SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
7
0
3

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Tư, 04/07/2012, 15:55

Biểu mẫu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và kế hoạch đầu tư nguồn NSNN 2013-2015 và năm 2013, kế hoạch đầu tư nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2013

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhá nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015; văn bản số 4723/BKHĐT-TH ngày 29/6/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; văn bản số 4726/BKHĐT-TH ngày 29/6/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn kế hoạch đầu tư nguồn NSNN 2013-2015 và năm 2013, kế hoạch đầu tư nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2013 và văn bản số 2033/UBND-QHKHTH ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ban ngành cấp tỉnh (chủ đầu tư) và UBND các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch năm 2013 của đơn vị mình theo biểu mẫu hướng dẫn gửi kèm theo công văn số 397/SKH-TH ngày 04/7/2012.     ( gồm 2 phần: thuyết minh và các bảng biểu số liệu kế hoạch) Các đơn vị gửi đồng thời báo cáo bằng văn bản và gửi qua địa chỉ Email: skhdt@baclieu.gov.vn về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 13/7/2012.

Biểu mẫu kế hoạch 2013 gồm:

- Biểu danh mục các dự án quy hoạch (dùng chung cho tất cả các đơn vị), tải tại đây.

- Biểu mẫu kế hoạch vốn Xây dựng cơ bản năm 2013 và giai đoạn 2013-2015 (dùng chung cho tất cả các chủ đầu tư), tải tại đây.

- Biễu các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2013 của các Sở, Ngành cấp tỉnh (Các đơn vị tải biểu mẫu theo tên đơn vị mình), tải tại đây.

- Biểu mẫu các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2013 của các huyện và thành phố, tải tại đây.

TH


Số lượt người xem: 8647 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày