thực hiện tiêu huỷ 117 con heo.

- Nuôi trồng, đánh bắt thuỷ hải sản

Tiếp tục hướng dẫn nông, ngư dân thực hiện lịch thời vụ NTTS năm 2012; diện tích thả giống trong tháng là 75.563ha; diện tích hiện đang nuôi 112.955 ha, trong đó đang có tôm 111.019 ha; diện tích thu hoạch trong tháng 73.643 ha, với sản lượng 5.136 tấn, luỹ kế 7 tháng 82.927 tấn (tôm 32.179 tấn, cá và thuỷ sản khác 50.748 tấn) đạt 52,45% kế hoạch và  bằng 104,48% cùng kỳ.

Tăng cường khai thác, đánh bắt thủy, hải sản, nhất là đánh bắt thủy, hải sản xa bờ; tiếp tục vận động ngư dân chuyển đổi nghề và nâng cấp công suất tàu để đủ điều kiện đăng ký, đăng kiểm; Sản lượng khai thác trong tháng đạt 3.228 tấn, luỹ kế 7 tháng 65.377 tấn đạt 67,4% kế hoạch và bằng 114,18% cùng kỳ.

Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác trong tháng ước đạt 8.364 tấn, nâng tổng sản lượng 7 tháng 148.304 tấn (tôm 41.823 tấn, cá và thuỷ sản khác 106.481 tấn), đạt 58,14% kế hoạch và 108,48% cùng kỳ.

Trong tháng, diện tích nuôi tôm bị thiệt hại vẫn còn khá cao 2.001 ha, đã khắc phục 1.059 ha (trong đó tôm TC&BTC 728 ha), vẫn còn tình trạng tôm giống nhập tỉnh bán trôi nổi trên thị trường không kiểm soát được chất lượng; giá thức ăn, vi sinh, thuốc thuỷ sản … tăng, giá tôm thương phẩm giảm mạnh, hiệu quả nuôi tôm thấp, dẫn đến tiến độ thả giống chậm.

- Lâm nghiệp – diêm nghiệp

Lâm nghiệp: tiếp tục quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng hiện có; chăm sóc rừng trồng năm 2011; chuẩn bị các điều kiện thực hiện phương án trồng rừng phòng hộ ven biển và trồng cây phân tán phòng hộ môi trường năm 2012. Trong tháng tổ chức tuần tra bảo vệ rừng Vườn chim Bạc Liêu, khu Canh Điền – Đông Hải 15 đợt, không phát hiện dấu hiệu chặt phá cây rừng, săn bắt động vật rừng.

Diêm nghiệp: Tổng kết vụ muối năm 2012 (diện tích sản xuất 2.747 ha, sản lượng muối 73.692 tấn). Theo dõi tình hình biến động giá cả, lượng muối tồn sân (hiện tồn sân 23.900 tấn); tiếp tục hướng dẫn diêm dân nuôi trồng thuỷ sản trên đất muối.

2. Công thương nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7 đạt 386 tỷ đồng, nâng tổng giá trị sản xuất công nghiệp 7 tháng 1.938 tỷ đồng, đạt 37,85% kế hoạch, tăng 11,76% so với cùng kỳ. Trong đó: Khu vực nhà nước tăng 7,87%, công nghiệp ngoài nhà nước tăng 13,82%, công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 9,05% so với cùng kỳ. Một số loại sản phẩm tăng khá như: sản lượng chế biến thủy sản toàn tỉnh đạt 19.522 tấn, tăng 11,27%, sản phẩm công nghiệp phục vụ sản xuất và tiêu dùng đều giữ mức tăng trưởng từ 5% đến 32% so với cùng kỳ.

Nhìn chung, giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng tiếp tục duy trì mức tăng trưởng so với tháng trước, song còn chậm so với kế hoạch đề ra; chủ yếu do giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng, thời tiết, môi trường nuôi thủy sản không thuận lợi dẫn đến nguồn nguyên liệu cung cấp giảm,…làm ảnh hưởng rất lớn đến giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh.

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ trên thị trường nội địa tháng 7 ước đạt 2.988 tỷ đồng, nâng tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ 7 tháng đầu năm 2012 ước đạt 12.080 tỷ đồng, đạt 53,22% kế hoạch và tăng 24,2% so với cùng kỳ. Trong đó: tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ ước 8.594 tỷ đồng, đạt 52,08% so với kế hoạch, tăng 24,29% so cùng kỳ. Chỉ số giá tháng 7 tiếp tục giảm 0,68% so tháng trước. Tính chung 7 tháng, chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,55% so tháng 12/2011.

Tổng giá trị hàng hoá xuất khẩu trong tháng 38,71 triệu USD, nâng tổng giá trị hàng hoá xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2012 đạt 207,71 triệu USD, đạt 59,33% kế hoạch, tăng 23,6% so cùng kỳ. Trong đó: kim ngạch xuất khẩu đạt 177,66 triệu USD, đạt 59,22% kế hoạch, tăng 26,18% cùng kỳ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu vẫn là thủy sản đông lạnh và gạo. Trong đó, thủy sản đông lạnh xuất khẩu trong tháng đạt 2.686 tấn, nâng thủy sản xuất khẩu 7 tháng 15.700 tấn, đạt 59,25% kế hoạch, tăng 19,49% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, gạo xuất khẩu tháng 7 ước đạt 8.080 tấn, nâng sản lượng gạo xuất khẩu 7 tháng đạt 36.750 tấn, bằng 36,75% kế hoạch nhưng lại giảm 33,46% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do Công ty lương thực của tỉnh phải thu mua lương thực dự trữ trong tháng này.

3. Đầu tư xây dựng

 Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong tháng ước đạt 665,024 tỷ đồng, nâng tổng vốn đầu tư 7 tháng đầu năm 2012 lên 3.234,84 tỷ đồng, đạt 48,28% kế hoạch, tăng 16,18% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn nhà nước 1.023,7 tỷ đồng, tăng 10,03%, vốn ngoài nhà nước 2.191,025 tỷ đồng, tăng 19,28%, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 20,12 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ. Nguồn vốn đầu tư chỉ tăng khá ở khu vực ngoài nhà nước, đối với khu vực vốn nhà nước đầu tư tăng chậm so với cùng kỳ, kể cả các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng không mấy khả quan.

Trong tháng đã cấp 13 giấy phép xây dựng và 05 chứng chỉ quy hoạch xây dựng, 08 chứng chỉ hành nghề hoạt động, 01 chứng chỉ hành nghề giám sát thi công và 04 chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng. Tổ chức 10 cuộc kiểm tra trên địa bàn tỉnh, đã phát hiện, tiến hành lập biên bản và ban hành Quyết định xử phạt 03 trường hợp, với số tiền là 12.500.000 đồng.

4. Tài chính

Trong tháng 7, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt 119 tỷ đồng, nâng tổng thu ngân sách 7 tháng đầu năm lên 991 tỷ đồng, đạt 72,86% dự toán, tăng 15,48% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bằng cách giảm, giãn, gia hạn nộp một số thuế, nên nguồn thu trong cân đối tăng chậm hơn đạt 608,7 tỷ đồng, bằng 64,34% dự toán, tăng 3,78% so cùng kỳ.

       Trên cơ sở nguồn thu đạt được và bổ sung từ ngân sách Trung ương, tỉnh đã chủ động cân đối nguồn vốn đáp ứng tốt nhu cầu chi để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chi trong tháng 7 là 235,5 tỷ đồng, nâng tổng chi 7 tháng đầu năm lên hơn 1.887 tỷ đồng, bằng 61,09% dự toán, tăng 31,11% so cùng kỳ. Trong đó, chi trong cân đối 214,5 tỷ đồng, bằng 59,21% dự toán, tăng 25,35% so cùng kỳ.

5. Giao thông vận tải

Hoạt động vận tải tiếp tục được duy trì tốt, trong tháng vận chuyển hành khách ước đạt 5,255 triệu lượt hành khách, nâng khối lượng vận chuyển hành khách của 7 tháng đầu năm lên 36,748 triệu lượt người, đạt 70,4% kế hoạch, tăng 10,15% so với cùng kỳ; khối lượng vận chuyển hàng hóa 7 tháng 4,360 triệu tấn, đạt  67,08% kế hoạch, tăng 11,51% cùng kỳ; luân chuyển hàng hoá đạt 213.030 ngàn tấn.km, đạt 65,45% kế hoạch tăng 11% so cùng kỳ. Tháng 7/2012, doanh thu vận tải, bốc xếp đạt 121.384 triệu đồng, nâng tổng doanh thu 7 tháng lên 884.594 triệu đồng, tăng 10,31% cùng kỳ.

Công tác xây dựng giao thông nông thôn được đẩy mạnh, phục vụ tốt hơn cho nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân. Từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã thực hiện 614 công trình cầu, đường, nâng cấp lộ nhựa, với tổng kinh phí đầu tư 144,71 tỷ đồng. Trong đó có 248 công trình làm đường với tổng chiều dài 491km, xây dựng mới cầu cơ bản và bán cơ bản 366 cây, dài 9,285 km.

6. Khoa học công nghệ

Trong tháng đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ nghiệm thu kết quả nghiên cứu 01 dự án “Xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp tích hợp (RVAC) ở huyện Vĩnh Lợi” và xét duyệt 01 đề cương đề tài “Xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao cho sản xuất giống lúa cấp nguyên chủng và xác nhận cho huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu”; tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện 02 đề tài và nghiệm thu kết quả nghiên cứu và xét duyệt thuyết minh đề cương 04 đề tài. Thực hiện tốt việc hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân về thủ tục đăng ký cấp chứng nhận: Quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa. Tăng cường công tác quản lý đo lường và quản lý chất lượng, tiến hành kiểm định 725 phương tiện đo (đạt yêu cầu 704 PTĐ), phối hợp thanh tra đột xuất 01 doanh nghiệp chiết nạp gas, kiểm tra đo lường chất lượng 31 cơ sở kinh doanh xăng dầu, giám định 60 cột đo xăng dầu. Xử lý hành vi vi phạm 03 cơ sở xăng RON 92 có chất lượng không đúng với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng đã công bố và 01 cơ sở kinh doanh xăng dầu không có giấy chứng nhận kiểm định các trụ bơm; bên cạnh đó, phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực sở hữu Công nghiệp (kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu hàng hóa) tại 06 cửa hàng xe gắn máy trên địa bàn tỉnh, kết quả cảnh cáo 03 cơ sở, phạt hành chính 03 cơ sở; đồng thời thu hồi tất cả các bộ áo xe gắn máy vi phạm kiểu dáng công nghiệp. 

7. Tài nguyên, môi trường

Trong tháng 7 đã cấp 366 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cung cấp 02 mốc tọa độ, 12 bản đồ các loại cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Hoàn thành trích lục, trích đo và đo vẽ hiện trạng thửa đất 34 hồ sơ; trích đo địa chính thửa đất của 02 tổ chức và 13 cá nhân.

Thường xuyên theo dõi diễn biến khí hậu, thời tiết, chất lượng nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh phục vụ cho công tác phòng, chống hạn, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất và nuôi trồng thủy sản của nhân dân. Trong tháng, đã tổ chức thẩm định 02 hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước và 04 hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác nước dưới đất.

Tăng cường công tác thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Duy trì tốt công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ, trong tiếp công dân thực hiện tốt việc hướng dẫn và tuyên truyền pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường./.

                                                                                                                                           Thu Trang_Phòng Tổng hợp

 


Số lượt người xem: 2429 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày