SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
6
1
8
2
3

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Hai, 02/07/2012, 09:50

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2012 với phòng Tài chính - Kế hoạch và Ban quản lý dự án các huyện và Thành phố Bạc Liêu

Ngày 21 tháng 6 năm 2012, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị giao ban ngành kế hoạch và đầu tư dưới sự chủ trì của ông Lưu Hoàng Ly – Giám đốc Sở. Hội nghị đã thông qua nội dung dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2012. Đồng thời triển khai nhanh một số nội dung của Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.       

 Theo dự thảo báo báo, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm có bước phát triển khá so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) ước đạt 3.626 tỷ đồng (theo giá so sánh 1994), tăng 11,87% so cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp (Giá cố định 1994) ước đạt 1.594 tỷ đồng, đạt 31% kế hoạch, tăng 11,8% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 132,58 triệu USD, đạt 44% kế hoạch, tăng 15,4% so với cùng kỳ; sản lượng lương thực 54.957 tấn, đạt 47,8% kế hoạch, tăng 4% so cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn 821 tỷ đồng, đạt 60,3% dự toán, tăng 60,8% so cùng kỳ; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 2.946 tỷ đồng, đạt gần 44% kế hoạch, tăng 16% so với cùng kỳ; công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt, nhất là đối với người có công và đồng bào dân tộc Khmer.

 

                                                                              Ông Lưu Hoàng Ly - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại Hội nghị

                                        Ông Lưu Hoàng Ly - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bạc Liêu phát biểu tại Hội nghị       

Tuy nhiên, tình hình giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản đạt thấp, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm so với cùng kỳ, công tác lập quy hoạch của các Sở, Ngành, huyện, thành phố thực hiện còn chậm.

Các phòng nghiệp vụ Sở Kế hoạch và Đầu tư, phòng Tài chính – Kế hoạch và Ban Quản lý dự án các huyện, thành phố đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương, cũng như tình hình giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2012 và những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 913/BTC-ĐT của Bộ Tài chính và một số vấn đề nghiệp vụ cụ thể khác./.


Số lượt người xem: 3018 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày