SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
6
0
9
2

 Kinh tế - Xã hội

Kinh tế - Xã hội Thứ Năm, 04/07/2019, 08:15

Tình hình phát triển kinh tế tháng 5/2019

1. Nông nghiệp   

Tập trung hướng dẫn thực hiện thời vụ sản xuất lúa, rau màu năm 2019; tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Ước đến cuối tháng 5, toàn tỉnh xuống giống được 139.372 ha lúa, đạt 73,86% kế hoạch, tăng 15,28% so cùng kỳ; diện tích lúa thu hoạch 85.121 ha (trong đó đã thu hoạch 36.794 ha Lúa Mùa năm 2018 – 2019 (lúa - tôm); 48.327 ha Lúa Đông Xuân 2018 – 2019), năng suất bình quân 6,37 tấn/ha. Sản lượng lúa trong tháng ước đạt 32.823 tấn, nâng tổng sản lượng lúa 5 tháng ước đạt 542.033 tấn, đạt 48,4% kế hoạch, tăng 4,52% so cùng kỳ.

Tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trọng tâm là phát triển chuỗi giá trị ngành tôm. Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác trong tháng ước đạt 26.772 tấn, nâng sản lượng thủy sản 5 tháng đầu năm lên 106.509 tấn, đạt 29,58% kế hoạch, tăng 4,12% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng cá đạt 52.422 tấn, tăng 3,32%; sản lượng tôm 38.067 tấn, đạt 25,39% kế hoạch, tăng 6,13%; thủy sản khác, ước đạt 16.020 tấn, tăng 2,15% so cùng kỳ. Cụ thể:

Nuôi trồng thủy sản (NTTS): Toàn tỉnh hiện có 119.748 ha diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản, đang nuôi 113.417 ha. Trong đó, tôm nuôi 112.500 ha (nuôi tôm siêu thâm canh, thâm canh và bán thâm canh 5.670 ha, các hình thức nuôi khác 106.830 ha), còn lại 917 ha là nuôi cá và các loài thủy sản khác. Sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 5 năm 2019 ước đạt 15.777 tấn, tăng 2,99% so cùng kỳ, nâng tổng sản lượng 5 tháng đạt 60.678 tấn, tăng 8,21% so cùng kỳ. Tăng chủ yếu là do sản lượng cá đạt 21.718 tấn, tăng 8,13%; Thủy sản khác đạt 5.931 tấn, tăng 8,87% và tôm đạt 33.029 tấn, tăng 8,14% so cùng kỳ.

Về khai thác, đánh bắt thủy sản: Sản lượng thủy sản khai thác 5 tháng ước đạt 45.831 tấn, đạt 99,17% so với cùng kỳ. Trong đó, cá khai thác đạt 30.704 tấn, tăng 0,16%; thủy sản khác đạt 10.089 tấn, đạt 98,57%; tôm sản lượng chỉ đạt 5.038 tấn, đạt 94,59% so cùng kỳ. 

Về xây dựng nông thôn mới (XDNTM): Tiếp tục theo dõi tình hình XDNTM của các huyện, thị xã, thành phố. Các cấp, các ngành, các địa phương đều có sự cố gắng trong triển khai thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu đăng ký; trong đó, tập trung vào những nội dung cốt lõi, cách làm hay, sáng tạo; đẩy mạnh phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhất là huyện Vĩnh Lợi và Hồng Dân đang tích cực cố gắng hoàn thành các tiêu chí để đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2019. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 21 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

2. Công Thương nghiệp

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước 5 tháng tăng 11,28% so với cùng; trong đó: Ngành khai khoáng tăng 15,77%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,73%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 8,25%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,76% so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của ngành trong 5 tháng đều có mức tăng trưởng so với cùng kỳ như: Sản lượng chế biến thủy sản đông lạnh ước đạt 34.372,50 tấn, tăng 13,02%; dệt may ước đạt 7,72 triệu sản phẩm, tăng 38,35%; điện thương phẩm ước đạt 420,59 triệu kwh, tăng 7,03%; nước máy thương phẩm ước đạt 3.808,95 ngàn m3, tăng 5,97% so với cùng kỳ;...

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tháng 5 ước đạt 5.649,7 tỷ đồng, nâng tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ 5 tháng ước đạt 27.035,78 tỷ đồng đạt 40,96% kế hoạch, tăng 14,46% so với cùng kỳ. Trong đó: Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ ước đạt 20.271,74 tỷ đồng và doanh thu dịch vụ ước đạt 6.764,04 tỷ đồng.

Tình hình xuất khẩu thủy sản của tỉnh từ đầu năm đến nay tăng so với cùng kỳ, nhưng chủ yếu vẫn tập trung vào mặt hàng thủy sản xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm ước đạt 257,85 triệu USD, bằng 37,37% kế hoạch, tăng 4,38% so với cùng kỳ và tiêu thụ nội địa ước đạt 15,04 triệu USD, bằng 39,01% kế hoạch, giảm 4,87% so với cùng kỳ. Thủy sản xuất khẩu tháng 5 ước đạt 5.664,89 tấn, nâng lượng thủy sản xuất khẩu 5 tháng ước đạt 26.559,09 tấn, bằng 41,26% kế hoạch, tăng 6,57% so với cùng kỳ (Trong đó: Tôm đông lạnh đạt 25.814,09 tấn, thủy sản khác đạt 745 tấn).

3. Đầu tư - Xây dựng

Công tác xây dựng cơ bản luôn được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo tích cực, thường xuyên, chỉ đạo, kịp thời sở gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư. Ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định phân bổ kế hoạch năm 2019; đồng thời, chỉ đạo các cấp, các ngành, các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán đảm bảo theo đúng quy định và tiến độ thực hiện các dự án, công trình hạ tầng trọng điểm ngay từ những tháng đầu năm; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện. Tính đến ngày 17/5/2019, kế hoạch năm 2019 giải ngân được 521.865/2.716.994 triệu đồng, đạt tỷ lệ 19,21%, tỷ lệ đạt khá so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ giải ngân được 494.111/2.954.174 triệu đồng, đạt tỷ lệ 16,73%).

4. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp

Thu hút đầu tư luôn được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt. Ngay từ đầu năm, tỉnh đã chủ động tổ chức cuộc gặp mặt một số Doanh nghiệp, Nhà đầu tư tại Hà Nội và tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với định hướng thu hút đầu tư rõ ràng (gồm 5 trụ cột), lãnh đạo tỉnh đã chủ động tiếp cận, gặp gỡ, mời chào các dự án đến các Nhà đầu tư, Tập đoàn trong và ngoài nước có nguồn lực và năng lực; tạo môi trường đầu tư hấp dẫn thông qua các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo phương châm “đúng đối tượng, đủ chính sách, nhanh thủ tục”, công tác này luôn đi đôi với việc đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua văn phòng hỗ trợ doanh nghiệp, mô hình cà phê doanh nhân…; đồng thời đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng một cửa liên thông trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, đã đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh còn triển khai thi công đối với 03 dự án điện gió: Bạc Liêu giai đoạn III, Hòa Bình I và Đông Hải I. Đặc biệt, trong khuôn khổ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Tuần lễ Biển đảo và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2019 (tổ chức vào ngày 31/5/2019), đồng thời tổ chức lễ khởi công nhà máy xử lý rác thải tại thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi. Từ đầu năm 2019 đến nay, tỉnh đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 07 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.446 tỷ đồng.

Trong tháng, ước thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 33 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 75 tỷ đồng; nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới từ đầu năm đến nay lên 135 doanh nghiệp (tương đương với số lượng doanh nghiệp đăng ký so với cùng kỳ), với tổng vốn đăng ký là 2.010 tỷ đồng, tăng 28,84% so với cùng kỳ.

5. Tài chính – Ngân hàng

5.1. Tài chính:

Tỉnh đã chỉ đạo ngành Thuế phối hợp các Sở, Ban, ngành chức năng triển khai các chính sách ưu đãi về thuế; đồng thời tăng cường nhiều biện pháp quản lý nguồn thu, đảm bảo “thu đúng, thu đủ, kịp thời”, tiến hành phân loại từng nguồn thu, sắc thuế để tập trung quản lý, khai thác có hiệu quả các nguồn thu còn tiềm năng. Theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế, giá cả thị trường, quản lý chặt chẽ về đối tượng, doanh số, tiến hành kiểm tra, rà soát, điều chỉnh mức thuế phù hợp. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong tháng 5 ước đạt 238,39 tỷ đồng, nâng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5 tháng đầu năm lên 1.489,287 tỷ đồng, đạt 46,79% dự toán và tăng 26,27% so cùng kỳ. Ước tính tổng chi ngân sách tháng 5 là 354,326 tỷ đồng, nâng tổng chi ngân sách 5 tháng lên 2.030,242 tỷ đồng, đạt 29,93% dự toán và đạt 93,23% so với cùng kỳ.

5.2. Ngân hàng:

Ước nguồn vốn huy động tại chỗ ước đến ngày 31/5/2019 đạt 19.700 tỷ đồng, tăng 6,15% so với cuối năm 2018; trong đó, vốn huy động trên 12 tháng là 11.900 tỷ đồng, tăng 7,11% so với cuối năm 2018. Tổng dư nợ cho vay đến cuối tháng ước đạt 24.500 tỷ đồng, tăng 3,31% so với cuối năm 2018 (trong đó: Dư nợ ngắn hạn 14.300 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 58,37%/dư nợ; dư nợ trung và dài hạn 10.200 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 41,63%/dư nợ). Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở phạm vi an toàn, ước đến 31/5/2019 tỷ lệ nợ xấu là 525 tỷ đồng, chiếm 2,14%/tổng dư nợ cho vay.

6. Về giao thông vận tải

Công tác quản lý giao thông trên địa bàn luôn được thực hiện tốt. Trong tháng, thị trường mua bán hàng hóa diễn biến thuận lợi cùng với nhu cầu đi lại và vận tải hàng hóa phục vụ các ngày lễ hội văn hóa truyền thống như 30/4 và 1/5; Lễ hội vía Phật Bà Nam Hải… đã góp phần đưa khối lượng và doanh thu vận tải tăng khá so với cùng kỳ. Ước tính khối lượng vận chuyển hành khách 5 tháng đầu năm đạt 56,26 triệu hành khách, tăng 10,13% so với cùng kỳ; luân chuyển ước đạt 1.414,56 triệu hành khách.km, tăng 9,85% so cùng kỳ. Khối lượng vận chuyển hàng hóa 5 tháng đầu năm ước đạt 6,41 triệu tấn, tăng 10,94% và luân chuyển ước đạt 365,08 triệu tấn.km, tăng 10,73% so cùng kỳ.

7. Tài nguyên - Môi trường

Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường có nhiều chuyển biến tích cực nhất là việc đăng ký đất đai, giao dịch bảo đảm; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trong tháng đã cấp 2.612 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh; xác nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 1.829 trường hợp. Tiếp tục thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính, hệ thống thông tin địa chính thị trấn Châu Hưng và các xã thuộc huyện Vĩnh Lợi.

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch./.


Số lượt người xem: 1124 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày