SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
3
8
1

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Năm, 21/06/2012, 14:00

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Vĩnh Lợi

          Ngày 11/6/2012, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1424/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Vĩnh Lợi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

           Mục tiêu phát triển cụ thể:

           Về kinh tế:

- GDP tăng trưởng với nhịp độ bình quân khoảng 11-12%/năm thời kỳ 2011-2015 và 14-15%/năm thời kỳ 2016-2020.

- Cơ cấu kinh tế năm 2015: nông – ngư nghiệp 52,7%, công nghiệp – xây dựng 25,4%, dịch vụ 21,9%;  đến năm 2020: nông – ngư nghiệp 34,8%, công nghiệp – xây dựng 36,5%, dịch vụ 28,7%.

- Tích luỹ nội bộ nền kinh tế so với GDP năm 2015 đạt 22-23%, đến năm 2020 đạt 24-25%.

- Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm về tổng mức lưu chuyển hàng hoá và dịch vụ giai đoạn 2011 – 2020 là 19-20% (giá hiện hành).

- Xây dựng hoàn thiện và đồng bộ các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội, đặc biệt là các công trình thuộc hệ thống giao thông và đô thị.

- Phấn đấu mức thu ngân sách theo giá hiện hành trên đại bàn tăng bình quân hàng năm khoảng 22-23%/năm thời kỳ 2011-2020.

               Về xã hội:

- Tỷ lệ tăng dân sô tự nhiên giai đoạn 2011- 2015 đạt 1,2%/năm và giai đoạn 2016 – 2020 là 1,06%/năm.

- Tỷ lệ nghèo giảm bình quân mỗi năm 1,5 – 2%.

- Phấn đấu đến năm 2015, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề  khoảng 45-50% (đến năm 2020 là 60-65%); quỹ thời gian lao động được sử dụng ở nông thôn 85% (đến năm 2020 là 90%); phổ cập giáo dục trung học đúng độ tuổi quy định 80% (đến năm 2020 là 90%); tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm xuống 15% (đến năm 2020 là 10%); có 25 giường bệnh/vạn dân (đến năm 2020 là 32 giường bệnh/vạn dân). Đến năm 2020, có 07 bác sỹ và 01 dược sỹ đại học/vạn dân.

- Tỷ lệ hộ được sử dụng điện 98% vào năm 2015 và tiếp tục nâng cao chất lượng những năm sau đó.

- Trên 95% số ấp được công nhận đạt chuẩn văn hoá.

- Duy trì 100% số trạm y tế xã có bác sỹ.

- Tiêm chủng cho trẻ em đủ 8-10 loại vacxin đạt tỷ lệ trên 95%.

- Phấn đấu đến năm 2020 có 5/7 xã hoàn thành 19 tiêu chí và được công nhận xã nông thôn mới; 02 xã còn lại đạt 80% tiêu chí trở lên.

             Về môi trường:

- Năm 2015: có 90% dân số khu vực đô thị và 70% dân số khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch; năm 2020 có 100% dân số khu vực đô thị và 85% dân số khu vực nông thôn sử dụng nước sạch

- Thu gom, xử lý 85% chất thải rắn vào năm 2015 và 100%vào năm 2020.

- Duy trì tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải y tế 100%.

- Tăng cường năng lực quản lý môi trường và xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nằm xen kẽ trong khu dân cư vào cum, điểm công nghiệp tập trung.

- Xây dựng hệ thống tiêu thoát nước mưa và nước thải của thị trấn Châu Hưng, khu hành chinh huyện.

- Bảo tồn và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học.

- Tăng cường giáo dục và nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho người dân./.

                                                                                                                                                           Phòng Tổng hợp


Số lượt người xem: 2571 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày