SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
7
3
8

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Sáu, 01/08/2014, 15:00

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 7/2014

Sản xuất nông nghiệp: Ước đến cuối tháng 7/2014, toàn tỉnh đã xuống giống 4.200 ha lúa Vụ mùa, bằng 5,4% kế hoạch và đạt 126,7% so với cùng kỳ, thu hoạch 10.000 ha lúa Hè Thu, năng suất bình quân đạt 5,6 – 6,0 tấn/ha và xuống giống 8.500 ha (màu trên rẫy 8.035 ha, màu xuống ruộng 465 ha), thu hoạch 7.700 ha; nông dân tiếp tục sản xuất rau màu chuyên canh trên đất rẫy và đưa màu xuống ruộng ở những nơi có đủ điều kiện sản xuất.

Nuôi trồng thủy sản: Diện tích nuôi trồng trong tháng là 113.214 ha; diện tích thu hoạch trong tháng 75.367 ha, với sản lượng thu hoạch trong tháng ước đạt 13.957 tấn, lũy kế thực hiện 7 tháng 94.817 tấn, bằng 55,2% kế hoạch, tăng 6,3% so cùng kỳ. 

Sản lượng khai thác, đánh bắt thủy, hải sản trong tháng ước 9.069 tấn, nâng sản lượng 7 tháng lên 71.835 tấn, đạt 69,4% kế hoạch, tăng 13,5% cùng kỳ.

Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác trong tháng 7/2014 đạt 23.053 tấn, nâng tổng sản lượng thủy sản 7 tháng lên 166.652 tấn (tôm 54.891 tấn, cá và thuỷ sản khác 111.761 tấn), đạt 60,6% kế hoạch, tăng 10,9% so cùng kỳ.

Công thương nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 1994) trong tháng 7/2014 ước đạt 435 tỷ đồng, nâng giá trị sản xuất 7 tháng lên 2.508 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên thị trường trong tháng ước đạt 2.735 tỷ đồng, nâng tổng mức bán lẻ 7 tháng đầu năm lên 17.995 tỷ đồng, tăng 21,8% so cùng kỳ; chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 7/2014 tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 2,21% so với tháng 12/2013.

Kim ngạch xuất khẩu trong tháng ước đạt 42 triệu USD, lũy kế 7 tháng năm 2014 lên 246,8 triệu USD, đạt 61,7% kế hoạch và tăng 33,4% so với cùng kỳ (trong đó giá trị xuất khẩu thủy sản đông lạnh đạt 233,8 triệu USD, đạt 52,3% kế hoạch, tăng 24,1% cùng kỳ; gạo xuất khẩu 13 triệu USD, đạt 30% kế hoạch và bằng 288% cùng kỳ).

Đầu tư – Xây dựng: Tổng vốn toàn xã hội trong tháng đạt 711,7 tỷ đồng, nâng tổng số vốn đầu tư 7 tháng đầu năm 2014 lên 5.295 tỷ đồng, đạt 58,3% kế hoạch và tăng 16,8% so với cùng kỳ, trong đó vốn Nhà nước 1.407 tỷ đồng, tăng 14,7; vốn ngoài Nhà nước 3.864 tỷ đồng, tăng 17,5% so cùng kỳ. Kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ước thực hiện 940/1.985 tỷ đồng, đạt 47,35% kế hoạch.

Tài chính, Ngân hàng: Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong tháng ước 147,5 tỷ đồng, tổng thu ngân sách 7 tháng đầu năm lên 1.257,3 tỷ đồng, đạt 59,1% dự toán, bằng 97,5% so cùng kỳ. Trong đó, thu trong cân đối ngân sách 754,4 tỷ đồng, đạt 59,9% dự toán, tăng 6,6% so cùng kỳ. Chi ngân sách ước đạt 468,6 tỷ đồng, nâng tổng chi ngân sách 7 tháng đầu năm lên 2.236 tỷ đồng, đạt 54,1% dự toán, bằng 86,8% so cùng kỳ. Trong đó, chi trong cân đối 1.764,7 tỷ đồng, đạt 53,3% so dự toán. Về tín dụng: Vốn huy động trong tháng 7/2014 đạt 10.500 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ; doanh số cho vay đạt 11.200 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay 12.840 tỷ đồng, tăng 12,8% so cùng kỳ; trong đó dư nợ ngắn hạn 7.890 tỷ đồng, tăng 8,4%; dư nợ trung và dài hạn 4.850 tỷ đồng, tăng 20,7% so cùng kỳ.

Giao thông vận tải: Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn bến bãi luôn được quan tâm chỉ đạo một cách chặt chẽ, đảm bảo hoạt động thông suốt. Khối lượng vận chuyển hàng hoá trong 7 tháng năm 2014 ước đạt 5,35 triệu tấn, tăng 10,3% và khối lượng luân chuyển là 226,25 triệu tấn.km, tăng 10,4% so với cùng kỳ; hành khách vận chuyển 7 tháng đầu năm đạt 45,15 triệu HK, tăng 10,7% và luân chuyển đạt 1.051,38 triệu HK.km, tăng 10,6% so với cùng kỳ./.

 
Phòng Tổng hợp  

Số lượt người xem: 1030 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày