SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
8
7
1

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Hai, 07/07/2014, 13:55

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT 6 tháng đầu năm 2014

1. Về tăng trưởng kinh tế: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) đạt 4.484,4 tỷ đồng (theo giá so sánh 1994), tăng 11,3% so với cùng kỳ. Trong đó: khu vực nông, lâm, thủy sản đạt 1.806,6 tỷ đồng, tăng 9,2%; khu vực công nghiệp và xây dựng 1.149,9 tỷ đồng, tăng 10,3%; khu vực dịch vụ đạt 1.531,9 tỷ đồng, tăng 14,5% cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế: Khu vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng 51,5%, công nghiệp – xây dựng chiếm 24% và dịch vụ chiếm 24,5% trong tổng GDP.

2. Kết quả thực hiện trên một số ngành, lĩnh vực kinh tế chủ yếu:

a/ Sản xuất nông nghiệp: Trong 6 tháng đầu năm2014, toàn tỉnh đã xuống giống 104.196 ha lúa, đạt 57,7% kế hoạch, giảm 1,78% so với cùng kỳ, năng suất bình quân đạt 7,24 tấn/ha, sản lượng lúa thu hoạch 334.743 tấn, đạt 33,5% kế hoạch, tăng 3% so cùng kỳ, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn đầu tư đạt 62,04%. Nông dân tiếp tục sản xuất rau màu trên đất rẫy và đưa màu xuống ruộng ở những nơi có đủ điều kiện sản xuất với diện tích xuống giống 6.258 ha.

Nuôi trồng thủy sản: Diện tích thả giống trong 6 tháng đầu năm là 121.079 ha; diện tích hiện đang nuôi tôm 112.551 ha; diện tích thu hoạch 110.221 ha. Sản lượng nuôi trồng thủy sản 6 tháng đầu năm ước đạt 71.722 tấn, đạt 41,8% kế hoạch, tăng 2,8% so với cùng kỳ.

Sản lượng khai thác, đánh bắt thủy, hải sản trong 6 tháng đầu năm ước đạt 54.288 tấn, đạt 52,5% kế hoạch, tăng 4,7% cùng kỳ.

Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác trong 6 tháng đầu năm ước đạt 126.010 tấn (tôm 39.637 tấn, cá và thuỷ sản khác 86.373 tấn), đạt 45,8% kế hoạch, tăng 3,6% so cùng kỳ.

b/ Công thương nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 1994) 6 tháng đầu năm ước đạt 1.879 tỷ đồng, bằng 28,1% kế hoạch, tăng 8,9% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên thị trường trong 6 tháng ước đạt 15.762 tỷ đồng, bằng 46,2% kế hoạch, tăng 25,5% so cùng kỳ; chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm tăng 1,63% so cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 208,6 triệu USD, bằng 52,1% kế hoạch và tăng 37,6% so với cùng kỳ (trong đó giá trị xuất khẩu thủy sản đông lạnh đạt 205,5 triệu USD, tăng 38,4% cùng kỳ; gạo xuất khẩu 3,1 triệu USD, bằng 99% cùng kỳ).

c/ Xây dựng, Đầu tư phát triển: Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong 6 tháng đầu năm đạt 4.357 tỷ đồng, bằng 48% kế hoạch, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn Nhà nước 1.354 tỷ đồng, tăng 17,8%, vốn ngoài Nhà nước 2.986 tỷ đồng, tăng 14,5% so cùng kỳ. Kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ước đến tháng 6/2014 được 879/1.812,558 tỷ đồng, đạt 48,49% kế hoạch.

d/ Tài chính, Ngân hàng: Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt 1.088,1 tỷ đồng, bằng 51,8% dự toán, tăng 4,4% so cùng kỳ. Trong đó, thu trong cân đối ngân sách 679,3 tỷ đồng, bằng 53,9% dự toán, tăng 11,5% so cùng kỳ. Thu qua quản lý ngân sách ước 408,8 tỷ đồng, bằng 48,7% dự toán, giảm 3,8% so cùng kỳ, trong đó thu từ XSKT 370 tỷ đồng, bằng 52,9% dự toán, giảm 3,9% cùng kỳ. Chi ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt 1.685,4 tỷ đồng,  bằng 40,8% dự toán, bằng 81,5% so cùng kỳ. Trong đó, chi trong cân đối 1.371,6 tỷ đồng, bằng 41,6% so dự toán. Về tín dụng: Vốn huy động đến tháng 6/2014 ước đạt 14.420 tỷ đồng, tăng 0,8% so với cùng kỳ; doanh số cho vay đạt 12.200 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay 12.180 tỷ đồng, tăng 7% so cùng kỳ; trong đó dư nợ ngắn hạn 7.380 tỷ đồng, tăng 1,4%; dư nợ trung và dài hạn 4.800 tỷ đồng, tăng 17,1% so cùng kỳ.

e/ Giao thông vận tải: Hoạt động vận tải vẫn duy trì ở mức tăng khá, cơ bản đáp ứng được nhu cầu vận tải trong và ngoài tỉnh. Khối lượng vận chuyển hàng hoá 6 tháng đầu năm ước đạt 4,55 triệu tấn, tăng 10,7% so cùng kỳ và khối lượng vận chuyển hành khách ước đạt 38,19 triệu HK, tăng 10,3% so cùng kỳ./. 

Phòng Tổng hợp

 


Số lượt người xem: 942 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày