SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
6
4
8

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Sáu, 22/06/2012, 07:05

Biểu mẫu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012

Tải các biểu mẫu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012

              Thực hiện Chỉ thị số 922/CT-TTg ngày 15/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhá nước năm 2012; văn bản số 4106/BKHĐT-TH ngày 24/6/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và văn bản số 1393/UBND-TH ngày 24/6/2011 của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 285/SKH-XDCB ngày 01/7/2011 đề nghị các sở, ban ngành cấp tỉnh (chủ đầu tư) và các UBND huyện, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch năm 2012 của đơn vị mình theo hướng dẫn gửi kèm theo công văn, Các đơn vị gửi báo cáo bằng văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 08/7/2011.

             Để tiến kiệm thời gian, các đơn vị có thể tải các biểu mẫu kế hoạch năm 2012 tại đây. và Chỉ thị số 19/CT-TTg về xây dựng kế hoạch năm 2013

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư


Số lượt người xem: 11129 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày