SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
3
3
8

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Năm, 21/06/2012, 13:55

Tình hình kinh tế tháng 5 năm 2012

            Sản xuất nông nghiệp: Đến cuối tháng 5, toàn tỉnh thu hoạch 54.605 ha lúa Đông – Xuân, với sản lương 346.102 tấn, năng suất bình quân đạt 6,34 tấn/ha, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2011; diện tích lúa Hè Thu đã xuống giống 34.179 ha, cuối tháng 5 ước 55.790 ha, đạt 100% so với kế hoạch tăng 39,5% so với cùng kỳ.

 

          Sản lượng khai thác thuỷ hải sản trong tháng ước đạt 8.480 tấn, luỹ kế thực hiện 5 tháng 42.048 tấn (tôm 6.286 tấn, cá và thuỷ sản khác 35.762 tấn), đạt 43,3% kế hoạch và tăng 4,7% cùng kỳ.

Công thương nghiệp: Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ trên thị trường nội địa tháng 5 đạt 1.690 tỷ đồng, nâng tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ 5 tháng đầu năm 2012:  8.610 tỷ đồng, đạt 37,93% kế hoạch và tăng 20,99% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu tháng 5 đạt 26,3 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm 105,8 triệu USD, đạt 35,3% kế hoạch, tăng 15,3% so với cùng kỳ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu vẫn là thủy sản đông lạnh và gạo.

Đầu tư xây dựng:  tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong tháng đạt 522,4 tỷ đồng, nâng tổng vốn đầu tư 5 tháng đầu năm lên 2.176,3 tỷ đồng, đạt 32,48% kế hoạch, tăng 15,83% cùng kỳ, trong đó vốn nhà nước 740,2 tỷ đồng, tăng 15,29%, vốn ngoài nhà nước 1427,3 tỷ đồng, tăng 16,11%, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 8,6 tỷ đồng, tăng 18,17% cùng kỳ.

Tài chính: thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 90,3 tỷ đồng, nâng tổng thu ngân sách 5 tháng đầu năm lên 713,7 tỷ đồng, đạt 53,03% dự toán, tăng 20,64% so cùng kỳ. Trong đó, thu trong cân đối ngân sách 480,4 tỷ đồng. Nguồn thu chủ yếu là từ thuế công thương nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, phí xăng dầu, thu xổ số kiến thiết.

         Công tác chi ngân sách đã đáp ứng tốt cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí. Chi ngân sách trong tháng 5 là 239,8 tỷ đồng, nâng tổng chi 5 tháng đầu năm lên 1.335,6 tỷ đồng, bằng 43,23% dự toán, tăng 33,16% so cùng kỳ; trong đó, chi trong cân đối là 216 tỷ đồng./.

                                                                                                                                                                                                          Phòng Tổng hợp


Số lượt người xem: 2638 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày